Obrony prac dyplomowych

powrót

W dniach 7–8 lutego 2018 r. odbyły się obrony prac dyplomowych studentów studiów I i II stopnia na specjalności Techniki
Komputerowe w Inżynierii Mechanicznej
. Obrony, jak również egzaminy dyplomowe, zakończyły się pełnym sukcesem
i grono absolwentów powiększyło się o kolejne trzynaście osób.

Wykaz obronionych prac dyplomowych zamieszczono poniżej:

 • inż. Bartłomiej BARTOSZEWICZ
  Badania symulacyjne wpływu rozmieszczenia pakietu baterii akumulatorów na ruch samochodu elektrycznego na łuku drogi
  (promotor: prof. dr hab. inż. Leon PROCHOWSKI)

 • inż. Aleksandra DEJNEKA
  Badanie wpływu uproszczeń geometrii modelu na wyniki analiz numerycznych belek
  (promotor: dr inż. Grzegorz SŁAWIŃSKI)

 • inż. Maciej GROCHALA
  Badanie właściwości wytrzymałościowych wybranego kompozytu polimerowego w szerokim zakresie szybkości odkształcenia
  z uwzględnieniem anizotropii

  (promotor: dr inż. Roman GIELETA)

 • inż. Mariusz JABŁECKI
  Analiza konstrukcji systemu wzmacniającego pojazd rajdowy
  (promotor: dr inż. Kamil SYBILSKI)

 • inż. Konrad KOWALSKI
  Modelowanie i analiza układu koło – szyna
  (promotor: dr inż. Piotr SZURGOTT)

 • inż. Dawid KUPNIEWSKI
  Badanie wrażliwości modelu numerycznego na rodzaj dyskretyzacji w statycznej próbie rozciągania
  (promotor: dr inż. Grzegorz SŁAWIŃSKI)

 • inż. Adam MAJEWSKI
  Badania eksperymentalne tkanin ze zmodyfikowaną warstwą powierzchniową
  (promotor: dr inż. Danuta MIEDZIŃSKA)

 • inż. Kamil NIEDŹWIECKI
  Badania numeryczne litych i porowatych struktur ceramicznych
  (promotor: dr inż. Danuta MIEDZIŃSKA)

 • inż. Łukasz POŁOM
  Analiza numeryczna wybranej przekładni zębatej z uwzględnieniem algorytmu kontaktu pomiędzy zębami
  (promotor: dr inż. Łukasz MAZURKIEWICZ)

 • inż. Patryk SZWAJKOWSKI
  Komputerowa symulacja wariantów jazdy samochodu wyścigowego na łuku drogi
  (promotor: prof. dr hab. inż. Leon PROCHOWSKI)

 • mgr inż. Wojciech GRZESZCZUK
  Badania pełzania tworzywa sztucznego w zakresie różnych temperatur
  (promotor: dr inż. Paweł BOGUSZ)

 • mgr inż. Paweł LEONIUK
  Projekt konstrukcji mechanicznej obrabiarki CNC z uwzględnieniem wpływu obciążeń na parametry pracy
  (promotor: dr inż. Roman GIELETA)

 • mgr inż. Przemysław STRASZEWSKI
  Analiza MES częstości i postaci drgań własnych turbiny silnika lotniczego
  (promotor: dr inż. Jerzy JACHIMOWICZ)

Wszystkim nowo wypromowanym inżynierom i magistrom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.