KATEDRA MECHANIKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ
Wydział Mechaniczny, Wojskowa Akademia Techniczna
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
tel.: +48 261 839 849, fax: +48 261 839 355, e-mail: kmiis@wat.edu.pl
Strona główna

Historia
Skład zespołu

Oferta Współpracy
Współpraca naukowa
Badania
Publikacje
Laboratorium

Studia I stopnia
Studia II stopnia
Studia III stopnia

Pliki do pobrania

Galeria

PrezentacjaPublikacje naukowe pracowników KMiIS

Publikacje


KMiIS Publikacje - 2016 rok
   [406 kB]
KMiIS Publikacje - 2015 rok
   [363 kB]
KMiIS Publikacje - 2014 rok
   [536 kB]
KMiIS Publikacje - 2013 rok
   [467 kB]
KMiIS Publikacje - 2012 rok
   [484 kB]
KMiIS Publikacje - 2011 rok
   [493 kB]
KMiIS Publikacje - 2010 rok
   [349 kB]
KMiIS Publikacje - 2009 rok
   [65 kB]
KMiIS Publikacje - 2008 rok
   [157 kB]
KMiIS Publikacje - 2007 rok
   [81 kB]


Marian Klasztorny, Tadeusz Niezgoda
MECHANIKA OGÓLNASkrypt przeznaczony jest do ćwiczeń z przedmiotów statyka, kinematyka i dynamika. Do każdego działu podano w syntetycznej formie podstawy teoretyczne oraz zbiór zadań z rozwiązaniami w formie wymaganej od studentów. Zadania ze statyki obejmują redukcję i równowagę układów obciążeń, zagadnienia tarcia w układach płaskich i wyznaczanie reakcji, z kinematyki - ruch punktu na płaszczyźnie, ruch obrotowy, płaski i kulisty brył oraz ruch złożony punktu materialnego, a z dynamiki - ruch punktu materialnego i układów punktów, wyznaczanie reakcji w łożyskach wirującej bryły oraz ruch mechanizmów płaskich.

Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006Tadeusz Niezgoda, Jerzy Małachowski, Wiesław Szymczyk
MODELOWANIE NUMERYCZNE MIKROSTRUKTURY CERAMIKI. ZAGADNIENIA WYBRANEW książce omówiono zagadnienia związane z analizą wytrzymałościową materiałów ceramicznych na przykładzie ceramiki korundowej Al2O3 i kompozytu Al2O3-ZrO2. Analizy wykonano za pomocą numerycznej metody elementów skończonych, zastosowanej do mikrostruktury rozważanego materiału. W przystępny sposób opisano zasady tworzenia modeli numerycznych, uwzględniających ziarnistą budowę mikrostruktury. Podano sposób oceny wiarygodności modeli na drodze badań eksperymentalnych, a także metody analizy oraz interpretacji otrzymanych wyników. Przedstawiono również charakterystykę materiałów ceramicznych. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne i Autorzy polecają tę książkę pracownikom naukowym, doktorantom i studentom wydziałów inżynierii materiałowej wyższych uczelni technicznych. Będzie ona również przydatna dla inżynierów materiałoznawców i mechaników zajmujących się wytwarzaniem i zastosowaniem nowoczesnych materiałów ceramicznych, którzy znajdą tu wiele konkretnych danych o ich właściwościach i budowie.

Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2005Wiesław Krasoń, Mieczysław Wieczorek
WYTRZYMAŁOŚĆ MOSTÓW PŁYWAJĄCYCH W UJĘCIU KOMPUTEROWYMW pracy przedstawiono rys historyczny konstrukcji i zastosowania mostów pływających. Dokonano przeglądu współczesnych przewoźnych mostów pływających eksploatowanych przez inne państwa. Scharakteryzowano także park pontonowy PP-64 pozostający na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP, który jest podstawowym sprzętem przeprawowym wojska. Omówiono podstawowe akty prawne normujące zasady konstruowania i eksploatacji rozważanych obiektów. Podano klasyfikacje mostów, obciążeń oraz sprecyzowano wymagania w zakresie właściwości techniczno-eksploatacyjnych i bezpieczeństwa użytkowania mostów pływających. Opisano podstawy teoretyczne analizy stanu przemieszczenia i wytężenia takich konstrukcji. Podano metodykę formułowania modeli matematycznych dla układów ciągłych oraz dyskretnych ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania metody elementów skończonych. W pracy udokumentowano liczne przykłady praktycznego wykorzystania opracowanej metodyki do analizy rzeczywistych konstrukcji. Badania numeryczne dotyczą przewoźnych mostów pływających PP-64 w różnych konfiguracjach konstrukcyjnych oraz mostu pływającego kolejowo drogowego. Zamieszcone wyniki ilustrują wpływ parametrów konstrukcyjnych oraz eksploatacynych na stan przemieszczenia i wytężenia elementów mostów pływających.

Wydawnictwo BEL Studio, Warszawa 2004Elżbieta Szymczyk
MATLAB DLA MECHANIKÓWSkrypt przeznaczony jest dla studentów specjalności mechanicznych. Celem skryptu jest prezentacja możliwości zastosowania programu MATLAB do rozwiązywania zagadnień mechaniki. Omawiane są elementy programowania oraz wybrane funkcje programu MATLAB. Prezentowane są skrypty Matlaba umożliwiające rozwiązywanie typowych zadań z mechaniki i wytrzymałości materiałów.

Wydawnictwa WAT, Warszawa 2006Stanisław Ochelski
METODY DOŚWIADCZALNE MECHANIKI KOMPOZYTÓW KONSTRUKCYJNYCHJednym z zadań inżynierii materiałowej jest uzyskanie nowych materiałów o z góry określonych właściwościach. Wymaganiom tym może sprostać odpowiednio zaprojektowany kompozyt. Ważnym etapem tego procesu są badania eksperymentalne. O tym właśnie traktuje ta książka. Autor przedstawia w niej ogólną charakterystykę materiałów kompozytowych i ich składników, mechanikę ich struktury wraz z opisem procesów niszczenia w czasie obciążenia, charakterystyki zachowania kompozytów w różnych stanach naprężenia, zagadnienia ich reologii, zmęczenia i odporności na pękanie i obciążenia udarowe. Opisuje badania kompozytów oraz podaje sposoby analizy statystycznej wyników badań.

Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004Marian Dacko, Wacław Borkowski, Stanisław Dobrociński, Tadeusz Niezgoda, Mieczysław Wieczorek
METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH W MECHANICE KONSTRUKCJIW książce przedstawiono zarys teorii metody elementów skończonych i opracowany na jej podstawie oryginalny system analizy wytrzymałości konstrukcji. Publikacja obejmuje zagadnienia analizy statycznej i dynamicznej liniowych zadań mechaniki, zagadnienia termodynamiki, stateczności konstrukcji prętowych oraz wybrane zagadnienia mechaniki nieliniowej. Książka jest bogato ilustrowana przykładami, o różnym stopniu złożoności, zaczerpniętymi z praktyki autorów.

Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1994

Zapraszamy na strony
Specjalności Techniki Komputerowe w Inżynierii


Zapraszamy na nasze konto Facebook
Wejdź

Zapraszamy na strony
Konferencji TKI'2018


Projekt
3D-JAW

Zobacz więcej

Projekt
THERMOTEX

Zobacz więcej

Polskie Stowarzyszenie Mechaniki Eksperymentalnej
Zobacz więcej

Projekt
Konsorcjum DIOX4SHELL

Zobacz więcejTVP
Gaz łupkowy - film

Kliknij, aby powiększyć
 

Medal
im. Prof. Jana Szmeltera

Zobacz więcej

Projekt STOW
Zobacz więcej

Projekt PROJOINT
Zobacz więcej

Projekt POIG
Zobacz więcej

Współpraca z INSPRO
Zobacz więcej

Zapraszamy na strony
Konsorcjum PanCerMet


Zapraszamy na strony
Konsorcjum PonMat


Zapraszamy na strony
Koła Naukowego Studentów
KMiIS WME WAT 2019 Copyright © 2008-2019 Anna Szurgott