Obrony prac dyplomowych

powrót

W dniu 21 czerwca 2018 r. odbyły się obrony prac dyplomowych studentów studiów I i II stopnia na specjalności Techniki Komputerowe
w Inżynierii Mechanicznej
. Obrony, jak również egzaminy dyplomowe, zakończyły się pełnym sukcesem i grono absolwentów
powiększyło się o kolejne dziesięć osób.

Wykaz obronionych prac dyplomowych zamieszczono poniżej:

 • mgr inż. Piotr KICELMAN
  Modelowanie i analiza wytrzymałości przekładkowej struktury kadłuba silnika
  (promotor: dr hab. Elżbieta SZYMCZYK, prof. WAT)

 • mgr inż. Michał WUSZT
  Badania eksperymentalne wybranej stali konstrukcyjnej w szerokim zakresie szybkości odkształcenia i temperatur
  (promotor: dr inż. Roman GIELETA)

 • inż. Kamil CHLEWICKI
  Zaprojektowanie oraz symulacje numeryczne osłony wirującego sprzęgła rozłącznego
  (promotor: dr inż. Paweł BARANOWSKI)

 • inż. Tomasz ĆWIEK
  Porównanie różnych metod modelowania zjawisk dynamicznych na przykładzie oddziaływania fali ciśnienia na płytę metalową
  (promotor: ppłk dr inż. Robert PANOWICZ)

 • inż. Damian KULIKOWSKI
  Badania numeryczne wybranych wariantów konstrukcji brzegowej dla modułowego obiektu pływającego
  (promotor: dr inż. Wiesław KRASOŃ)

 • inż. Dominik LASKOWSKI
  Projekt stanowiska do przeprowadzania statycznych prób skręcania
  (promotor: dr inż. Roman GIELETA)

 • inż. Bartosz MALINOWSKI
  Wielowariantowa analiza numeryczna z zastosowaniem modeli uproszczonych prototypowego mostu pływającego
  (promotor: dr inż. Wiesław KRASOŃ)

 • inż. Maciej MAŁYCHA
  Projekt maszyny wytrzymałościowej o zakresie 5 kN
  (promotor: dr inż. Roman GIELETA)

 • inż. Bartłomiej NITA
  Numeryczna analiza wpływu kształtu oraz wymiarów przekroju poprzecznego prętów poddanych swobodnemu skręcaniu
  (promotor: dr inż. Piotr SZURGOTT)

 • inż. Damian WIDŁAK
  Wybrane metody analizy numerycznej pracy łożyska ślizgowego
  (promotor: dr inż. Andrzej MORKA)

Wszystkim nowo wypromowanym inżynierom i magistrom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.