PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC POZAPROGRAMOWYCH


Opiekun naukowy: dr inż. Jakub BUKAŁA

 • Opracowanie systemu sterowania desktopowej maszyny wytrzymałościowej przy pomocy minikomputera Raspberry Pi
  i aplikacji graficznej

 • Stworzenie aplikacji symulującej zachowanie układów kratownicowych (typu bridge builder)
  w oparciu o środowisko Unity 3D / Physics


PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH


Opiekun naukowy (promotor pracy): dr inż. Jakub BUKAŁA

 • Opracowanie systemu trójwymiarowej wizualizacji mechaniki ruchów człowieka


Opiekun naukowy (promotor pracy): dr inż. Kamil SYBILSKI

 • Projekt noszy mechaniczno-elektronicznych


WYBRANE OBSZARY BADAWCZE W RAMACH DZIAŁALNOŚCI KOŁA


Opiekun naukowy: dr inż. Jakub BUKAŁA

 • Inżynieria biomedyczna: mechanika ruchu oraz obrazowanie i wizualizacja (m.in. tworzenie aplikacji komputerowych
  w oparciu o środowisko Unity)

 • Techniki komputerowe w mechanice: symulacja zjawisk z wykorzystaniem nowych narzędzi (np. Unity Physics)

 • Integracja aplikacji i systemów w celu identyfikacji i rozwijania systemów np. sterowania (sterowanie urządzeniami
  przy pomocy aplikacji graficznych)


Opiekun naukowy: dr inż. Agnieszka DEREWOŃKO

 • Symulacje numeryczne wybranych zjawisk fizycznych z zakresu wytrzymałości materiałów


Opiekun naukowy: dr inż. Roman GIELETA

 • Eksperymentalne badania materiałów i struktur energochłonnych


Opiekun naukowy: dr inż. Wiesław KRASOŃ

 • Modyfikacje projektowe i badania wagonu platformy do przewozu samochodów ciężarowych

 • Badania modelowe wieloczłonowych konstrukcji mechanicznych z luzami montażowymi

 • Modelowanie i badanie wpływu ruchu pojazdu na drgania i wytężenie mostów

 • Aplikacje CAD-CAE w symulacjach działania konstrukcji wieloczłonowych

 • Zastosowanie oprogramowania Matlab w modelowaniu i badaniach inżynierskich


Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Jerzy MAŁACHOWSKI

 • Projekt klatki bezpieczeństwa małego samochodu miejskiego

 • Opracowanie modelu numerycznego egzoszkieletu dla modelu numerycznego manekina antropomorficznego

 • Ażurowe konstrukcje biodegradowalnych stentów naczyniowych

 • Metody numeryczne w modelowaniu naczyń wieńcowych


Opiekun naukowy: dr inż. Danuta MIEDZIŃSKA

 • Badania numeryczne i eksperymentalne trójosiowego obciążania skał

 • Zastosowanie tomografii i mikroskopii do badań strukturalnych nowoczesnych materiałów


Opiekun naukowy: dr inż. Andrzej MORKA

 • Studium możliwości numerycznego badania zagadnień z obszaru mechaniki powiązanej ze zjawiskami elektromagnetycznymi


Opiekun naukowy: ppłk dr inż. Robert PANOWICZ

 • Modelowanie układów bimetalicznych

 • Badania pian metalicznych

 • Modelowanie dynamicznego procesu prasowania materiałów

 • Modelowanie zjawiska kumulacji


Opiekun naukowy: dr inż. Kamil SYBILSKI

 • Projektowanie sprzętu rehabilitacyjnego oraz biomechanicznego

 • Modelowanie układu stomatognatycznego człowieka