KATEDRA MECHANIKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ
Wydział Mechaniczny, Wojskowa Akademia Techniczna
00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
tel.: +48 261 83-98-49, fax: +48 261 83-93-55, e-mail: kmiis@wat.edu.pl
Strona główna

Historia
Skład zespołu

Oferta Współpracy
Współpraca naukowa
Badania
Publikacje
Laboratorium

Studia I stopnia
Studia II stopnia
Studia III stopnia

Pliki do pobrania

Galeria

Prezentacja

Powrót do strony głównej


Pożegnanie prof. dr hab. inż. Zbigniewa Orłosia
Styczeń 2014 r.


14 stycznia br. w Parafii św. Józefa Oblubieńca NMP na warszawskim Kole i cmentarzu prawosławnym na Woli pożegnaliśmy z ogromnym żalem zmarłego w dniu 5 stycznia prof. dr hab. inż. Zbigniewa Orłosia - wybitnego specjalistę z zakresu mechaniki i wytrzymałości materiałów, zasłużonego nauczyciela akademickiego i naukowca Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej.

Pracę zawodową o charakterze naukowym i dydaktycznym w WAT profesor Zbigniew Orłoś rozpoczął w roku 1951 na stanowiskach starszego wykładowcy, zastępcy profesora, docenta i kierownika Zakładu Wytrzymałości Materiałów oraz szefa Katedry Mechaniki Teoretycznej i Wytrzymałości Materiałów. W 1959 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych, a w 1961 roku - doktora habilitowanego. W 1979 roku otrzymał tytuł naukowy profesora zwyczajnego.

Dorobek naukowy profesora Zbigniewa Orłosia zawiera się w obrębie wytrzymałości materiałów i konstrukcji z wyeksponowaniem mechaniki eksperymentalnej, w tym metod doświadczalnej analizy odkształceń i naprężeń oraz badań materiałowych tworzyw konstrukcyjnych stosowanych w badaniach modelowych. W tym obszarze stworzył własną szkołę badań elastooptycznych. Zaproponowana przez niego półtrepanacyjna metoda pomiaru naprężeń własnych była uznana w tym czasie za nowe osiągnięcie. Podczas ponad 43 letniej pracy w WAT prof. Orłoś prowadził zajęcia audytorskie i wykłady z mechaniki teoretycznej oraz z wytrzymałości materiałów.

Żegnając Pana Profesora Dziekan Wydziału Mechanicznego – dr hab. inż. Zdzisław Bogdanowicz, prof. WAT powiedział:
Zgromadziliśmy się na tej uroczystości pogrzebowej aby uhonorować pamięcią oraz godnym pożegnaniem wspaniałego człowieka, wybitnego uczonego i pedagoga, naszego współpracownika i kolegę- profesora doktora habilitowanego inżyniera Zbigniewa ORŁOSIA.
Jest swoistym znakiem czasu, że odchodzi od nas człowiek, który współtworzył życie i działalność Wydziału Mechanicznego WAT, kładąc naukowe, dydaktyczne i organizacyjne podwaliny do dzisiejszego jego istnienia.
Dzisiaj z czcią pochylamy przed tobą głowy Drogi Panie profesorze, przepełnieni głębokim bólem i uczuciem niepowetowanej straty. Dziękując za to wszystko co uczyniłeś, żegnamy Cię jako człowieka nieprzeciętnego formatu intelektualnego i moralnego, naukowca z wyboru i wychowawcę młodzieży z zamiłowania. To właśnie dzięki tym cechom pozostaniesz w naszej pamięci na długo.


Dorobek naukowy prof. Zbigniewa Orłosia obejmuje ponad 120 publikacji, autorstwo, bądź współautorstwo 3 skryptów, 4 monografie książkowe (jedna była tłumaczona na język czeski) oraz współautorstwo wielokrotnie wznawianego podręcznika akademickiego z wytrzymałości materiałów, wyróżnionego nagrodą Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego. Podręcznik ten był powszechnie wykorzystywany w kraju do nauczania przedmiotu „Wytrzymałość materiałów”. Recenzował 43 prace doktorskie i 14 rozpraw habilitacyjnych oraz dorobek 11 kandydatów do tytułu naukowego profesora, po których wszyscy kandydaci otrzymali nominacje. Profesor Zbigniew Orłoś pracował społecznie w zarządzie Oddziału Warszawskiego Sekcji Wytrzymałości i Badania Materiałów SIMP, w Polskim Towarzystwie Mechaniki Teoretycznej i Fizyki Ośrodków Ciągłych PAN. Wielokrotnie organizował konferencje naukowe i narady z dziedziny eksperymentalnych metod mechaniki o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Za działalność naukową był wyróżniany Nagrodą Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk, Nagrodami Ministra Obrony Narodowej, Komendanta WAT oraz Komendanta WAM za badania w dziedzinie biomechaniki Zbigniew Orłoś został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Swoją długoletnią pracą dydaktyczną i naukową Profesor Zbigniew Orłoś przyczynił się do wykształcenia wielu pokoleń kadr technicznych i naukowych oraz do uznania Wojskowej Akademii Technicznej w środowisku naukowym w Polsce i zagranicą.

W imieniu całej społeczności akademickiej składamy wyrazy głębokiego współczucia żonie, dzieciom, wnuczce i najbliższej rodzinie. Dzielimy z Nami smutek i żal.

Żegnaj Drogi Profesorze Cześć Twojej Pamięci.

Autor Przemówienia: Dziekan Wydziału Mechanicznego – dr hab. inż. Zdzisław Bogdanowicz, prof. WAT
Informacje biograficzne na podstawie książki - „50 lat Wydziału Mechanicznego WAT” – Tomasz Kucera
powrótZapraszamy na nasze konto Facebook
Wejdź

Zapraszamy na strony
Konferencji TKI'2018


Zapraszamy na strony
Specjalności Techniki Komputerowe w Inżynierii


Projekt
3D-JAW

Zobacz więcej

Projekt
THERMOTEX

Zobacz więcej

Polskie Stowarzyszenie Mechaniki Eksperymentalnej
Zobacz więcej

Projekt
Konsorcjum DIOX4SHELL

Zobacz więcejTVP
Gaz łupkowy - film

Kliknij, aby powiększyć
 

Medal
im. Prof. Jana Szmeltera

Zobacz więcej

Projekt STOW
Zobacz więcej

Projekt PROJOINT
Zobacz więcej

Projekt POIG
Zobacz więcej

Współpraca z INSPRO
Zobacz więcej

Zapraszamy na strony
Konsorcjum PanCerMet


Zapraszamy na strony
Konsorcjum PonMat


Zapraszamy na strony
Koła Naukowego Studentów
KMiIS WME WAT 2018 Copyright © 2008-2018 Anna Szurgott