KATEDRA MECHANIKI i INFORMATYKI STOSOWANEJ
Wydział Mechaniczny, Wojskowa Akademia Techniczna
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
tel.: +48 261 83-98-49, fax: +48 261 83-93-55, e-mail: kmiis@wat.edu.pl
Strona główna

Historia
Skład zespołu

Oferta Współpracy
Współpraca naukowa
Badania
Publikacje
Laboratorium

Studia i stopnia
Studia II stopnia
Studia III stopnia

Pliki do pobrania

Galeria

Prezentacja

Powrót do strony głównej


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Pawła Dybcio
19.09.2017


19.09.2017 r. o godz. 11:30 w budynku Wydziału Mechanicznego (bud. nr 62, sala nr 34) odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Pawła Dybcio, doktoranta z Katedry Mechaniki i Informatyki Stosowanej WME, pt. „Numeryczno-doświadczalna analiza oddziaływania standardowego odłamka i impulsu ciśnienia improwizowanego ładunku wybuchowego na przeszkodę” w dziedzinie naukowej: „Nauki techniczne”, w dyscyplinie naukowej: „Mechanika”, specjalność: „metody komputerowe i eksperymentalne w mechanice materiałów i konstrukcji”.

Rada WME dniu 18.02.2015 r. na promotora ww. pracy doktorskiej, powołała dr. hab. inż. Wiesława BARNATA, prof. WAT. Komisja Doktorska została powołana przez Radę Wydziału na posiedzeniu w dniu 15.02.2017 r. w składzie:
Przewodnicząca:

  • dr hab. Elżbieta SZYMCZYK prof. WAT

Członkowie:
  • prof. dr hab. inż. Marian KLASZTORNY
  • dr hab. inż. Piotr RYBAK, prof. WAT
  • dr hab. inż. Wiesław SZYMCZYK
  • dr hab. inż. Andrzej TYPIAK, prof. WAT
  • dr hab. inż. Dariusz ŻARDECKI, prof. WAT.

Rada WME dniu 15.02.2017 r. wyznaczyła recenzentów w osobach:
  • dr. hab. inż. Lecha STARCZEWSKIEGO, prof. Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku,
  • dr. hab. inż. Wojciecha MOĆKO z Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie.


Komisja Doktorska po zapoznaniu się w dniu 17.07.2017 r. z oceną promotora, recenzjami i protokołami z egzaminów doktorskich, podjęła uchwałę o przyjęciu rozprawy i o jej dopuszczeniu do publicznej obrony. Ogłoszenie o obronie rozesłano do 22 Rad Naukowych w zakresie dyscypliny naukowej: „Mechanika”. Termin publicznej obrony wyznaczono na dzień 19.09.2017 r.

Komisja doktorska zdecydowała o przyjęciu publicznej obrony doktoranta i postawieniu punktu na Radzie Wydziału, która 27 września 2017 r. nadała mgr. inż. Pawłowi Dybcio stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie mechanika.
powrótZapraszamy na strony
Specjalności Techniki Komputerowe w Inżynierii


Zapraszamy na nasze konto Facebook
Wejdź

Zapraszamy na strony
Konferencji TKI'2018


Projekt
3D-JAW

Zobacz więcej

Projekt
THERMOTEX

Zobacz więcej

Polskie Stowarzyszenie Mechaniki Eksperymentalnej
Zobacz więcej

Projekt
Konsorcjum DIOX4SHELL

Zobacz więcejTVP
Gaz łupkowy - film

Kliknij, aby powiększyć
 

Medal
im. Prof. Jana Szmeltera

Zobacz więcej

Projekt STOW
Zobacz więcej

Projekt PROJOINT
Zobacz więcej

Projekt POIG
Zobacz więcej

Współpraca z INSPRO
Zobacz więcej

Zapraszamy na strony
Konsorcjum PanCerMet


Zapraszamy na strony
Konsorcjum PonMat


Zapraszamy na strony
Koła Naukowego Studentów
KMiIS WME WAT 2019 Copyright © 2008-2019 Anna Szurgott