KATEDRA MECHANIKI i INFORMATYKI STOSOWANEJ
Wydział Mechaniczny, Wojskowa Akademia Techniczna
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
tel.: +48 261 83-98-49, fax: +48 261 83-93-55, e-mail: kmiis@wat.edu.pl
Strona główna

Historia
Skład zespołu

Oferta Współpracy
Współpraca naukowa
Badania
Publikacje
Laboratorium

Studia i stopnia
Studia II stopnia
Studia III stopnia

Pliki do pobrania

Galeria

Prezentacja

Powrót do strony głównej


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Krzysztofa Puchały


6 lipca 2018 r. o godz. 12:00 w budynku Wydziału Mechanicznego (bud. nr 62, sala nr 34) odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Krzysztofa Puchały, doktoranta z Katedry Mechaniki i Informatyki Stosowanej WME pt. „Koncepcja i analiza wytrzymałości mechanicznego połączenia metal-kompozyt w strukturze lotniczej”, w dziedzinie naukowej: „Nauki techniczne”, w dyscyplinie naukowej: „Mechanika”.

Rada WME dniu 21.01.2015 r. na promotora ww. pracy doktorskiej powołała dr hab. Elżbietę Szymczyk, prof. WAT, a na promotora pomocniczego - dr inż. Jerzego Jachimowicza.

Komisja Doktorska została powołana przez Radę Wydziału na posiedzeniu w dniu 18.04.2018 r. w składzie:

Przewodniczący: prof. dr hab. Marian KLASZTORNY
Członkowie: dr hab. inż. Wiesław BARNAT, prof. WAT
dr hab. inż. Tadeusz DZIUBAK, prof. WAT
dr hab. inż. Jerzy MAŁACHOWSKI, prof. WAT
dr hab. inż. Andrzej TYPIAK, prof. WAT
dr hab. inż. Dariusz ŻARDECKI, prof. WAT
dr hab. Elżbieta SZYMCZYK, prof. WAT – promotor

Rada WME dniu 16.05.2018 r. wyznaczyła recenzentów rozprawy doktorskiej w osobach:
prof. dr. hab. inż. Tomasza KUBIAKA z Politechniki Łódzkiej,
dr. hab. inż. Andrzeja TETERA, prof. Politechniki Lubelskiej.

Komisja Doktorska po zapoznaniu się w dniu 26.06.2018 r. z oceną promotora, recenzjami i protokółami z egzaminów doktorskich, podjęła uchwałę o przyjęciu rozprawy i o jej dopuszczeniu do publicznej obrony. Ogłoszenie o obronie rozesłano do 22 Rad Naukowych w zakresie dyscypliny naukowej: „Mechanika”. Termin publicznej obrony wyznaczono na 6.07.2018 r.

Komisja doktorska zdecydowała o przyjęciu publicznej obrony doktoranta i postawieniu punktu na Radzie Wydziału, która 11 lipca 2018 r. nadała mgr. inż. Krzysztofowi Puchale stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie mechanika.powrótZapraszamy na strony
Specjalności Techniki Komputerowe w Inżynierii


Zapraszamy na nasze konto Facebook
Wejdź

Zapraszamy na strony
Konferencji TKI'2018


Projekt
3D-JAW

Zobacz więcej

Projekt
THERMOTEX

Zobacz więcej

Polskie Stowarzyszenie Mechaniki Eksperymentalnej
Zobacz więcej

Projekt
Konsorcjum DIOX4SHELL

Zobacz więcejTVP
Gaz łupkowy - film

Kliknij, aby powiększyć
 

Medal
im. Prof. Jana Szmeltera

Zobacz więcej

Projekt STOW
Zobacz więcej

Projekt PROJOINT
Zobacz więcej

Projekt POIG
Zobacz więcej

Współpraca z INSPRO
Zobacz więcej

Zapraszamy na strony
Konsorcjum PanCerMet


Zapraszamy na strony
Konsorcjum PonMat


Zapraszamy na strony
Koła Naukowego Studentów
KMiIS WME WAT 2019 Copyright © 2008-2019 Anna Szurgott