Dzień otwarty specjalności

powrót

W dniu 2 marca 2016 r. zorganizowany został dzień otwarty specjalności. Pracownicy Katedry Mechaniki i Informatyki Stosowanej
prezentowali studentom Wydziału Mechanicznego zalety wyboru specjalności Techniki Komputerowe w Inżynierii Mechanicznej.

Stosownego wstępu dokonał kierownik Katedry prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda przedstawiając skład i historię Katedry
oraz jej obecne możliwości pod kątem kształcenia wykwalifikowanych, poszukiwanych na rynku pracy inżynierów.
Następnie dr inż. Grzegorz Sławiński zapoznał studentów z tematyką specjalności oraz narzędziami – zarówno w sensie sprzętu
do obliczeń numerycznych, jak i bazy do badań eksperymentalnych.

Bardzo ciepło przyjęta była prezentacja dr inż. Kamila Sybilskiego – opiekuna Koła Naukowego przedstawiająca praktyczne korzyści
przystąpienia do naszej specjalizacji w postaci szkoleń, wyjazdów i dostępu do nowoczesnych maszyn oraz oprogramowania
komputerowego, a także – co było już sygnalizowane wcześniej – ze względu na zdobywaną olbrzymią wiedzę merytoryczną
i doskonałe przygotowanie praktyczne do pracy we wiodących w regionie firmach, zajmujących się modelowaniem numerycznym
zjawisk, procesów, konstrukcji z rożnych obszarów przemysłu.

Nie zabrakło także głosów studentów którzy jeszcze niedawno sami stali przed dylematem wyboru odpowiedniej specjalności.
Mgr inż. Radosław Ciepielewski i inż. Aleksandra Szafrańska w "młodzieżowy" i humorystyczny sposób podkreślili wszelkie
zalety wyboru specjalności Techniki Komputerowe w Inżynierii Mechanicznej przekonując, że to nie tylko godziny spędzone
przed komputerem, ale także ciekawe doświadczenia eksperymentalne (także na poligonach) i praktyczne działanie w realizacji
projektów badawczych Katedry.

Dodatkowo studenci mogli sprawdzić zalety udostępnionego naręcznego skanera 3D, kamery termowizyjnej oraz przeprowadzić
eksperyment z „szybką” kamerą w laboratorium badań materiałów i konstrukcji w budynku 34a pod okiem dr. inż. Pawła Bogusza
i mgr. inż. Michała Stankiewicza.