KATEDRA MECHANIKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ
Wydział Mechaniczny, Wojskowa Akademia Techniczna
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
tel.: +48 261 83-98-49, fax: +48 261 83-93-55, e-mail: kmiis@wat.edu.pl
Strona główna

Historia
Skład zespołu

Oferta Współpracy
Współpraca naukowa
Badania
Publikacje
Laboratorium

Studia I stopnia
Studia II stopnia
Studia III stopnia

Pliki do pobrania

Galeria

Prezentacja


Spotkanie Wigilijne KMIIS

W dniu 17 grudnia 2014 roku tradycyjne świąteczne spotkanie katedralne jak co roku zgromadziło wielu uczestników. Nie zabrakło byłych pracowników Katedry, gości z instytucji współpracujących z nami przy realizacji najróżniejszych przedsięwzięć oraz oczywiście władz Wydziału Mechanicznego WAT z Dziekanem Zdzisławem Bogdanowiczem na czele.

Czytaj więcej
Nagroda za najlepszą pracę dyplomową dla mgr. inż. Jakuba Bukały

Na posiedzeniu Głównej Komisji Konkursowej na „najlepszą pracę dyplomową obronioną w krajowych uczelniach technicznych” 11.09.2014 r. dokonano oceny prac nadesłanych do finału XIV Edycji Konkursu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Wśród wyróżnionych osób znalazł się nasz doktorant mgr inż. Jakub Bukała oraz promotor jego rozprawy profesor Jerzy Małachowski.

Czytaj więcej
Święto Wojskowej Akademii Technicznej i Dzień Podchorążego 2014 roku

28 listopada 2014 roku w sali kinowej WAT uroczyście obchodzono Święto Wojskowej Akademii Technicznej i Dzień Podchorążego. Ważną cześć uroczystości wypełniło wręczenie zasłużonym pracownikom WAT odznaczeń, medali, odznak pamiątkowych i dyplomów. Wśród wyróżnionych nie zabrakło przedstawicieli naszej Katedry.

Czytaj więcej
Nagrody dziekańskie przyznane przez władze Wydziału - listopad 2014

Listopadowa Rada Wydziału Mechanicznego została poprzedzona bardzo miłym akcentem. Dziekan WME prof. Zdzisław Bogdanowicz docenił wysiłek naukowy i badawczy pracowników Wydziału i postanowił uhonorować osoby zasłużone stosownymi nagrodami dziekańskim. Wśród wyróżnionych byli oczywiście przedstawiciele naszej Katedry, którzy odbierali dyplomy w imieniu własnym lub zespołów badawczych.

Czytaj więcej
Najwyższe odznaczenie za wynalazczość dla prof. Barnata - listopad 2014

Podczas 66. Międzynarodowych Targów „Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty IENA” w Norymberdze, które odbyły się w listopadzie br. „Light Terrain Vehicle LTV” opracowany przez zespół, w skład którego wchodzi prof. Barnat (Zespół: Grzegorz Szcześniak, Wiesław Barnat, Przemysław Simiński) został wyróżniony brązowym medalem.

Czytaj więcej
Zastąpić wodę - nowe metody szczelinowania

Szczelinowanie hydrauliczne jest obecnie najpopularniejszą metodą eksploatacji gazu i ropy z formacji łupkowych. To dzięki jej zastosowaniu stało się w ogóle możliwe wydobycie węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych. Mimo wielu zalet szczelinowanie hydrauliczne budzi wiele kontrowersji związanych m.in. ze znacznym poborem wód potrzebnych do zabiegu. Opór organizacji ekologicznych oraz obawy lokalnych społeczności skłaniają do poszukiwania nowych, bardziej efektywnych i przyjaznych środowisku metod.

Czytaj więcej
Cheaper and environmentally-safe: the future of Polish shale
The Polish shale gas sector has met with serious setbacks in recent years, both as a result of disappointing drilling results and disappointing legislation. However, the Polish government will introduce a new hydrocarbon bill that should make drilling more attractive. What is more, a Polish research consortium has developed a new, much cheaper and much more environmentally friendly method of extraction.
Dr Danuta Miedzińska from WAT is one of the leading researchers on the project and, in preview of the next year’s Central and Eastern European Shale Gas and Oil Summit in Warsaw at which she, professor Niezgoda and their team of researchers will represent their work, she spoke on the details regarding DIOX4SHELL.

Read more
Blue Gas – Wsparcie rozwoju technologii związanych z wydobyciem gazu łupkowego
Rezultaty drugiego konkursu Blue Gas zostały już ogłoszone i niewielka grupa projektów została uznana za obiecujące. Są to wspaniałe wieści dla tych, pracujących przy wygranych projektach a także dla przemysłu gazu łupkowego w Polsce.
Dr inż. Danuta Miedzińska z WAT jest jednym z naukowców, pod których kierunkiem projekt DIOX4SHELL jest realizowany i, przed przyszłoroczną konferencją CENTRAL AND EASTERN EUROPE SHALE GAS AND OIL SUMMIT, na której wraz z profesorem Niezgodą i współpracownikami będzie reprezentować ich pracę.

Czytaj więcej
Prestiżowe odznaczenie SPWiR dla prof. Wiesława Barnata

8. Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków, która odbyła się dniach 14-16 października w auli Politechniki Warszawskiej przyniosła Katedrze złoty medal z wyróżnieniem i dwa medale brązowe za osiągnięcia zespołowe.
W tym roku tym prestiżowym odznaczeniem wyróżniony został dr hab. inż. Wiesław Barnat, prof. WAT za osiągnięcia innowacyjne w zakresie techniki wojskowej.

Czytaj więcej
Medalowy IWIS i TAIPEI 2014

W dniach 14-16.10.2014 w auli Politechniki Warszawskiej odbyła się 8. Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków. Organizatorami Wystawy, w której uczestniczyli przedstawiciele ponad 20 krajów było Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Urząd Patentowy RP i Politechnika Warszawska.
Podobnie jak w ubiegłych edycjach wystawy, tak i na ostatniej doceniono osiągnięcia zespołu Katedry Mechaniki i Informatyki Stosowanej WME WAT.

Czytaj więcej
Święto Edukacji Narodowej na WAT

14 października br. na naszej uczelni odbyły się obchody Święta Edukacji Narodowej. Z tej okazji Rektor-Komendant WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk, prorektor ds. kształcenia prof. dr hab. inż. Jarosław Rutkowski i prorektor ds. nauki prof. dr hab. inż. Krzysztof Czupryński wręczyli medale, odznaczenia oraz dyplomy dla pracowników WAT za osiągnięcia związane z dydaktyką, a wśród wyróżnionych osób był m.in. adiunkt KMiIS ppłk dr inż. Robert PANOWICZ.

Czytaj więcej
Rada Wydziału Mechanicznego z wręczeniem medali resortowych

Podczas pierwszej powakacyjnej Rady Wydziału Mechanicznego w dniu 17.09.2014 r. Dziekan WME prof. Zdzisław Bogdanowicz wręczył odznaczenia państwowe i resortowe Prodziekanowi WME ds. Naukowych dr. hab. inż. Jerzemu Małachowskiemu prof. WAT oraz ppłk dr. inż. Andrzejowi Morce.

Czytaj więcej
Awans na kolejny stopień

8 września 2014 r. o godz. 10:00 w Sali Tradycji Wojskowej Akademii Technicznej miała miejsce skromna, ale jakże ważna uroczystość. Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej gen bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk wręczył trzem młodym oficerom awans na kolejny stopień. Wśród nich był nasz kolega Piotr Kędzierski awansowany Decyzją Ministra Obrony Narodowej na stopień porucznika

Czytaj więcej
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Sebastiana Stanisławka

5 września 2014 o godz. 12:00 w budynku Wydziału Mechanicznego (bud. nr 62, sala nr 34), w Warszawie odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt.: „Badania odporności balistycznej niejednorodnych struktur ceramicznych” mgra inż. Sebastiana STANISŁAWKA doktoranta z Katedry Mechaniki i Informatyki Stosowanej WME WAT.

Czytaj więcej
Odznaczenia pracowników KMIIS podczas obchodów Święta Wojska Polskiego na WAT

Tradycyjnie w przeddzień przypadającego święta Wojska Polskiego w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej odbyła się uroczysta zbiórka z udziałem władz uczelni, żołnierzy zawodowych i pracowników cywilnych.
W imieniu prezydenta RP i ministra ON odznaczenia i medale wręczył rektor-komendant WAT – gen bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk

Czytaj więcej
Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej doceniona przez władze Wydziału

Podczas spotkania towarzyskiego z okazji zakończenia roku akademickiego oraz otrzymania przez Wydział kategorii naukowej "A", które odbyło się 9 lipca w sali restauracyjnej Klubu WAT Kierownictwo i wszyscy pracownicy KMIIS zostali wyróżnieni za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne.
Dziekan Wydziału Mechanicznego, prof. Zdzisław Bogdanowicz w obecności władz Akademii z Rektorem WAT Zygmuntem Mierczykiem na czele, po wygłoszeniu podziękowań dla wszystkich, którzy przyczynili się do podniesienia kategorii naukowej Wydziału, przystąpił do wręczenia wyróżnień.

Czytaj więcej
Posiedzenie Komitetu Sterującego ASOP

W dniu 8 lipca spotkaniem Komitetu Sterującego, którego przewodniczącym jest J.M. Rektor naszej uczelni gen. Zygmunt Mierczyk rozpoczęło pracę polskie konsorcjum, którego celem jest wyprodukowanie i wdrożenie na potrzeby naszych Sił Zbrojnych aktywnego systemu obrony przed pociskami przeciwpancernymi. Opracowywany system oparty będzie głównie na rozwiązaniach stworzonych przez zespoły Wojskowej Akademii Technicznej.

Czytaj więcej
Zmiany w kierownictwie Katedry - lipiec 2014

7 lipca br. podczas zebrania Katedry prof. Niezgoda oficjalnie ogłosił zmianę na stanowisku Z-cy kierownika katedry. Nominacje na to stanowisko podpisaną z dniem 01.07.2014r. przez Rektora-Komendanta WAT otrzymał dr inż. Grzegorz Sławiński. Pełniący wcześniej tą funkcję prof. Marian Klasztorny otrzymał podziękowania i wyrazy uznania za włożony trud i wzorową pracę wraz z okolicznościowym dyplomem i ryngrafem Katedry.

Czytaj więcej
Prestiżowe wyróżnienia dla profesora Tadeusza Niezgody

4 lipca br. na gali zorganizowanej w Ministerstwie Gospodarki przez Fundację Gospodarczą Euro-Partner prof. Tadeusz Niezgoda został uhonorowany prestiżowym wyróżnieniem. Kapituła Plebiscytu EURO PARTNER wyróżniła prof. Niezgoda za całokształt dorobku naukowego wręczając jednocześnie stosowny certyfikat.

Czytaj więcej
Mamy Projekt Blue Gas!

Z przyjemnością informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło dziś wyniki II Konkursu Blue Gas – Polski Gaz Łupkowy. Projekt WAT pt. “Development of guidelines for design of innovative technology of shale gas recovery with the use of liquid CO2 on the base of numerical and experimental research –DIOX4SHELL” przygotowany w Centrum Zaawansowanych Technologii Energetycznych WAT i Katedrze Mechaniki i Informatyki Stosowanej WME w tym przypadku pod kierunkiem prof. Tadeusza Niezgody i dr Danuty Miedzińskiej został rekomendowany do finansowania.

Czytaj więcej
Rektor-Komendant WAT wręczył medale im. Prof. Jana Szmeltera - maj 2014 r.

W dniach 6–9 maja 2014 roku w miejscowości Licheń Stary odbyła się XIII Konferencja Naukowo-Techniczna Techniki Komputerowe w Inżynierii. Głównym organizatorem konferencji była Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej Wydziału Mechanicznego WAT w Warszawie. W konferencji wzięło udział blisko 120 uczestników z uczelni i ośrodków naukowych z całej Polski.

Czytaj więcej
Spotkanie Wielkanocne - 16.04.2014 r.

16 kwietnia 2014 r. w Katedrze Mechaniki i Informatyki Stosowanej odbyło się spotkanie Wielkanocne, na które zgodnie z tradycją zaproszeni zostali nie tylko obecni, ale także byli pracownicy, współpracownicy Katedry, zaproszeni goście zewnętrzni i Władze Wydziału na czele z Dziekanem Zdzisławem Bogdanowiczem.

Czytaj więcej
Naukowcy z Wojskowej Akademii Technicznej docenieni - 11-12 lutego 2014 r.

„XXI Giełda Wynalazków odbyła się 11 i 12 lutego w budynku Centrum Nauki Kopernik (CNK). Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie wynalazczości i sukcesy odnoszone na międzynarodowych wystawach, a także za szczególną aktywność w dziedzinie promocji wynalazczości na arenie międzynarodowej w roku 2013 nagrodzony został m.in. zespół Katedry Mechaniki i Informatyki Stosowanej WAT, kierowany przez prof. dr hab. inż. Tadeusza Niezgodę, który osobiście odebrał statuetkę wraz z dyplomem.

Czytaj więcej
Seminarium Projektu „Aktywna” - 10 lutego 2014 r.

10 lutego br. w Sali Kolumnowej budynku głównego WAT odbyło się Seminarium podsumowujące projekt „System obrony aktywnej obiektów mobilnych przed pociskami z głowicami kumulacyjnymi.” Projekt był realizowany przez Konsorcjum, którego Liderem jest Wojskowa Akademia Techniczna, a podmiotem przemysłowym AMZ-Kutno. Realizatorzy projektu z WAT to Wydziały: Mechaniczny, Mechatroniki i Lotnictwa oraz Instytut Optoelektroniki.

Czytaj więcej
Kontrolowane zniszczenie KTO Rosomaka w Afganistanie - 26 stycznia 2014 r.

Dzięki uprzejmości Pana gen. broni Marka Tomaszyckiego Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych z wizytą w Afganistanie przebywali specjaliści z Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej: ppłk dr inż. Robert Panowicz, ppor. mgr inż. Piotr Kędzierski, dr inż. Grzegorz Sławiński, dr inż. Paweł Bogusz, którzy uczestniczyli w kontrolowanym zniszczeniu KTO Rosomak znajdującego się w bazie Ghazni PKW-Afganistan. WAT-owscy badacze zabrali ze sobą dużą ilość aparatury badawczej w celu zarejestrowania jak największej ilości interesujących ich danych.

Czytaj więcej
W trosce o bezpieczeństwo żołnierzy - 20 stycznia 2014 r.

Rozpoczęło pracę polskie konsorcjum, które zaproponuje nowe rozwiązania w konstrukcjach pojazdów opancerzonych takich jak np. Rosomak. Dzięki temu żołnierze uczestniczący w działaniach bojowych będą lepiej chronieni przed wybuchem min i improwizowanych ładunków wybuchowych (IED). Prace potrwają pięć lat, a na ich przeprowadzenie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczyło ok. 28 mln zł.

Czytaj więcej
Pożegnanie prof. dr hab. inż. Zbigniewa Orłosia

14 stycznia br. w Parafii św. Józefa Oblubieńca NMP na warszawskim Kole i cmentarzu prawosławnym na Woli pożegnaliśmy z ogromnym żalem zmarłego w dniu 5 stycznia prof. dr hab. inż. Zbigniewa Orłosia - wybitnego specjalistę z zakresu mechaniki i wytrzymałości materiałów, zasłużonego nauczyciela akademickiego i naukowca Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej.
W imieniu całej społeczności akademickiej składamy wyrazy głębokiego współczucia żonie, dzieciom, wnuczce i najbliższej rodzinie. Dzielimy z Nami smutek i żal.

Czytaj więcej


Kolokwium habilitacyjne dr Elżbiety Szymczyk - 15.01.2014 r.

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 15.01.2014 r. na Wydziale Mechanicznym WAT odbyło się, zakończone sukcesem, kolokwium habilitacyjne Pani dr Elżbiety Szymczyk z Katedry Mechaniki i Informatyki Stosowanej WME WAT. Rada Wydziału Mechanicznego na posiedzeniu w dniu 15.01.2014 roku postanowiła nadać dr Elżbiecie SZYMCZYK stopień naukowy doktora habilitowanego.

Czytaj więcej


Pozostałe newsy
Aktualności 2017 Aktualności 2016 Aktualności 2015Zapraszamy na nasze konto Facebook
Wejdź

Projekt
THERMOTEX

Zobacz więcej

Polskie Stowarzyszenie Mechaniki Eksperymentalnej
Zobacz więcej

Projekt
Konsorcjum DIOX4SHELL

Zobacz więcejTVP
Gaz łupkowy - film

Kliknij, aby powiększyć
 

Medal
im. Prof. Jana Szmeltera

Zobacz więcej

Projekt STOW
Zobacz więcej

Projekt PROJOINT
Zobacz więcej

Projekt POIG
Zobacz więcej

Współpraca z INSPRO
Zobacz więcej

Zapraszamy na strony
Konferencji TKI'2014


Zapraszamy na strony
Konsorcjum PanCerMet


Zapraszamy na strony
Konsorcjum PonMat


Zapraszamy na strony
Koła Naukowego Studentów
KMiIS WME WAT 2019 Copyright © 2008-2019 Anna Szurgott