KATEDRA MECHANIKI i INFORMATYKI STOSOWANEJ
Wydział Mechaniczny, Wojskowa Akademia Techniczna
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
tel.: +48 261 83-98-49, fax: +48 261 83-93-55, e-mail: kmiis@wat.edu.pl
Strona główna

Historia
Skład zespołu

Oferta Współpracy
Współpraca naukowa
Badania
Publikacje
Laboratorium

Studia i stopnia
Studia II stopnia
Studia III stopnia

Pliki do pobrania

Galeria

Prezentacja

Powrót do strony głównej


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej por. mgr inż. Piotra Kędzierskiego


20.06.2017 r. o godz. 10:00 w budynku Wydziału Mechanicznego (bud. nr 62, sala nr 34) odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej por mgr. inż. Piotra Kędzierskiego, doktoranta z Katedry Mechaniki i Informatyki Stosowanej WME pt. „Metoda modelowania numerycznego tekstyliów balistycznych obciążanych udarowo w zastosowaniu do projektowania kamizelek kuloodpornych” w dziedzinie naukowej: „Nauki techniczne”, w dyscyplinie naukowej: „Mechanika”, specjalność: „metody komputerowe i eksperymentalne w mechanice materiałów i konstrukcji”.

Rada WME na promotora ww. rozprawy doktorskiej w dniu 15.02.2017 r. powołała prof. dr. hab. inż. Tadeusza NIEZGODĘ, a ppłk. dr. inż. Andrzeja MORKĘ na promotora pomocniczego.

Komisja Doktorska została powołana przez Radę Wydziału na posiedzeniu w dniu 22.03.2017 r. w składzie:

Przewodnicząca:
dr hab. Elżbieta SZYMCZYK prof. WAT

Członkowie:
prof. dr hab. inż. Stanisław KONOPKA
dr hab. inż. Jerzy MAŁACHOWSKI, prof. WAT
dr hab. inż. Wiesław SZYMCZYK
dr hab. inż. Andrzej TYPIAK, prof. WAT
dr hab. inż. Dariusz ŻARDECKI, prof. WAT.

Rada WME dniu 19.04.2017 r. wyznaczyła recenzentów w osobach:

- prof. dr. hab. inż. Mariana KLASZTORNEGO z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie,
- prof. dr. hab. inż. Michała KLEIBERA z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Komisja Doktorska po zapoznaniu się w dniu 5.06.2016 r. z oceną promotora, recenzjami i protokołami z egzaminów doktorskich, podjęła uchwałę o przyjęciu rozprawy i o jej dopuszczeniu do publicznej obrony. Ogłoszenie o obronie rozesłano do 22 Rad Naukowych w zakresie dyscypliny naukowej: „Mechanika”. Termin publicznej obrony wyznaczono. 20.06.2017 r.

Komisja doktorska zdecydowała o przyjęciu publicznej obrony doktoranta i postawieniu punktu na Radzie Wydziału, która 28 czerwca 2017 r. nadała por. mgr. inż. Piotrowi Kędzierskiemu stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie mechanika.

Rozprawa Doktorska została ponadto zgłoszona do wyróżnienia.


powrótZapraszamy na strony
Specjalności Techniki Komputerowe w Inżynierii


Zapraszamy na nasze konto Facebook
Wejdź

Zapraszamy na strony
Konferencji TKI'2018


Projekt
3D-JAW

Zobacz więcej

Projekt
THERMOTEX

Zobacz więcej

Polskie Stowarzyszenie Mechaniki Eksperymentalnej
Zobacz więcej

Projekt
Konsorcjum DIOX4SHELL

Zobacz więcejTVP
Gaz łupkowy - film

Kliknij, aby powiększyć
 

Medal
im. Prof. Jana Szmeltera

Zobacz więcej

Projekt STOW
Zobacz więcej

Projekt PROJOINT
Zobacz więcej

Projekt POIG
Zobacz więcej

Współpraca z INSPRO
Zobacz więcej

Zapraszamy na strony
Konsorcjum PanCerMet


Zapraszamy na strony
Konsorcjum PonMat


Zapraszamy na strony
Koła Naukowego Studentów
KMiIS WME WAT 2019 Copyright © 2008-2019 Anna Szurgott