Obrony prac dyplomowych

powrót

W dniu 24 czerwca 2019 r. odbyły się obrony prac dyplomowych studentów studiów I i II stopnia na specjalności Techniki Komputerowe
w Inżynierii Mechanicznej
. Obrony, jak również egzaminy dyplomowe, zakończyły się pełnym sukcesem i grono absolwentów
powiększyło się o kolejne osiem osób.

Podkomisja egzaminacyjna postanowiła wyróżnić trzy prace dyplomowe nagrodami Dziekana Wydziału Mechanicznego,
natomiast jedna z prac została zgłoszona do konkursu o nagrodę Rektora WAT.

Wykaz obronionych prac dyplomowych zamieszczono poniżej:

 • mgr inż. Patryk SZWAJKOWSKI – praca dyplomowa zgłoszona do konkursu o nagrodę Rektora WAT
  Badania modelowe ruchu samochodu z przyczepą podczas omijania nagle pojawiającej się przeszkody
  (promotor: prof. dr hab. inż. Leon PROCHOWSKI)

 • mgr inż. Aleksandra DEJNEKA – praca dyplomowa wyróżniona nagrodą Dziekana WME
  Opracowanie i analiza numeryczna rozwiązań konstrukcyjnych rozpraszających obciążenia udarowe
  przekazywane na żołnierza w pojeździe wojskowym

  (promotor: dr inż. Grzegorz SŁAWIŃSKI)

 • mgr inż. Paweł GOLAN – praca dyplomowa wyróżniona nagrodą Dziekana WME
  Badania energochłonne struktur trójwymiarowych z tworzywa sztucznego z pomiarem deformacji
  metodą cyfrowej korelacji obrazu

  (promotor: dr inż. Paweł BOGUSZ)

 • mgr inż. Patryk DOMBROWSKI – praca dyplomowa wyróżniona nagrodą Dziekana WME
  Analiza wytrzymałości połączenia tarczy sprężarki z turbiną silnika
  (promotor: dr hab. Elżbieta SZYMCZYK, prof. WAT)

 • mgr inż. Anna GAJDA
  Projektowanie oprzyrządowania dodatkowego do samochodu dla osób niepełnosprawnych
  (promotor: dr inż. Kamil SYBILSKI)

 • mgr inż. Marcin ZAWADZKI
  Analiza numeryczna uderzenia modelu ptaka w szybę statku powietrznego
  (promotor: dr inż. Piotr SZURGOTT)

 • inż. Weronika PISKORZ
  Analiza numeryczna procesu perforacji wybranych struktur cienkościennych
  (promotor: dr inż. Arkadiusz POPŁAWSKI)

 • inż. Klaudia RĘBIŚ
  Analiza numeryczna układu przeniesienia napędu motocykla
  (promotor: dr inż. Kamil SYBILSKI)

Wszystkim nowowypromowanym inżynierom i magistrom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.