OPIEKUN SPECJALNOŚCI


dr inż. Łukasz MAZURKIEWICZ
e-mail: lukasz.mazurkiewicz@wat.edu.pl
 48/62  tel.: 261 837 275


OPIEKUN KOŁA NAUKOWEGO MECHANIKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ


dr inż. Arkadiusz POPŁAWSKI
e-mail: arkadiusz.poplawski@wat.edu.pl
 11/62  tel.: 261 837 867


PEŁNOMOCNIK DZIEKANA WME DS. KSZTAŁCENIA W KATEDRZE • SEKRETARZ KOMISJI EGZAMINU DYPLOMOWEGO


dr inż. Piotr SZURGOTT
e-mail: piotr.szurgott@wat.edu.pl
 46/62  tel.: 261 839 947