KATEDRA MECHANIKI i INFORMATYKI STOSOWANEJ
Wydział Mechaniczny, Wojskowa Akademia Techniczna
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
tel.: +48 261 83-98-49, fax: +48 261 83-93-55, e-mail: kmiis@wat.edu.pl
Strona główna

Historia
Skład zespołu

Oferta Współpracy
Współpraca naukowa
Badania
Publikacje
Laboratorium

Studia i stopnia
Studia II stopnia
Studia III stopnia

Pliki do pobrania

Galeria

Prezentacja

Powrót do strony głównej


XXXVI Seminarium Kół Naukowych „Mechaników”W dniach 24-25 maja 2017 r. odbyło się, zgodnie z wieloletnią tradycją, XXXVI Seminarium Kół Naukowych „Mechaników” funkcjonujących w Wydziale Mechanicznym. Komitetowi Organizacyjnemu przewodniczył płk dr inż. Adam Bartnicki. W skład komitetu weszli opiekunowie i przedstawiciele zarządów kół naukowych Wydziału Mechanicznego.

Zorganizowane w Bibliotece Głównej WAT Seminarium miało charakter międzynarodowy i było okazją do spotkania studentów z kraju i z zagranicy. Aktywny udział wzięli zaproszeni studenci i doktoranci z 3. zaprzyjaźnionych zagranicznych uczelni.

W czasie sesji panelowej wygłoszono 48 referatów, a Przewodniczący Komisji Konkursowej XXXVI Seminarium Kół Naukowych „Mechaników” w obecności zaproszonych gości, władz akademii, władz i kadry dydaktyczno-naukowej wydziału i uczestników seminarium ogłosił wyniki konkursu na najlepsze prezentowane prace. Komisja przydzieliła kilkanaście nagród, co było możliwe dzięki sponsorom wspierającym naukowy ruch studencki.

Wśród nagrodzonych pracy były także referaty naszych studentów:

W grupie referatów wygłoszonych przez doktorantów przyznano:

nagrodę II stopnia - zespołowi z WME WAT w składzie Michał Kucewicz, Aleksandra Szafrańska, Michał Tomaszewski, Kamil Zając za pracę nt. „Numerical analysis of the flanged joint including various screw pre-tensioning methods”.Nagrody specjalne przyznano w następujących kategoriach:

- za walory naukowe zaprezentowanej pracy:

  • zespołowi z WME WAT w składzie Kamil Zając i Daniel Nycz za pracę nt. „Modelling, simulation and experimental validation of tension-shear test of single-overlap two-screw steel joint”;

  • Aleksandrze Szafrańskiej z WME WAT za pracę nt. „Basic research of human body stability trade on posturography platforms”.


Prorektor ds. Studenckich WAT Pani dr hab. inż. Marzena Tykarska, prof. WAT wyróżniła dofinansowaniem z własnego funduszu stypendialnego studentów i doktoranta za działalność w kole naukowym oraz zaangażowanie i pracę na rzecz organizacji XXXVI Seminarium Kół Naukowych zrzeszonych w Wydziale Mechanicznym:
- Klaudię Rębiś - studentkę z Koła Naukowego Mechaniki i Informatyki Stosowanej.

Wszystkim wyróżnionym gratulujemy a po więcej szczegółów zapraszamy na stronę:
http://www.wme.wat.edu.pl.

powrót
Zapraszamy na strony
Specjalności Techniki Komputerowe w Inżynierii


Zapraszamy na nasze konto Facebook
Wejdź

Zapraszamy na strony
Konferencji TKI'2018


Projekt
3D-JAW

Zobacz więcej

Projekt
THERMOTEX

Zobacz więcej

Polskie Stowarzyszenie Mechaniki Eksperymentalnej
Zobacz więcej

Projekt
Konsorcjum DIOX4SHELL

Zobacz więcejTVP
Gaz łupkowy - film

Kliknij, aby powiększyć
 

Medal
im. Prof. Jana Szmeltera

Zobacz więcej

Projekt STOW
Zobacz więcej

Projekt PROJOINT
Zobacz więcej

Projekt POIG
Zobacz więcej

Współpraca z INSPRO
Zobacz więcej

Zapraszamy na strony
Konsorcjum PanCerMet


Zapraszamy na strony
Konsorcjum PonMat


Zapraszamy na strony
Koła Naukowego Studentów
KMiIS WME WAT 2019 Copyright © 2008-2019 Anna Szurgott