Obrony prac dyplomowych

powrót

W dniach 16–17 czerwca 2016 r. odbyły się obrony prac dyplomowych studentów studiów I i II stopnia na specjalności Techniki
Komputerowe w Inżynierii Mechanicznej
. Obrony, jak również egzaminy dyplomowe, zakończyły się pełnym sukcesem
i grono absolwentów powiększyło się o kolejne dwanaście osób.

Wykaz obronionych prac dyplomowych zamieszczono poniżej:

 • mgr inż. Łukasz ŁUKASIŃSKI
  Analiza wpływu położenia oprzyrządowania dla osób niepełnosprawnych na zachowanie kierowcy w trakcie zderzenia
  oraz zapewnienie jego bezpieczeństwa

  (promotor: dr inż. Kamil SYBILSKI)

 • mgr inż. Artur PRUSZYŃSKI
  Projekt wytrzymałościowy belki ogonowej śmigłowca z kompozytu typu sandwich
  (promotor: dr inż. Agnieszka DEREWOŃKO)

 • mgr inż. Mateusz SMOLARZ
  Badania symulacyjne odpowiedzi dynamicznej wybranego mostu żelbetowego obciążonego pojazdem nienormatywnym
  (promotor: dr inż. Piotr SZURGOTT)

 • mgr inż. Bartosz SOKOLIK
  Analiza dynamiczna turbiny silnika K-15
  (promotor: dr hab. Elżbieta SZYMCZYK, prof. WAT)

 • mgr inż. Aleksandra SZAFRAŃSKA
  Analiza wpływu konstrukcji pasów bezpieczeństwa na stabilizację i zachowanie osoby niepełnosprawnej
  w trakcie zderzenia czołowego

  (promotor: dr inż. Kamil SYBILSKI)

 • mgr inż. Damian WIĘCZASZEK
  Modelowanie oddziaływania temperatury i ciśnienia na materiały porowate
  (promotor: dr inż. Danuta MIEDZIŃSKA)

 • mgr inż. Kamil ZAJĄC
  Analiza numeryczna resoru wielopiórowego z wieszakiem na stanowisku do badań udarowych
  (promotor: dr inż. Wiesław KRASOŃ)

 • inż. Miłosz GRĄCZEWSKI
  Modelowanie i symulacja pracy zaworu zwrotnego z wykorzystaniem opisu metodą dynamiki płynów nieściśliwych
  (promotor: ppłk dr inż. Andrzej MORKA)

 • inż. Jarosław KORYŚ
  Opracowanie konstrukcji urządzenia ułatwiającego wsiadanie do pojazdu osobom niepełnosprawnym
  (promotor: dr inż. Kamil SYBILSKI)

 • inż. Piotr SKŁADANOWSKI
  Analiza numeryczna podstawowych elementów struktury energochłonnej
  (promotor: dr inż. Jacek NOWAK)

 • inż. Paweł WOŹNIAK
  Badania mikroskopowe struktury węgli i łupków
  (promotor: dr inż. Danuta MIEDZIŃSKA)

 • mgr inż. Łukasz KOZIOŁ
  Symulacja numeryczna testu zderzeniowego dwóch lokomotyw manewrowych
  (promotor: dr inż. Piotr SZURGOTT)

Wszystkim nowowypromowanym inżynierom i magistrom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.