KATEDRA MECHANIKI i INFORMATYKI STOSOWANEJ
Wydział Mechaniczny, Wojskowa Akademia Techniczna
00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
tel.: +48 261 83-98-49, fax: +48 261 83-93-55, e-mail: kmiis@wat.edu.pl
Strona główna

Historia
Skład zespołu

Oferta Współpracy
Współpraca naukowa
Badania
Publikacje
Laboratorium

Studia i stopnia
Studia II stopnia
Studia III stopnia

Pliki do pobrania

Galeria

Prezentacja

Powrót do strony głównej


XXIII Giełda Wynalazków 24-25.03.2016 - Centrum Nauki Kopernik
24-25 marca 2016 r.

„XXIII Giełda Wynalazków nagrodzonych na światowych wystawach i targach innowacji w 2015 roku” odbyła się 24 i 25 marca 2016 r. w budynku Centrum Nauki Kopernik.

Wojskowa Akademia Techniczna zaprezentowała na niej wybrane wynalazki zespołów naukowo-badawczych, które w roku 2015 zostały nagrodzone medalami na międzynarodowych wystawach wynalazczości i innowacji. Należy tutaj dodać, że przedsięwzięcie to wspierane jest przez ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w tym roku reprezentowanego przez wiceministra dr. Piotra Dardzińskiego (absolwenta Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Bundeswehry w Hamburgu).

Jak co roku głównym celem wystawy - organizowanej przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów oraz firmę Eurobusiness-Haller - była promocja osiągnięć i międzynarodowych sukcesów jednostek sfery nauki, innowacyjnych podmiotów gospodarczych oraz indywidualnych wynalazców, a także uhonorowanie medalistów targów wynalazczości za ich międzynarodowe sukcesy. Na Giełdzie zostały przedstawione wyroby i technologie zaawansowane w procesie badawczo-wdrożeniowym lub gotowe do wdrożenia i komercjalizacji.

W wystawie wzięli udział laureaci największych międzynarodowych wystaw wynalazczości, które w 2015 roku odbyły się w Paryżu, Brukseli, Norymberdze, Seulu, Tajpej, Makau, Pradze, Sewastopolu, Kuala Lumpur, Stanach Zjednoczonych, Rumunii, Turcji oraz Chorwacji.

Należy dodać, że Polskie zespoły naukowe zdobyły w minionym roku na tych wystawach ponad 600 Grand Prix i medali złotych, srebrnych i brązowych.

Wojskowa Akademia Techniczna zaprezentowała na Giełdzie wybrane wynalazki zespołów naukowo-badawczych, a wśród nich:
Innowacyjna metoda pozyskiwania energii cieplnej z pokładów gorących suchych skał (HDR) - autorzy: gen. dyw. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk, prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, dr inż. Grzegorz Sławiński, por. mgr inż. Piotr Kędzierski, dr inż. Danuta Miedzińska

Kołowa platforma wysokiej mobilności – autorzy: dr hab. inż. Wiesław Barnat, płk dr hab. inż. Przemysław Simiński, mgr inż. Grzegorz Szcześniak

PATRON - Biomedyczny system analizujący symptom choroby Parkinsona wspierający diagnostykę oraz proces testów klinicznych leków neurologicznych - autorzy: mjr dr inż. Mariusz Chmielewski, ppor. mgr inż. Marcin Kukiełka, ppor. mgr inż. Jakub Kędzior, ppor. mgr inż. Damian Rainko, mgr inż. Rafał Wołoszyn, inż. Łukasz Boryczka – konsultacje medyczne lek. Anatol Mickielewicz.

iSULIN - mobilny system sensoryczny i bezinwazyjna metoda monitorowania zdrowia diabetyków wykorzystująca wielowidmową fotopletyzmografi - autorzy: mjr dr inż. Mariusz Chmielewski, ppor. mgr inż. Damian Frąszczak, ppor. mgr inż. Dawid Bugajewski, ppor. mgr inż. Ernest Szczepaniak, ppor. mgr inż. Krzysztof Jakubowski.

Najlepsi z najlepszych uhonorowani zostali podczas otwarcia Giełdy statuetkami i dyplomami ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które wręczali: podsekretarz stanu w MNiSzW Piotr Dardziński, prezes Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów Michał Szota i prezes Eurobiznes-Haller Barbara Haller.

Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie wynalazczości i sukcesy odnoszone na międzynarodowych wystawach, a także za szczególną aktywność w dziedzinie promocji wynalazczości na arenie międzynarodowej w roku 2015 wyróżniono 10 instytucji. W gronie wyróżnionych nagrodą i dyplomem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina znalazł się Wydział Mechaniczny WAT reprezentowany przez prof. Niezgodę.

Podobnie wyróżniony został zespół w składzie: prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk, prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, dr inż. Grzegorz Sławiński, mgr inż. Piotr Kędzierski, dr inż. Danuta Miedzińska za projekt pod nazwą Innowacyjna metoda pozyskiwania energii cieplnej z pokładów gorących suchych skał (HDR)”.

Kolejną nagrodę i dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina otrzymał zespół w składzie: dr hab. inż. Wiesław Barnat, dr hab. inż. Przemysław Simiński, mgr inż. Grzegorz Szczęśniak za projekt pod nazwą „Kołowa platforma wysokiej mobilności” – Nagrodę odebrał dr Sławiński.

W gronie wyróżnionych nagrodą i dyplomem znalazł się również projekt iSULIN - mobilny system sensoryczny i bezinwazyjna metoda monitorowania zdrowia diabetyków wykorzystująca wielowidmową fotopletyzmografi - Nagrodę odebrał mjr dr inż. Mariusz Chmielewski.

Twórcom i osobom współpracującym w osiągnięciu wymienionego sukcesu serdecznie gratulujemy.

Kliknij, aby powiększyć
powrót
Zapraszamy na nasze konto Facebook
Wejdź

Zapraszamy na strony
Konferencji TKI'2018


Zapraszamy na strony
Specjalności Techniki Komputerowe w Inżynierii


Projekt
3D-JAW

Zobacz więcej

Projekt
THERMOTEX

Zobacz więcej

Polskie Stowarzyszenie Mechaniki Eksperymentalnej
Zobacz więcej

Projekt
Konsorcjum DIOX4SHELL

Zobacz więcejTVP
Gaz łupkowy - film

Kliknij, aby powiększyć
 

Medal
im. Prof. Jana Szmeltera

Zobacz więcej

Projekt STOW
Zobacz więcej

Projekt PROJOINT
Zobacz więcej

Projekt POIG
Zobacz więcej

Współpraca z INSPRO
Zobacz więcej

Zapraszamy na strony
Konsorcjum PanCerMet


Zapraszamy na strony
Konsorcjum PonMat


Zapraszamy na strony
Koła Naukowego Studentów
KMiIS WME WAT 2018 Copyright © 2008-2018 Anna Szurgott