EDC rekrutuje do kolejnej edycji programu Edison

Chcesz nauczyć się m.in. metod rozwiązywania problemów w projektach inżynieryjnych, biznesowych oraz efektywnej pracy w zespole?
Zgłoś się do Edison Engineering Development Program (EEDP) skoncentrowanego na podnoszeniu umiejętności technicznych
inżynierów w przemyśle lotniczym lub energetycznym. Program trwa od 2 do 2,5 lat i jest skierowany do absolwentów kierunków
mechanicznych i elektrycznych. Aplikuj do 31 marca 2019 r. Więcej informacji na edc.pl/edison.

13.03.2019 | Dzień otwarty specjalności TKIM

W dniu 13 marca 2019 r. zorganizowany został "Dzień otwarty" specjalności Techniki Komputerowe w Inżynierii Mechanicznej.
Już wkrótce więcej szczegółów z tego wydarzenia.

1.03.2019 | Nabór członków do KNMiIS

Rozpoczynamy nabór członków do Koła Naukowego Mechaniki i Informatyki Stosowanej.

1.03.2019 | Ruszamy z projektem desktopowej maszyny wytrzymałościowej

Celem projektu jest stworzenie maszyny wytrzymałościowej do celów edukacyjnych. Maszyna (zakres 5 kN) powinna mieścić się
na standardowym biurku, umożliwiać badanie próbek w teście na rozciąganie i ściskanie. Konstrukcja oparta częściowo na gotowych,
dostępnych na rynku podzespołach. Jednostka sterująca zbudowana na podstawie mikrokomputera typu Raspberry Pi lub Arduino.
Generalnie ciekawy projekt, pełen wyzwań, wymagający zaangażowania osób ze znajomością dowolnych systemów CAD, CAM, CAE,
ponadto projektowania i programowania układów mikroprocesorowych. Zapraszamy do współpracy!!!

4–6.12.2018 | VI Konferencja Młodych Naukowców Wiedza i Innowacje

W dniach 4–6 grudnia 2018 r. w Hotelu 4 Żywioły odbyła się VI Konferencja Młodych Naukowców Wiedza i Innowacje – wiWAT 2018.
Konferencja stanowiła forum wymiany informacji o prowadzonych badaniach przez studentów, doktorantów oraz młodych pracowników
nauki. Koło naukowe Mechaniki i Informatyki Stosowanej miało swoich dwóch przedstawicieli. Nasz kolega mgr inż. Michał Kucewicz
zajął III miejsce w konkursie na najlepiej zaprezentowany referat Analizy wybranych modeli konstytutywnych dla materiałów skalnych.
Serdecznie gratulujemy!!!

16–19.10.2018 | Konferencja TKI2018

W dniach 16–19 października 2018 r. odbyła się XV Konferencja Naukowo-Techniczna Techniki Komputerowe w Inżynierii TKI2018.
Głównym organizatorem konferencji była Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej Wydziału Mechanicznego WAT. W konferencji
udział wzięło blisko 160 uczestników z uczelni i ośrodków naukowych z całej Polski, co czyni ją rekordową w swojej historii.
W trackie konferencji swoje osiągnięcia naukowe przedstawiło ośmiu członków Koła Naukowego Mechaniki i Informatyki Stosowanej.

15.10.2018 | Wybory do Zarządu Koła

W dniu 15.10.2018 r. odbyło się pierwsze w bieżącym roku akademickim spotkanie Koła Naukowego Mechaniki i Informatyki Stosowanej.
Oprócz zapoznania się z nowymi tematami, które mogą być realizowane przez Członków Koła, zostały również przeprowadzone wybory
do Zarządu. Walne Zgromadzenie Koła jednogłośnie wybrało nowy Zarząd, w skład którego wchodzą: Klaudia RĘBIŚ (Przewodnicząca),
Michał KUCEWICZ (Zastępca) oraz Michał TOMASZEWSKI (Sekretarz).

23–25.05.2018 | XXXVII Seminarium Kół Naukowych Studentów

W dniach 23–25.05.2018 na Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej odbyło się XXXVII Seminarium Kół Naukowych.
Oprócz studentów z sześciu polskich uczelni technicznych, mieliśmy przyjemność gościć studentów z uczelni zagranicznych z Czech,
Słowacji i Węgier. Łącznie zostało wygłoszonych 45 referatów w tym pięć, których autorami byli członkowie naszego Koła Naukowego.
Nagrodę I stopnia za pracę Development of a system for measuring the vibrations of a Small Wind Turbine zdobył członek naszego koła
mgr inż. Tomasz Szafrański. Serdecznie gratulujemy!!!

8.03.2018 | Dzień otwarty specjalności TKIM

W dniu 8 marca 2018 r. zorganizowany został "Dzień otwarty" specjalności Techniki Komputerowe w Inżynierii Mechanicznej, w trakcie
którego studenci Wydziału Mechanicznego mogli zapoznać się z jej specyfiką. Członek naszego koła naukowego mgr. inż. Michał Kucewicz
opowiadał o swoich doświadczeniach i przeżyciach związanych ze studiami w ramach specjalności oraz o tym, czym sam kierował się
dokonując wyboru i jakie korzyści udało mu się osiągnąć. Liczymy na świeżą krew, która zasili szeregi naszego Koła Naukowego.