KATEDRA MECHANIKI i INFORMATYKI STOSOWANEJ
Wydział Mechaniczny, Wojskowa Akademia Techniczna
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
tel.: +48 261 83-98-49, fax: +48 261 83-93-55, e-mail: kmiis@wat.edu.pl
Strona główna

Historia
Skład zespołu

Oferta Współpracy
Współpraca naukowa
Badania
Publikacje
Laboratorium

Studia i stopnia
Studia II stopnia
Studia III stopnia

Pliki do pobrania

Galeria

Prezentacja

Powrót do strony głównej


Publiczna obrona rozpraw doktorskich
mgr. inż. Pawła Żochowskiego i mgr. inż. Dawida Błażeja Packa


W dniu 23.06.2017 r. na terenie Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia odbyła się publiczna obrona rozpraw doktorskich mgr. inż. Pawła Żochowskiego i mgr. inż. Dawida Błażeja Packa. Obie rozprawy, odpowiednio pt. „Stale ze strukturami nano w pancerzach kompozytowych” oraz „Ciecze z nanostrukturami w pancerzach elastycznych”, bronione były w dziedzinie naukowej: „Nauki techniczne”, w dyscyplinie naukowej: „Mechanika”

Rada WME wszczęła przewód doktorski mgr. inż. PAWŁA ŻOCHOWSKIEGO w dniu 20.05.2015 r. jednocześnie powołała:
- prof. dr. hab. inż. Adama WIŚNIEWSKIEGO z Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce na promotora pracy doktorskiej,
- ppłk. dr. inż. Andrzeja MORKĘ z Wydziału Mechanicznego WAT na promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej.

Rada WME dniu 26.10.2016 r. wyznaczyła recenzentów w osobach:
- dr. hab. inż. Jerzego MAŁACHOWSKIEGO, profesora Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie,
- płk. dr. hab. inż. Krzysztofa JAMROZIAKA, profesora Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

Komisja Doktorska składająca się w całości z samodzielnych pracowników nauki Wydziału Mechanicznego WAT po zapoznaniu się w dniu 4.05.2017 r. z oceną promotora, recenzjami i protokółami z egzaminów doktorskich, podjęła uchwałę o przyjęciu rozprawy i o jej dopuszczeniu do publicznej obrony. Ogłoszenie o obronie rozesłano do 22 Rad Naukowych w zakresie dyscypliny naukowej: „Mechanika”. Termin publicznej obrony wyznaczono na 23.06.2017 r.
Rada WME wszczęła przewód doktorski mgr. inż. Dawida Błażeja PACKA w dniu 20.05.2015 r. jednocześnie powołała:
- prof. dr. hab. inż. Adama WIŚNIEWSKIEGO z Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce na promotora pracy doktorskiej,
- ppłk. dr. inż. Andrzeja MORKĘ z Wydziału Mechanicznego WAT na promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej.

Rada WME dniu 26.10.2016 r. wyznaczyła recenzentów w osobach:
- dr. hab. inż. Wiesława BARNATA, profesora Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie,
- płk. dr. hab. inż. Krzysztofa JAMROZIAKA, profesora Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

Komisja Doktorska składająca się z samodzielnych pracowników nauki Wydziału Mechanicznego WAT po zapoznaniu się w dniu 4.05.2017 r. z oceną promotora, recenzjami i protokółami z egzaminów doktorskich, podjęła uchwałę o przyjęciu rozprawy i o jej dopuszczeniu do publicznej obrony. Ogłoszenie o obronie rozesłano do 22 Rad Naukowych w zakresie dyscypliny naukowej: „Mechanika”. Termin publicznej obrony wyznaczono na 23.06.2017 r.


Komisja doktorska zdecydowała o przyjęciu publicznej obrony doktorantów i postawieniu punktu na Radzie Wydziału, która 28 czerwca 2017 r. nadała mgr. inż. Pawłowi Żochowskiemu i Dawidowi Błażejowi Packowi stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie mechanika.


powrótZapraszamy na strony
Specjalności Techniki Komputerowe w Inżynierii


Zapraszamy na nasze konto Facebook
Wejdź

Zapraszamy na strony
Konferencji TKI'2018


Projekt
3D-JAW

Zobacz więcej

Projekt
THERMOTEX

Zobacz więcej

Polskie Stowarzyszenie Mechaniki Eksperymentalnej
Zobacz więcej

Projekt
Konsorcjum DIOX4SHELL

Zobacz więcejTVP
Gaz łupkowy - film

Kliknij, aby powiększyć
 

Medal
im. Prof. Jana Szmeltera

Zobacz więcej

Projekt STOW
Zobacz więcej

Projekt PROJOINT
Zobacz więcej

Projekt POIG
Zobacz więcej

Współpraca z INSPRO
Zobacz więcej

Zapraszamy na strony
Konsorcjum PanCerMet


Zapraszamy na strony
Konsorcjum PonMat


Zapraszamy na strony
Koła Naukowego Studentów
KMiIS WME WAT 2019 Copyright © 2008-2019 Anna Szurgott