KATEDRA MECHANIKI i INFORMATYKI STOSOWANEJ
Wydział Mechaniczny, Wojskowa Akademia Techniczna
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
tel.: +48 261 83-98-49, fax: +48 261 83-93-55, e-mail: kmiis@wat.edu.pl
Strona główna

Historia
Skład zespołu

Oferta Współpracy
Współpraca naukowa
Badania
Publikacje
Laboratorium

Studia i stopnia
Studia II stopnia
Studia III stopnia

Pliki do pobrania

Galeria

Prezentacja

Powrót do strony głównej


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Jakuba Karola Bukały


22 października 2018 r., o godz. 12:30 w budynku Wydziału Mechanicznego (bud. nr 62, sala nr 34) odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Jakuba Karola Bukały, doktoranta z Katedry Mechaniki i Informatyki Stosowanej WME pt. Analiza numeryczna procesu implementacji bioresorbowalnego stentu naczyniowego, w dziedzinie naukowej: Nauki techniczne, w dyscyplinie naukowej: Mechanika. Rada WME dniu 18.01.2017 r. na promotora ww. pracy doktorskiej powołała dr. hab. inż. Jerzego Małachowskiego, prof. WAT, a na promotora pomocniczego - dr. inż. Łukasza Mazurkiewicza.

Komisja Doktorska została powołana przez Radę Wydziału na posiedzeniu w dniu 27.06.2018 r. w składzie:
Przewodnicząca:
dr hab. Elżbieta SZYMCZYK, prof. WAT;

Członkowie:
prof. dr hab. Marian KLASZTORNY,
dr hab. inż. Wiesław BARNAT, prof. WAT,
dr hab. inż. Andrzej TYPIAK, prof. WAT,
dr hab. inż. Dariusz ŻARDECKI, prof. WAT,
dr hab. inż. Jerzy MAŁACHOWSKI, prof. WAT – promotor.

Rada WME dniu 16.05.2018 r. wyznaczyła recenzentów rozprawy doktorskiej w osobach:
- dr hab. inż. Izabelę LUBOWIECKĄ, prof. Politechniki Gdańskiej,
- prof. dr. hab. inż. Zbigniewa PASZENDĘ z Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Komisja Doktorska, po zapoznaniu się w dniu 10.10.2018 r. z oceną promotora, recenzjami i protokołami z egzaminów doktorskich, podjęła uchwałę o przyjęciu rozprawy i o jej dopuszczeniu do publicznej obrony. Ogłoszenie o obronie rozesłano do 22 Rad Naukowych w zakresie dyscypliny naukowej: Mechanika. Termin publicznej obrony wyznaczono na 22.10.2018 r.
Komisja doktorska zdecydowała o przyjęciu publicznej obrony doktoranta i postawieniu punktu na Radzie Wydziału, która 24 października 2018 r. nadała mgr. inż. Jakubowi Bukale stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie Mechanika oraz zgłosiła ww. pracę do wyróżnienia.powrótZapraszamy na strony
Specjalności Techniki Komputerowe w Inżynierii


Zapraszamy na nasze konto Facebook
Wejdź

Zapraszamy na strony
Konferencji TKI'2018


Projekt
3D-JAW

Zobacz więcej

Projekt
THERMOTEX

Zobacz więcej

Polskie Stowarzyszenie Mechaniki Eksperymentalnej
Zobacz więcej

Projekt
Konsorcjum DIOX4SHELL

Zobacz więcejTVP
Gaz łupkowy - film

Kliknij, aby powiększyć
 

Medal
im. Prof. Jana Szmeltera

Zobacz więcej

Projekt STOW
Zobacz więcej

Projekt PROJOINT
Zobacz więcej

Projekt POIG
Zobacz więcej

Współpraca z INSPRO
Zobacz więcej

Zapraszamy na strony
Konsorcjum PanCerMet


Zapraszamy na strony
Konsorcjum PonMat


Zapraszamy na strony
Koła Naukowego Studentów
KMiIS WME WAT 2019 Copyright © 2008-2019 Anna Szurgott