KATEDRA MECHANIKI i INFORMATYKI STOSOWANEJ
Wydział Mechaniczny, Wojskowa Akademia Techniczna
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
tel.: +48 261 83-98-49, fax: +48 261 83-93-55, e-mail: kmiis@wat.edu.pl
Strona główna

Historia
Skład zespołu

Oferta Współpracy
Współpraca naukowa
Badania
Publikacje
Laboratorium

Studia i stopnia
Studia II stopnia
Studia III stopnia

Pliki do pobrania

Galeria

Prezentacja

Powrót do strony głównej


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Michała Tomaszewskiego


18 lipca 2019 r. o godz. 11:00 w budynku Wydziału Mechanicznego (bud. nr 62, sala nr 34) odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Michała Tomaszewskiego, doktoranta z Katedry Mechaniki i Informatyki Stosowanej Instytutu Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej (obecnie IMiIO) WME pt. "Numeryczno-eksperymentalne badania przepływu płynu w wybranych odcinkach naczyń wieńcowych", w dziedzinie naukowej: "Nauki inżynieryjno-techniczne", w dyscyplinie naukowej: "Inżynieria Mechaniczna".

Rada WME dniu 27.06.2018 r. powołała:

 • dr. hab. inż. Jerzego MAŁACHOWSKIEGO, prof. WAT, Dziekana Wydziału Mechanicznego na promotora pracy doktorskiej,
 • dr. inż. Kamila SYBILSKIEGO na promotora pomocniczego.

Komisja Doktorska została powołana przez Radę Wydziału na posiedzeniu w dniu 17.04.2019 r. w składzie: Przewodniczący:

 • prof. dr hab. inż. Marian KLASZTORNY

Członkowie:
 • dr hab. inż. Andrzej LESKI, prof. WAT
 • dr hab. inż. Wiesław SZYMCZYK
 • dr hab. inż. Andrzej TYPIAK, prof. WAT
 • dr hab. inż. Dariusz ŻARDECKI, prof. WAT
 • prof. dr hab. inż. Jerzy MAŁACHOWSKI – promotor.

Rada WME dniu 22.05.2019 r. wyznaczyła recenzentów rozprawy doktorskiej w osobach:

 • dr. hab. inż. Damiana OBIDOWSKIEGO z Politechniki Łódzkiej,
 • dr. hab. inż. Wojciecha WOLAŃSKIEGO, prof. Politechniki Śląskiej.

Rada Wydziału Mechanicznego w dniu 22.05.2019 r. uchwaliła zakresy egzaminów doktorskich z:

 • Dyscypliny podstawowej - „Mechanika”.
 • Dyscypliny dodatkowej - „Historia”.
 • Języka obcego nowożytnego – „Język angielski”.

Komisja Doktorska po zapoznaniu się w dniu 8.07.2019 r. z oceną promotora, recenzjami i protokółami z egzaminów doktorskich, podjęła uchwałę o przyjęciu rozprawy i o jej dopuszczeniu do publicznej obrony. Ogłoszenie o obronie rozesłano do 41 Rad Naukowych w zakresie dyscypliny naukowej: „inżynieria mechaniczna”. Termin publicznej obrony wyznaczono na 18.07.2019 r.

Komisja doktorska zdecydowała o przyjęciu publicznej obrony doktoranta i postawieniu punktu na Radzie Wydziału, która 25 września 2019 r. nadała mgr. inż. Michałowi Tomaszewskiemu stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie "Inżynieria Mechaniczna".powrótZapraszamy na strony
Specjalności Techniki Komputerowe w Inżynierii


Zapraszamy na nasze konto Facebook
Wejdź

Zapraszamy na strony
Konferencji TKI'2018


Projekt
3D-JAW

Zobacz więcej

Projekt
THERMOTEX

Zobacz więcej

Polskie Stowarzyszenie Mechaniki Eksperymentalnej
Zobacz więcej

Projekt
Konsorcjum DIOX4SHELL

Zobacz więcejTVP
Gaz łupkowy - film

Kliknij, aby powiększyć
 

Medal
im. Prof. Jana Szmeltera

Zobacz więcej

Projekt STOW
Zobacz więcej

Projekt PROJOINT
Zobacz więcej

Projekt POIG
Zobacz więcej

Współpraca z INSPRO
Zobacz więcej

Zapraszamy na strony
Konsorcjum PanCerMet


Zapraszamy na strony
Konsorcjum PonMat


Zapraszamy na strony
Koła Naukowego Studentów
KMiIS WME WAT 2019 Copyright © 2008-2019 Anna Szurgott