INFORMACJE OGÓLNE
Unikalna i poszukiwana na rynku specjalność Techniki Komputerowe w Inżynierii Mechanicznej
jest prowadzona w Instytucie Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej (powstałym w wyniku
przekształcenia Katedry Mechaniki i Informatyki Stosowanej) WME WAT, jednym z wiodących
ośrodków naukowo-badawczych i dydaktycznych w Polsce w zakresie modelowania, symulacji
i analizy numerycznej oraz badań eksperymentalnych w odniesieniu do zaawansowanych materiałów,
złożonych konstrukcji inżynierskich i złożonych układów mechanicznych (ochrona pojazdów i ludzi
przed wybuchami min, dynamika podwozia lądującego samolotu, modelowanie warstw wierzchnich,
statyka i dynamika obiektów wojskowych, wirtualne zderzenia pojazdów – tzw. crash tests,
modelowanie połączeń w konstrukcjach nośnych samolotów, symulacja pracy rurociągów
przesyłowych i in.). Instytut posiada nowoczesne laboratoria dydaktyczne i badawcze,
komputerowe i eksperymentalne, wykorzystywane m.in. w dydaktyce w ramach specjalności.
Od 2008 roku studenci specjalności mogą rozwijać swoje zainteresowania i aktywność naukową
w ramach Koła Naukowego Mechaniki i Informatyki Stosowanej.

PROFIL ABSOLWENTA


Studenci specjalności Techniki Komputerowe w Inżynierii Mechanicznej nabywają podstawową (studia I stopnia) i rozszerzoną (studia II stopnia) wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie następujących działów inżynierskich:

 • modelowanie numeryczne i symulacja procesów statycznych i dynamicznych w konstrukcjach mechanicznych
  przy zastosowaniu wybranych systemów komputerowego wspomagania obliczeń inżynierskich (CAE);

 • modelowanie numeryczne zaawansowanych materiałów;

 • symulacje MES stanu przemieszczenia, odkształcenia i naprężenia w konstrukcjach i układach mechanicznych przy zastosowaniu systemów CAE;

 • techniki eksperymentalne pomiaru odkształceń, przemieszczeń i drgań;

 • wspomagane komputerowo projektowanie konstrukcji, w tym dobór materiałów konstrukcyjnych.

W trakcie studiów na specjalności studenci mają możliwość współpracy w projektach realizowanych w Instytucie,
z zakresu m.in. inżynierii biomedycznej, aplikacji wojskowych, przemysłu samochodowego, bezpieczeństwa.
Studenci specjalności aktywnie działają w ramach Koła Naukowego Mechaniki i Informatyki Stosowanej,
w którym obecne rozwijany jest m.in. projekt formuła student, uczestniczą w corocznych Seminariach Kół Naukowych
Mechaników i konferencjach dla młodych naukowców.

Absolwenci specjalności zdobywają tytuł zawodowy inżyniera (studia I stopnia) lub magistra inżyniera (studia II stopnia).
Wykształcenie przygotowuje specjalistów w zakresie komputerowego wspomagania modelowania, symulacji
i projektowania konstrukcji. Absolwenci posiadają umiejętność wykorzystania nowoczesnych technik komputerowych,
systemów obliczeniowych CAE oraz systemów projektowania CAD do analizy konstrukcji na etapie opracowywania koncepcji,
eksploatacji lub modernizacji konstrukcji. Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów
absolwenci specjalności Techniki Komputerowe w Inżynierii Mechanicznej są przygotowani pracy:

 • w biurach konstrukcyjnych;

 • w firmach o profilu projektowo-obliczeniowym;

 • w przedsiębiorstwach, jednostkach badawczych i rozwojowych zajmujących się konstrukcjami mechanicznymi,
  automatyką, procesami technologicznymi itp.;

 • w firmach zajmujących się sprzedażą oprogramowania CAD/CAE/CAM;

 • w uczelniach.

W ostatnich latach, absolwenci specjalności znajdowali zatrudnienie m.in. w Engineering Design Center, Faurecia Automotive
Polska
, Airbus Group Polska, Huta Stalowa Wola. Niektórzy absolwenci studiów magisterskich kontynuują naukę na studiach
doktoranckich (III stopnia), w trakcie których odbywają staże zagraniczne w zaprzyjaźnionych uczelniach, m.in. Florida State
University (Tallahassee, Stany Zjednoczone), Southern Federal University (Rostów nad Donem, Rosja).


BAZA DYDAKTYCZNA


Laboratorium Komputerowych Metod Mechaniki (LKMM)
im. Prof. Jana Szmeltera – sala 53/62

Laboratorium Komputerowych Metod Mechaniki (LKMM)
– sala 57/62


Klaster
Dobrawa
264 rdzenie
1,4 TB RAM
24 TB HDD

Klaster
Mieszko
176 rdzeni
896 GB RAM
7 TB HDD


BAZA LABORATORYJNA


Uniwersalne maszyny wytrzymałościowe: SATEC 1200 kN i INSTRON 8802
oraz mostki tensometryczne ESAM TRAVELLER PLUS i ESAM TRAVELLER CF


Obrabiarki sterowane numerycznie: tokarka i frezarka


Kamery: "szybka" Vision Research V12 i termowizyjna Sc6000


Skaner mikrostruktury (mikrograf) oraz laserowy skaner naręczny EXASCAN


PUBLIKACJE wspierające studia na specjalności