Obrony prac dyplomowych

więcej

W dniu 21 czerwca 2018 r. odbyły się obrony prac dyplomowych studentów studiów I i II stopnia na specjalności Techniki Komputerowe
w Inżynierii Mechanicznej
. Obrony, jak również egzaminy dyplomowe, zakończyły się pełnym sukcesem i grono absolwentów
powiększyło się o kolejne dziesięć osób.

Dzień otwarty specjalności

więcej

W dniu 8 marca 2018 r. zorganizowany został "Dzień otwarty" specjalności Techniki Komputerowe w Inżynierii Mechanicznej,
w trakcie którego studenci Wydziału Mechanicznego mogli zapoznać się z jej specyfiką.

Zmiana układu stron pracy dyplomowej

Począwszy od semestru letniego roku akademickiego 2017/2018 należy stosować nowy układ stron pracy dyplomowej.
Wszystkie prace dyplomowe składane w czerwcu 2018 roku powinny być przygotowane wg nowego wzoru.
Aktualnie obowiązujące szablony dokumentów można znaleźć w zakładce Dyplomowanie.

Obrony prac dyplomowych

więcej

W dniach 7–8 lutego 2018 r. odbyły się obrony prac dyplomowych studentów studiów I i II stopnia na specjalności Techniki
Komputerowe w Inżynierii Mechanicznej
. Obrony, jak również egzaminy dyplomowe, zakończyły się pełnym sukcesem
i grono absolwentów powiększyło się o kolejne trzynaście osób.

Obrony prac dyplomowych

więcej

W dniach 19 i 21 czerwca 2017 r. odbyły się obrony prac dyplomowych studentów studiów I i II stopnia na specjalności Techniki
Komputerowe w Inżynierii Mechanicznej
. Obrony, jak również egzaminy dyplomowe, zakończyły się pełnym sukcesem
i grono absolwentów powiększyło się o kolejne trzynaście osób.

Dzień otwarty specjalności

więcej

W dniu 8 marca 2017 r. zorganizowany został "Dzień otwarty" specjalności Techniki Komputerowe w Inżynierii Mechanicznej,
w trakcie którego studenci Wydziału Mechanicznego mogli zapoznać się z jej specyfiką.

Obrony prac dyplomowych

więcej

W dniu 7 lutego 2017 r. odbyły się obrony prac dyplomowych studentów studiów I i II stopnia na specjalności Techniki Komputerowe
w Inżynierii Mechanicznej
. Obrony, jak również egzaminy dyplomowe, zakończyły się pełnym sukcesem i grono absolwentów
powiększyło się o kolejne osiem osób.

Obrony prac dyplomowych

więcej

W dniach 16–17 czerwca 2016 r. odbyły się obrony prac dyplomowych studentów studiów I i II stopnia na specjalności Techniki
Komputerowe w Inżynierii Mechanicznej
. Obrony, jak również egzaminy dyplomowe, zakończyły się pełnym sukcesem
i grono absolwentów powiększyło się o kolejne dwanaście osób.

Dzień otwarty specjalności

więcej

W dniu 2 marca 2016 r. zorganizowany został dzień otwarty specjalności. Pracownicy Katedry Mechaniki i Informatyki Stosowanej
prezentowali studentom Wydziału Mechanicznego zalety wyboru specjalności Techniki Komputerowe w Inżynierii Mechanicznej.

Obrony prac dyplomowych

więcej

W dniu 9 lutego 2016 r. odbyły się obrony prac dyplomowych studentów studiów I i II stopnia na specjalności Techniki Komputerowe
w Inżynierii Mechanicznej
. Obrony, jak również egzaminy dyplomowe, zakończyły się pełnym sukcesem i grono absolwentów
powiększyło się o kolejne dziewięć osób.

Uruchomienie strony internetowej specjalności TKIM

Uruchomiono stronę internetową specjalności Techniki Komputerowe w Inżynierii Mechanicznej. Na stronie będą sukcesywnie
umieszczane informacje dotyczące studiów I i II stopnia w ramach tejże specjalności. Na bieżąco aktualizowane będą również
informacje związane z dyplomowaniem.