Dzień otwarty specjalności

powrót

W dniu 8 marca 2018 r. zorganizowany został "Dzień otwarty" specjalności Techniki Komputerowe w Inżynierii Mechanicznej,
w trakcie którego studenci Wydziału Mechanicznego mogli zapoznać się z jej specyfiką.

W trakcie spotkania, Kierownictwo Katedry w osobach dr hab. Elżbiety Szymczyk, prof. WAT i dr. inż. Grzegorza Sławińskiego
dokonało prezentacji tematyki badawczej oraz osiągnięć KMiIS, jak również przedstawione zostały możliwości laboratoriów
komputerowego i eksperymentalnego. Opiekun specjalności – dr inż. Łukasz Mazurkiewicz – zapoznał studentów z planami
i programami studiów I i II stopnia na specjalności TKIM oraz zaprezentował tematykę prac dyplomowych zrealizowanych
przez naszych absolwentów.

W dalszej części spotkania specjalność Techniki Komputerowe w Inżynierii Mechanicznej była promowana przez jej absolwentów:
mgr. inż. Michała Kucewicza oraz inż. Aleksandrę Dejnekę, którzy opowiadali o swoich doświadczeniach związanych
ze studiami w ramach specjalności oraz o tym, czym sami kierowali się dokonując wyboru i jakie korzyści udało im się osiągnąć.

Prezentacji działalności Koła Naukowego Mechaniki i Informatyki Stosowanej dokonał jego opiekun – dr inż. Arkadiusz Popławski.
Ostatnią częścią spotkania były pokazy symulacji numerycznych i aparatury eksperymentalnej.

Każda z osób prezentujących zachęcała, dość licznie przybyłych studentów, do wybrania naszej specjalności ukazując zakres umiejętności
zdobywanych w ramach studiów, jak również przedstawiając możliwości przyszłej kariery naukowej i zawodowej.

Liczymy, że informacje, które zostały przekazane studentom, ułatwią im podjęcie decyzji i jednocześnie zachęcą do wyboru naszej
specjalności Techniki Komputerowe w Inżynierii Mechanicznej.