Obrony prac dyplomowych

powrót

W dniu 9 lutego 2016 r. odbyły się obrony prac dyplomowych studentów studiów I i II stopnia na specjalności Techniki Komputerowe
w Inżynierii Mechanicznej
. Obrony, jak również egzaminy dyplomowe, zakończyły się pełnym sukcesem i grono absolwentów
powiększyło się o kolejne dziewięć osób.

Wykaz obronionych prac dyplomowych zamieszczono poniżej:

 • inż. Mateusz FAŁEK
  Modelowanie i analiza wytrzymałości tarczy III stopnia sprężarki silnika K-15
  (promotor: dr hab. Elżbieta SZYMCZYK, prof. WAT)

 • inż. Mateusz KAROLAK
  Projekt stanowiska dydaktycznego do analizy przemieszczeń i odkształceń w konstrukcjach płaskich
  (promotor: dr inż. Roman GIELETA)

 • inż. Kamil KRASNODĘBSKI
  Numeryczne modelowanie elementów konstrukcyjnych fotela do pojazdu opancerzonego
  (promotor: dr inż. Grzegorz SŁAWIŃSKI)

 • inż. Michał KUCEWICZ
  Projekt i analiza nowej konstrukcji bezoponowego koła samochodowego
  (promotor: dr hab. inż. Jerzy MAŁACHOWSKI, prof. WAT)

 • inż. Mateusz OLSZEWSKI
  Projekt koncepcyjny i badania numeryczne przedniego zderzaka wybranego samochodu osobowego
  (promotor: dr inż. Paweł DZIEWULSKI)

 • inż. Wojciech WDOWIŃSKI
  Modelowanie i analiza wytrzymałości łopatki III stopnia sprężarki silnika K-15
  (promotor: dr hab. Elżbieta SZYMCZYK, prof. WAT)

 • inż. Łukasz WITKOWSKI
  Badania numeryczne cienkościennych struktur pod obciążeniem impulsowym w aspekcie ich energochłonności
  (promotor: dr inż. Grzegorz SŁAWIŃSKI)

 • mgr inż. Marcin KISIEL
  Analiza MES wytrzymałości zespołu II stopnia sprężarki osiowej silnika K-15
  (promotor: dr hab. Elżbieta SZYMCZYK, prof. WAT)

 • mgr inż. Julita ROMANOWSKA
  Próby wytwarzania kompozytów IMCs za pomocą reakcji "redox" jako perspektywicznych materiałów
  o wysokiej odporności na zużycie ścierne

  (promotor: dr hab. inż. Stanisław JÓŹWIAK, Wydział Nowych Technologii i Chemii WAT)

Wszystkim nowowypromowanym inżynierom i magistrom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.