KATEDRA MECHANIKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ
Wydział Mechaniczny, Wojskowa Akademia Techniczna
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
tel.: +48 261 839 849, fax: +48 261 839 355, e-mail: kmiis@wat.edu.pl
Strona główna

Historia
Skład zespołu

Oferta Współpracy
Współpraca naukowa
Badania
Publikacje
Laboratorium

Studia I stopnia
Studia II stopnia
Studia III stopnia

Pliki do pobrania

Galeria

PrezentacjaMedal im. Profesora Jana SzmelteraW trakcie posiedzenia plenarnego Komitetu Naukowego XII Konferencji „Techniki Komputerowe w Inżynierii”, które odbyło się w dniach 18-21 października 2011 r. w miejscowości Słok k. Bełchatowa, podjęto decyzję o wszczęciu działań o ustanowienie Medalu im. prof. Jana Szmeltera oraz powołanie Kapituły tego Medalu.

Medal im. prof. Jana Szmeltera jest nadawany za wybitne osiągnięcia naukowe lub/i całokształt działalności naukowej w obszarze technik komputerowych w inżynierii.

Medal im. Prof. SzmelteraKsięga Odznaczonych Medalem im. prof. Jana Szmeltera
na Konferencji TKI

Data wręczenia: 17 października 2018 rokuImię i Nazwisko
Data
przyznania

Rodzaj zasług

Prof. dr hab. inż.
Wacław Borkowski

(WAT)
23.04.2018 Za całokształt działalności

Prof. dr hab. inż.
Jacek Chróścielewski

(PG)
23.04.2018 Za całokształt działalności

dr hab. inż.
Ewa Magnucka-Blandzi, prof. PP

(PP)
23.04.2018 Za bezpośrednie osiągnięcie: oryginalne modele matematyczne konstrukcji warstwowych, ich weryfikacja numeryczna, jak również doświadczalna

dr hab. inż.
Jerzy Pamin, prof. PKr

(PKr)
23.04.2018
Za bezpośrednie osiągnięcie: wybitny wkład w opracowanie zestawów modeli gradientowej teorii plastyczności, stosowanych w symulacji numerycznej deformacji zlokalizowanych w materiałach quasi-kruchych (np. beton) i geotechnicznych

Dr inż.
Łukasz Mazurkiewicz

(WAT)
23.04.2018 Za dokonania młodego pracownika nauki: optymali-zacjia konstrukcji wykorzystującą algorytmy genetycz-ne wraz z automatyczną generacją parametrycznych modeli numerycznych charakteryzujących się szere-giem zmiennych opisanych w sposób probabilistyczny


Dr inż.
Bartosz Sobczyk

(PG)


23.04.2018
Za dokonania młodego pracownika nauki: mechaniką konstrukcji wykonanych w całości bądź częściowo z la-minatów kompozytowych. Jego badania mają charakter zarówno teoretyczny jak i aplikacyjny. W obydwu przypadkach wykorzystuje zaawansowane techniki komputerowe do analizy zachowania konstrukcjiData wręczenia: 19 października 2016 rokuImię i Nazwisko
Data
przyznania

Rodzaj zasług

Prof. dr hab. inż.
Stanisław Dobrociński

(AMW)
20.04.2016 Za całokształt działalności

Prof. dr hab. inż.
Janusz Orkisz

(PK)
20.04.2016 Za całokształt działalności

Prof. dr hab. inż.
Marek Gzik

(PŚ)
20.04.2016 Za bezpośrednie osiągnięcie: wybitny wkład w rozwój komputerowych metod w obszarze inżynierii biomedycznej

dr hab. inż.
Jerzy Małachowski, prof. WAT

(WAT)
20.04.2016
Za bezpośrednie osiągnięcie: wybitny wkład do projektowania, modelowania komputerowego i analizy stentów kardiochirurgicznych oraz do projektowania, modelowania komputerowego i nieliniowej analizy konstrukcji pracujących w warunkach ekstremalnych

Dr inż.
Paweł Baranowski

(WAT)
20.04.2016 Za dokonania młodego pracownika nauki: działalność w obszarze komputerowych metod mechaniki z wykorzystaniem zaawansowanych technik modelowania i symulacji sprzężenia pomiędzy ośrodkiem gazowym a stałym, modelowania zjawisk falowych w materiale


Dr inż.
Stanisław Burzyński

(PGd)


20.04.2016
Za dokonania młodego pracownika nauki: działalność w obszarze analiz stateczności powłok warstwowych obciążonych termicznie.

Data wręczenia: 7 maja 2014 rokuImię i Nazwisko
Data
przyznania

Rodzaj zasług

Prof. dr hab. inż.
Michał Kleiber

(PAN)
20.03.2014 Za całokształt działalności

Prof. dr hab. inż.
Marian Dacko

(WAT)
20.03.2014 Za całokształt działalności

Prof. dr hab. inż.
Tadeusz Burczyński

(PAN)
20.03.2014 Za bezpośrednie osiągnięcie: rozwój nowoczesnych technik obliczeniowych opartych na sztucznej inteligencji i algorytmach genetycznych.

Prof. dr hab. inż.
Tadeusz Niezgoda

(WAT)
20.03.2014
Za bezpośrednie osiągnięcie: zastosowanie metod inżynierii komputerowej w dziedzinie wynalazczości.

Dr inż.
Danuta Miedzińska

(WAT)
20.03.2014 Za dokonania młodego pracownika nauki: działalność w obszarze zastosowania technik i metod komputerowych do zagadnień modelowania materiałów porowatych.


Dr inż.
Agnieszka Sabik

(Politechnika Gdańska)


20.03.2014
Za dokonania młodego pracownika nauki: działalność w obszarze analiz stateczności powłok warstwowych obciążonych termicznie.

Poniżej znajdują się do pobrania dokumenty związane z nadawaniem Medalu


Dokument Pobierz/Otwórz

Regulamin Medalu im. prof. Jana Szmeltera Pobierz/otwórz plik
*.pdf [281 kb]

Skład Kapituły Medalu im. prof. Jana Szmeltera Pobierz/otwórz plik
*.pdf [276 kb]

Wniosek o nadanie „Medalu im. prof. Jana Szmeltera” (MS Word) Pobierz/otwórz plik
*.doc [41 kb]

Wniosek o nadanie „Medalu im. prof. Jana Szmeltera” (PDF) Pobierz/otwórz plik
*.pdf [42 kb]

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 15/WAT/2014 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia Medalu im. prof. Jana Szmeltera Pobierz/otwórz plik
*.pdf [856 kb]

Księga Odznaczonych Pobierz/otwórz plik
*.pdf [695 kb]
Zapraszamy na strony
Specjalności Techniki Komputerowe w Inżynierii


Zapraszamy na nasze konto Facebook
Wejdź

Zapraszamy na strony
Konferencji TKI'2018


Projekt
3D-JAW

Zobacz więcej

Projekt
THERMOTEX

Zobacz więcej

Polskie Stowarzyszenie Mechaniki Eksperymentalnej
Zobacz więcej

Projekt
Konsorcjum DIOX4SHELL

Zobacz więcejTVP
Gaz łupkowy - film

Kliknij, aby powiększyć
 

Medal
im. Prof. Jana Szmeltera

Zobacz więcej

Projekt STOW
Zobacz więcej

Projekt PROJOINT
Zobacz więcej

Projekt POIG
Zobacz więcej

Współpraca z INSPRO
Zobacz więcej

Zapraszamy na strony
Konsorcjum PanCerMet


Zapraszamy na strony
Konsorcjum PonMat


Zapraszamy na strony
Koła Naukowego Studentów
KMiIS WME WAT 2019 Copyright © 2008-2019 Anna Szurgott