Obrony prac dyplomowych

powrót

W dniu 7 lutego 2017 r. odbyły się obrony prac dyplomowych studentów studiów I i II stopnia na specjalności Techniki Komputerowe
w Inżynierii Mechanicznej
. Obrony, jak również egzaminy dyplomowe, zakończyły się pełnym sukcesem i grono absolwentów
powiększyło się o kolejne osiem osób.

Wykaz obronionych prac dyplomowych zamieszczono poniżej:

 • inż. Marek CEDROWSKI
  Modelowanie, symulacja i walidacja próby zginania segmentu skrzynkowego z kompozytu poliestrowo-szklanego
  (promotor: prof. dr hab. inż. Marian KLASZTORNY)

 • inż. Anna GAJDA
  Rejestracja i modelowanie ruchu człowieka
  (promotor: dr inż. Kamil SYBILSKI)

 • inż. Maciej JĘDRZEJEWSKI
  Konstrukcja przyrządu do naprawy lokalnych defektów ram motocyklowych
  (promotor: dr inż. Kamil SYBILSKI)

 • inż. Mateusz KALISZ
  Badania perforacji panelu Al-Ti/SiC wybranym pociskiem przeciwpancernym
  (promotor: dr hab. inż. Lucjan ŚNIEŻEK, prof. WAT)

 • inż. Marcin ZAWADZKI
  Analiza numeryczna stanu naprężenia w ściance rury obciążonej przepływem czynnika roboczego
  w pobliżu lokalnego ubytku materiału

  (promotor: dr inż. Piotr SZURGOTT)

 • mgr inż. Kamil CIOS
  Wybrane aspekty badań numerycznych wytężenia złącza mostu specjalnego
  (promotor: dr inż. Wiesław KRASOŃ)

 • mgr inż. Szymon IWANIAK
  Opracowanie typoszeregu kompozytu przekładkowego typu sandwich z wykorzystaniem
  naturalnych włókien biodegradowalnych

  (promotor: dr inż. Agnieszka DEREWOŃKO)

 • mgr inż. Marzena PAPIŃSKA
  Opracowanie systemu naprawy rurociągów z defektami powierzchniowymi
  (promotor: dr inż. Kamil SYBILSKI)

Wszystkim nowowypromowanym inżynierom i magistrom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.