KATEDRA MECHANIKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ
Wydział Mechaniczny, Wojskowa Akademia Techniczna
00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
tel.: +48 261 83-98-49, fax: +48 261 83-93-55, e-mail: kmiis@wat.edu.pl
Strona główna

Historia
Skład zespołu

Oferta Współpracy
Współpraca naukowa
Badania
Publikacje
Laboratorium

Studia I stopnia
Studia II stopnia
Studia III stopnia

Pliki do pobrania

Galeria

Prezentacja

Powrót do strony głównej


Seminarium Projektu „Aktywna”
Luty 2014 r.


10 lutego br. w Sali Kolumnowej budynku głównego WAT odbyło się Seminarium podsumowujące projekt „System obrony aktywnej obiektów mobilnych przed pociskami z głowicami kumulacyjnymi.” Projekt był realizowany przez Konsorcjum, którego Liderem jest Wojskowa Akademia Techniczna, a podmiotem przemysłowym AMZ-Kutno. Realizatorzy projektu z WAT to Wydziały: Mechaniczny, Mechatroniki i Lotnictwa oraz Instytut Optoelektroniki.

WAT reprezentowali: JM Rektor Komendant WAT – gen bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mieczyk , kierownik projektu prof. dr hab. inż. Tadeuszem Niezgodą z Wydziału Mechanicznego, płk dr inż. Marek Zygmunt z Instytutu Optoelektroniki, prof. dr hab. inż. Adam Kawalec z Wydziału Elektroniki oraz ppłk dr inż. Mirosław Zachor z Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa.

W seminarium uczestniczyli też goście reprezentujący Inspektorat Uzbrojenia MON (gen. bryg. w st. spocz. Jerzy Zatoński i płk Maciej Zając) oraz przemysł: Polski Holding Obronny reprezentował między innymi Dyrektor Tomasz Korza, Hutę Stalowa Wola Dyrektor Janusz Czaja a OBRUM -Rafał Zitaruk i Dariusz Pasieka.

Prezentację podsumowującą wyniki osiągnięte w projekcie przez Zespół WAT i AMZ przedstawił ppłk dr inż. Andrzej Morka (w zastępstwie kierownika wykonawczego ppłk dr inż. Roberta Panowicza, który przebywał na przedłużonym pobycie w Afganistanie, gdzie wraz z grupą pracowników Katedry realizował badania związane z innym dużym projektem badawczym roboczo nazwanym „AFGAN”). Należy dodać, że po pierwszym ataku pociskami typu RPG na Rosomaka dr Morka był w Afganistanie jako ekspert i badał powstałe uszkodzenia.

Przypomnijmy, że celem Systemu obrony aktywnej obiektów mobilnych przed pociskami z głowicami kumulacyjnymi typu RPG jest wykryć i zniszczyć pocisk tj. uniemożliwić powstanie strumienia kumulacyjnego bez kontaktu z ochranianym obiektem. Zadania te realizowane są w następujących krokach: wykrycie oraz ocenienie rzeczywistego zagrożenia tj. zagrożenia w postaci pocisku typu RPG, a następnie przeciwdziałania poprzez zadziałanie destruktora. Dodajmy, że pociski typu RPG pozwalają na generację strumienia kumulacyjnego, który potrafi przebić od około 30 cm do 1 m stali pancernej (zależy od producenta i generacji pocisku). Strumień kumulacyjny jest cienką metalową „nicią” poruszającą się z prędkością rzędu kilku kilometrów na sekundę pochodzącą od tzw. wkładki, zwykle wykonanej z miedzi. Odpowiednio duże uszkodzenia wkładki lub/i materiału wybuchowego napędzającego wkładkę znacznie obniżają skuteczność strumienia lub uniemożliwiają jego powstanie.

Na schemacie pokazano koncepcję Systemu obrony aktywnej:


Rys. 1. (a) nieruchome wyrzutnie antypocisków, (b) część elektroniczna z detektorem,
(c) pojedyncza strefa dozoru, (d) przewidywany obszar, w którym dochodzi do niszczenia nadlatujących pocisków

Filarami systemu są: optoelektroniczno-radarowa głowica detekcyjna, układ decyzyjny, lufowy i odłamkowy destruktor oraz antypocisk. Realizują one obronę w dwóch strefach: bliższej (destruktor odłamkowy) tzw. na pojeździe i dalszej (destruktor lufowy).


Rys. 2. Optoelektroniczna głowica detekcyjna


Rys. 3. odbiornik Front–End radaru szumowego z korelatorem cyfrowym


Rys. 4 Destruktor lufowy


Rys. 5. Destruktor odłamkowy

Następnym punktem Spotkania była dyskusja, która okazała się bardzo owocna i przyniosła wiele pytań oraz wskazała możliwości rozwoju opracowanego systemu obrony aktywnej do Automatycznego Systemu Obrony Pojazdów (ASOP) o kolejne moduły służące do ochrony innych obiektów nie tylko mobilnych, a także do zwalczania zagrożenia także przed pociskami: podkalibrowymi, wybuchowo formowanmi, czy artyleryjskimi.

System wzbudził duże zainteresowanie Polskiego Holdingu Obronnego (PHO) deklarującego chęć wdrożenia go do produkcji oraz zastosowania, do ochrony wojskowych pojazdów produkowanych przez ZM Siemianowice, AMZ Kutno i innych producentów. Kompleksowe rozwiązanie pozwoli w niedalekiej przyszłości osiągnięcie wymaganego poziomu gotowości istniejących rozwiązań technologii do poziomu IX co umożliwi implementację na wozach bojowych Sił Zbrojnych RP jak również w innych wojskach Sojuszniczych, gdyż uczestnicy spotkania zgodnie uznali, że zaprezentowane rozwiązanie jest konkurencyjne i przyszłościowe.
Rys. 6. Skutki oddziaływania odłamków pochodzących z destruktora, z pociskiem typu RPG

Cele te będą osiągane poprzez dalszy rozwój detektorów, układów mechatronicznych jak także za pomocą inteligentnego antypocisku (IAP) (projekt IAP realizowany jest w Katedrze Mechaniki i Informatyki Stosowanej Wydziału Mechanicznego WAT we współpracy z Wydziałem Elektroniki, Mechatroniki, Instytutem Optoelektroniki WAT, a także WITU oraz ZM DEZAMET S.A.).


Fot. 1. Gen. Mierczyk wita zaproszonych gości


Fot. 2. Gen. Zatoński mówi o programie ASOP


Fot. 3. Dyr. Biura Rozwoju PHO omawia ramy współpracy


Fot. 4. Obrady podczas seminarium


Fot. 5. Płk dr inż. Marek Zygmunt omawia głowicę optoelektroniczną
powrótZapraszamy na nasze konto Facebook
Wejdź

Zapraszamy na strony
Konferencji TKI'2018


Zapraszamy na strony
Specjalności Techniki Komputerowe w Inżynierii


Projekt
3D-JAW

Zobacz więcej

Projekt
THERMOTEX

Zobacz więcej

Polskie Stowarzyszenie Mechaniki Eksperymentalnej
Zobacz więcej

Projekt
Konsorcjum DIOX4SHELL

Zobacz więcejTVP
Gaz łupkowy - film

Kliknij, aby powiększyć
 

Medal
im. Prof. Jana Szmeltera

Zobacz więcej

Projekt STOW
Zobacz więcej

Projekt PROJOINT
Zobacz więcej

Projekt POIG
Zobacz więcej

Współpraca z INSPRO
Zobacz więcej

Zapraszamy na strony
Konsorcjum PanCerMet


Zapraszamy na strony
Konsorcjum PonMat


Zapraszamy na strony
Koła Naukowego Studentów
KMiIS WME WAT 2018 Copyright © 2008-2018 Anna Szurgott