KATEDRA MECHANIKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ
Wydział Mechaniczny, Wojskowa Akademia Techniczna
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
tel.: +48 261 839 849, fax: +48 261 839 355, e-mail: kmiis@wat.edu.pl
Strona główna

Historia
Skład zespołu

Oferta Współpracy
Współpraca naukowa
Badania
Publikacje
Laboratorium

Studia I stopnia
Studia II stopnia
Studia III stopnia

Pliki do pobrania

Galeria

PrezentacjaWspółpraca naukowa


Florida State University College of Engineering w USA
analiza dynamiczna elementów konstrukcyjnych
pod katem ich energochłonności

Indiana State University w USA
symulacja pracy konstrukcji rurociągowych

Instytut Lotnictwa w Warszawie
modelowanie pracy elementów silnika odrzutowego, pracy podwozia lotniczego oraz połączeń nitowych

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji
badanie połączeń klejowych w elementach kompozytowych oraz badanie numeryczne dynamiki układu lufa - pocisk

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie
modelowanie pracy łopaty śmigłowca i wyznaczanie wpływu stanów lokalnych na pracę dźwigara skrzydłowego i kadłubowego

MSC.Software
wdrażanie nowych systemów obliczeń numerycznych do symulacji komputerowej pracy konstrukcji

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie
symulacje komputerowe w dziedzinie inżynierii materiałów ceramicznych

Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny
badanie połączeń nitowych

Firma BALTON Sp. z o.o.
badanie numeryczne stentów kardiochirurgicznych
Katedra bierze udział w realizacji następujących projektów międzynarodowych:
 • Projekt międzynarodowy w ramach inicjatywy EUREKA Poprawa Trwałości Zmęczeniowej Połączeń Nitowanych Stosowanych w Konstrukcjach Lotniczych;
  Koordynator: Instytut Lotnictwa w Warszawie,
  Partnerzy: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Polskie Zakłady Lotnicze w Mielcu, Stresstech Oy w Finlandii, Evektor w Republice Czeskiej;
 • Projekt ALCAS (Advanced Low Cost Aircraft Structures) będący częścią 6. Programu Badawczego Unii Europejskiej.
  W projekcie tym biorą udział między innymi takie firmy jak AIRBUS, Dessault Aviation, CASA, SAAB, Bombardier oraz wiele europejskich uczelni, m.in. Universidad Politecnica de Madrid (Hiszpania), Cranfield University (Wielka Brytania), Swansea University (Wielka Brytania), Delft University of Technology (Holandia), Helsinki University of Technology (Finlandia), Riga Technical University (Łotwa), University of Patras (Grecja);
 • Projekt z NATO Programme Security Through Science "Development Methods for Improvement of Oil and Gas Pipeline Security and Defense Against Terrorism";
  Współpracownicy: Indiana State University, USA, University of Hassan-II Aïn Chock, Maroko.

Dzięki podpisanym umowom z Florida State University pracownicy KMiIS (dr inż. Jerzy Małachowski, dr inż. Andrzej Morka, mgr inż. Piotr Szurgott) odbywali praktyki naukowe na tamtejszym uniwersytecie. W latach 2004 i 2008 na praktyki studenckie wyjechało tam po dwóch najlepszych studentów ze specjalności TKIM.

O wysokiej pozycji naukowej w kraju świadczy organizacja przez Katedrę Mechaniki i Informatyki Stosowanej licznych sympozjów i konferencji. W roku 1995 zorganizowano międzynarodową konferencję Polish Conference of Computer Methods in Mechanics, zaś w 2007 roku Komitet Mechaniki Polskiej Akademii Nauk powierzył Katedrze organizację posiedzenia Sekcji Metod Komputerowych Mechaniki. W spotkaniu tym wzięło udział wielu znanych polskich uczonych w dziedzinie mechaniki, a obrady prowadził przewodniczący Sekcji Metod Komputerowych Mechaniki prof. Jan Orkisz.

W latach 1995-2004 organizowano 9-krotnie - we współpracy z firmą Vishay MEASUREMENTS GROUP GmbH z Monachium - sympozjum Naukowo-Techniczne "Techniki Pomiarowe w Mechanice". W sympozjach uczestniczyli zarówno przedstawiciele uczelni technicznych, jak również ośrodków przemysłowych. Celem sympozjum było pogłębienie wiedzy z dziedziny tensometrii i elastooptyki, prezentacja referatów i komunikatów na temat badań tensometrycznych, wymiana doświadczeń i wzajemna pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów.

Sztandarową konferencją organizowaną przez KMiIS od roku 1996 jest Konferencja Naukowo-Techniczna "Programy MES we wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania". Wpisała się ona na trwałe w kalendarz polskich konferencji zajmujących się tematyką modelowania numerycznego. Konferencja organizowana jest co dwa lata. Tematyka konferencji obejmuje: modelowanie numeryczne, analizę MES układów fizycznych, profesjonalne systemy CAD/CAM/CAE, metody badawcze oraz systemy obliczeniowe stosowane w praktyce inżynierskiej, oprogramowanie własne uczestników konferencji. Celem konferencji jest m.in.:
- prezentacja osiągnięć dotyczących zastosowań metod komputerowych w mechanice ciała stałego, mechanice konstrukcji i budowie maszyn (sesje plenarne i plakatowe),
- pogłębienie wiedzy z dziedziny modelowania numerycznego, strategii prowadzenia obliczeń oraz możliwości zastosowań profesjonalnych systemów obliczeń inżynierskich,
- dyskusja nad problemami modelowania numerycznego różnymi systemami obliczeniowymi MES, - wymiana doświadczeń użytkowników oprogramowania MES i wzajemna pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów (warsztaty).

W 2007r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą odbyła się X Jubileuszowa Edycja Konferencji Naukowo-Technicznej "Programy MES we wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania". Zgromadziła ona 110 uczestników z kraju i zagranicy, w tym wiele znakomitości związanych z modelowaniem numerycznym konstrukcji. Oprócz reprezentantów naszej uczelni, w konferencji uczestniczyli przedstawiciele prawie wszystkich polskich politechnik, AGH, AMW, ITWL, IL, instytutów naukowych PAN oraz goście zagraniczni reprezentujący Podgorny Institute for Problems in Machinery of NAS of Ukraine oraz National Aviation University z Kijowa. Spośród ośrodków przemysłowych gościliśmy przedstawicieli Stoczni Gdynia, PZL Rzeszów, Avio Polska, Mago. W bieżącym roku XI edycja konferencji odbędzie się w Piszu. Organizowana jest wspólnie z V konferencją "Odporność Udarowa Konstrukcji". Przewodniczącym Komitetu Naukowego konferencji jest prof. dr hab. inż. Michał Kleiber, a przewodniczącym wykonawczym Komitetu Naukowego - prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda.Zapraszamy na strony
Specjalności Techniki Komputerowe w Inżynierii


Zapraszamy na nasze konto Facebook
Wejdź

Zapraszamy na strony
Konferencji TKI'2018


Projekt
3D-JAW

Zobacz więcej

Projekt
THERMOTEX

Zobacz więcej

Polskie Stowarzyszenie Mechaniki Eksperymentalnej
Zobacz więcej

Projekt
Konsorcjum DIOX4SHELL

Zobacz więcejTVP
Gaz łupkowy - film

Kliknij, aby powiększyć
 

Medal
im. Prof. Jana Szmeltera

Zobacz więcej

Projekt STOW
Zobacz więcej

Projekt PROJOINT
Zobacz więcej

Projekt POIG
Zobacz więcej

Współpraca z INSPRO
Zobacz więcej

Zapraszamy na strony
Konsorcjum PanCerMet


Zapraszamy na strony
Konsorcjum PonMat


Zapraszamy na strony
Koła Naukowego Studentów
KMiIS WME WAT 2019 Copyright © 2008-2019 Anna Szurgott