KATEDRA MECHANIKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ
Wydział Mechaniczny, Wojskowa Akademia Techniczna
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
tel.: +48 261 83-98-49, fax: +48 261 83-93-55, e-mail: kmiis@wat.edu.pl
Strona główna

Historia
Skład zespołu

Oferta Współpracy
Współpraca naukowa
Badania
Publikacje
Laboratorium

Studia I stopnia
Studia II stopnia
Studia III stopnia

Pliki do pobrania

Galeria

PrezentacjaInstytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej

Zapraszamy na nową stronę http://imiio.wme.wat.edu.pl/
Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej została przekształcona
w Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej


Z dniem 1 września 2019 roku, decyzją Rektora-Komendanta gen. bryg. dr. hab. inż. Tadeusza Szczurka, Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej została przekształcona w Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej. W ramach Instytutu powstały nowe jednostki organizacyjne – zakłady: Zakład Inżynierii Obliczeniowej i Biomedycznej, Zakład Mechaniki i Konstrukcji Specjalnych oraz Zakład Wytrzymałości Materiałów i Badań Eksperymentalnych.

Czytaj więcejPubliczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Kamila Zająca

19 lipca 2019 r. o godz. 12:00 w budynku Wydziału Mechanicznego (bud. nr 62, sala nr 34) odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Kamila Zająca, doktoranta z Katedry Mechaniki i Informatyki Stosowanej (obecnie IMiIO) WME pt. "Komputerowe wspomaganie obliczeń projektowych kompozytowych kładek skrzynkowych", w dziedzinie naukowej: "Nauki inżynieryjno-techniczne", w dyscyplinie naukowej: "Inżynieria Mechaniczna".

Czytaj więcej
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Michała Tomaszewskiego

18 lipca 2019 r. o godz. 11:00 w budynku Wydziału Mechanicznego odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Michała Tomaszewskiego, doktoranta z Katedry Mechaniki i Informatyki Stosowanej (obecnie IMiIO) pt. "Numeryczno-eksperymentalne badania przepływu płynu w wybranych odcinkach naczyń wieńcowych", w dziedzinie naukowej: "Nauki inżynieryjno-techniczne", w dyscyplinie naukowej: "Inżynieria Mechaniczna".

Czytaj więcej
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Michała Stankiewicza

15 lipca 2019 r. o godz. 12:00 w budynku Wydziału Mechanicznego odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Michała Stankiewicza, doktoranta z Katedry Mechaniki i Informatyki Stosowanej (obecnie IMiIO) pt. "Numeryczno-eksperymentalne badania wytrzymałości zamków burtowych platformy ładunkowej wagonu do przewozów intermodalnych", w dziedzinie nauk.: "Nauki inżynieryjno-techniczne", w dyscyplinie naukowej: "Inżynieria Mechaniczna".

Czytaj więcej
Odszedł nasz Kolega płk Wiesław Barnat

29 sierpnia 2019 r., po długiej chorobie, odszedł nasz Przyjaciel i Kolega Wiesław Barnat - pułkownik rezerwy Wojska Polskiego, profesor doktor hab. inżynier nauk technicznych w zakresie mechaniki Wiesław Barnat, pracownik naukowy w Katedrze Mechaniki i Informatyki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.

Czytaj więcej
Obrony prac dyplomowych

W dniu 24 czerwca 2019 r. odbyły się obrony prac dyplomowych studentów studiów I i II stopnia na specjalności Techniki Komputerowe w Inżynierii Mechanicznej. Obrony, jak również egzaminy dyplomowe, zakończyły się pełnym sukcesem i grono absolwentów powiększyło się o kolejne osiem osób.

Czytaj więcej
Nagroda KM PAN dla dr. inż. Łukasza Mazurkiewicza

W dniu 6 czerwca 2019 r. w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie odbyło się plenarne posiedzenie Komitetu Mechaniki PAN, podczas którego Członkowie Komitetu rozpatrzyli wnioski do Nagrody Naukowej Komitetu Mechaniki im. prof. Michała Życzkowskiego za rok 2018. Z przyjemnością informujemy, że zbiór prac złożony przez dr. inż. Łukasza Mazurkiewicza otrzymał nagrodę trzeciego stopnia.

Czytaj więcej
Dzień otwarty specjalności TKIM

Serdecznie zapraszamy studentów II roku kierunku mechanika i budowa maszyn z Wydziału Mechanicznego WAT na "Dzień Otwarty" specjalności Techniki Komputerowe w Inżynierii Mechanicznej. Spotkanie odbędzie się w środę 13 marca o godz. 9:50 w sali 51/62. W programie prezentacje najnowszego sprzętu, wystąpienia firm zatrudniających absolwentów i studentów oraz przedstawienie oferty dydaktycznej.
VI Konferencja Młodych Naukowców Wiedza I Innowacje – wiWAT 2018

W dniach 4-6.12.2018 r. w Hotelu 4 Żywioły odbyła się VI Konferencja Młodych Naukowców Wiedza i Innowacje – wiWAT 2018. Konferencja stanowiła forum wymiany informacji o prowadzonych badaniach przez studentów, doktorantów i młodych pracowników nauki. Podczas konferencji został zorganizowany konkurs na najlepiej zaprezentowane referaty. Miło nam poinformować, że w kategorii doktorantów III miejsce zajął mgr inż. Michał Kucewicz z KMiIS.

Czytaj więcej
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Jakuba Bukały

22 października 2018 r. o godz. 12:30 w budynku Wydziału Mechanicznego odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Jakuba Karola Bukały - doktoranta z Katedry Mechaniki i Informatyki Stosowanej WME, pt. Analiza numeryczna procesu implementacji bioresorbowalnego stentu naczyniowego, w dziedzinie naukowej: Nauki techniczne, w dyscyplinie naukowej: Mechanika.

Czytaj więcej
Rekordowa Konferencja, wręczone medale i pozytywne opinie.
Podsumowanie XV konferencji TKI’2018


W dniach 16-19.10.2018 r. odbyła się XV Konferencja N-T Techniki Komputerowe w Inżynierii, która miała miejsce w hotelu Mikołajki Resort & Spa w Jorze Wielkiej w przepięknej scenerii mazurskich jezior. Głównym organizatorem TKI jest Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej Wydz. Mechanicznego WAT. W konferencji wzięło udział ponad 160 uczestników z uczelni i ośrodków naukowych z całej Polski, co czyni ją rekordową w swojej historii.

Czytaj więcej
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Krzysztofa Puchały

6 lipca 2018 r. o godz. 12:00 w budynku WME (bud. nr 62, sala nr 34) odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Krzysztofa Puchały, doktoranta z Katedry Mechaniki i Informatyki Stosowanej WME pt. Koncepcja i analiza wytrzymałości mechanicznego połączenia metal-kompozyt w strukturze lotniczej w dziedzinie naukowej: Nauki techniczne, w dyscyplinie naukowej: Mechanika.

Czytaj więcej
Targi Euroinvent Rumunia 2018

W dniach 17-19 maja 2018 r. w Iasi (Rumunia) odbyła się X edycja Europejskich Targów Kreatywności i Wynalazczości EUROINVENT, organizowana przez Romanian Inventors Forum (Rumuńskie Forum Wynalazców), Europe Direct Iasi (Centrum Informacyjne Komisji Europejskiej), Uniwersytet Techniczny im. Gheorghe Asachi w Iasi, Uniwersytet Alexandru Ioan Cuza w Iasi, Uniwersytet Medycyny i Farmacji Grigore T. Popa w Iasi oraz The National Institute for Research and Development in Environmental Protection (Narodowy Instytut Badań i Rozwoju w Dziedzinie Ochrony Środowiska).

Czytaj więcej
Obrony prac dyplomowych - czerwiec 2018

W dniu 21 czerwca 2018 r. odbyły się obrony prac dyplomowych studentów studiów I i II stopnia na specjalności Techniki Komputerowe w Inżynierii Mechanicznej. Obrony, jak również egzaminy dyplomowe, zakończyły się pełnym sukcesem i grono absolwentów powiększyło się o kolejne dziesięć osób.

Czytaj więcej
Zapraszamy na specjalności

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat specjalności, prowadzonych przez naszą Katedrę.

Czytaj więcej
Dzień otwarty specjalności

W dniu 8 marca 2018 r. zorganizowany został "Dzień otwarty" specjalności Techniki Komputerowe w Inżynierii Mechanicznej, w trakcie którego studenci Wydziału Mechanicznego mogli zapoznać się z jej specyfiką.

Czytaj więcej
Obrony prac dyplomowych

W dniach 7–8 lutego 2018 r. odbyły się obrony prac dyplomowych studentów studiów I i II stopnia na specjalności Techniki Komputerowe w Inżynierii Mechanicznej. Obrony, jak również egzaminy dyplomowe, zakończyły się pełnym sukcesem i grono absolwentów powiększyło się o kolejne trzynaście osób.

Czytaj więcej
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marcina Konarzewskiego

Dnia 13.02.2018 r. w budynku Wydziału Mechanicznego odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marcina Konarzewskiego, doktoranta z Katedry Mechaniki i Informatyki Stosowanej WME, pt. „Modelowanie i badania numeryczno-eksperymentalne procesu fragmentacji głowicy antypocisku dla założonych warunków początkowo-brzegowych”, w dziedzinie naukowej Nauki techniczne, w dyscyplinie naukowej Mechanika.

Czytaj więcej
Dr inż. Paweł Baranowski wśród wybitnych młodych naukowców z WAT

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w grudniu 2017 r. ogłosiło wyniki konkursu o stypendia dla wybitnych młodych naukowców. Na liście zwycięzców konkursu jest troje pracowników Wojskowej Akademii Technicznej – dr inż. Marcin Małek z Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji (wniosek z Instytutu Techniki Budowlanej), dr inż. Maria Michalska z Instytutu Optoelektroniki i dr inż. Paweł Baranowski z  Katedry Mechaniki i Informatyki Stosowanej Wydziału Mechanicznego.

Czytaj więcej
Wystawa wynalazków „International Warsaw Invention Show IWIS 2017

Na tegorocznej wystawie wynalazków „International Warsaw Invention Show IWIS 2017” organizowanej przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów zespół z Katedry Mechaniki i Informatyki Stosowanej w składzie: Wiesław Barnat, Radosław Ciepielewski, Paweł Dybcio, Malwina Trzaska, Daniel Nycz został nagrodzony złotym medalem za pracę: „The application of ergonomics in design and optimization process of special vehicle for Fire Service”.

Czytaj więcej
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Pawła Dybcio

Dnia 19 września 2017 r. o godz. 11:30 w budynku Wydziału Mechanicznego odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Pawła Dybcio, doktoranta z Katedry Mechaniki i Informatyki Stosowanej WME, pt. Numeryczno-doświadczalna analiza oddziaływania standardowego odłamka i impulsu ciśnienia improwizowanego ładunku wybuchowego na przeszkodę, w dziedzinie naukowej Nauki techniczne, w dyscyplinie naukowej Mechanika, specjalność: metody komputerowe i eksperymentalne w mechanice materiałów i konstrukcji.

Czytaj więcej
Prestiżowy Defender na MSPO 2017 dla zespołu Katedry

Wśród wyróżnionych nagrodami Defender na tegorocznym Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego MSPO 2017 znalazły się dwa produkty powstałe w ramach konsorcjów z udziałem Wojskowej Akademii Technicznej. Do konkursu zgłoszono 81 produktów w ośmiu kategoriach: sprzętu dowodzenia i rozpoznania, sprzętu zabezpieczenia logistycznego, wsparcia działań, sprzętu szkoleniowego, środków walki rodzajów wojsk, wyposażenia indywidualnego żołnierza/funkcjonariusza, sprzętu specjalnego i w kategorii pozostałego sprzętu.

Czytaj więcej
Publiczna obrona rozpraw doktorskich mgr. inż. Pawła Żochowskiego i mgr. inż. Dawida Błażeja Packa

W dniu 23.06.2017 r. na terenie Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia odbyła się publiczna obrona rozpraw doktorskich mgr. inż. Pawła Żochowskiego i mgr. inż. Dawida Błażeja Packa. Obie rozprawy, odpowiednio pt. „Stale ze strukturami nano w pancerzach kompozytowych” oraz „Ciecze z nanostrukturami w pancerzach elastycznych”, bronione były w dziedzinie naukowej: „Nauki techniczne”, w dyscyplinie naukowej: „Mechanika”

Czytaj więcej
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej por. mgr. inż. Piotra Kędzierskiego

20.06.2017 r. o godz. 10:00 w budynku Wydziału Mechanicznego (bud. nr 62, sala nr 34) odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej por mgr. inż. Piotra Kędzierskiego, doktoranta z Katedry Mechaniki i Informatyki Stosowanej WME pt. „Metoda modelowania numerycznego tekstyliów balistycznych obciążanych udarowo w zastosowaniu do projektowania kamizelek kuloodpornych” w dziedzinie naukowej: „Nauki techniczne”, w dyscyplinie naukowej: „Mechanika”, specjalność: „metody komputerowe i eksperymentalne w mechanice materiałów i konstrukcji”.

Czytaj więcej
Obrony prac dyplomowych - czerwiec 2017

W dniach 19 i 21 czerwca 2017 roku odbyły się obrony prac dyplomowych studentów studiów I i II stopnia na specjalności Techniki Komputerowe w Inżynierii Mechanicznej. Obrony, jak również egzaminy dyplomowe, zakończyły się pełnym sukcesem
i grono absolwentów powiększyło się o kolejne trzynaście osób.

Czytaj więcej
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Dariusza Sokołowskiego

29.05.2017 r. o godz. 12:00 w budynku Wydziału Mechanicznego (bud. nr 62, sala nr 34) odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Dariusza Sokołowskiego doktoranta z Katedry Mechaniki i Informatyki Stosowanej WME pt. „Modelowanie i badania procesu przebicia ostrym narzędziem pakietu tkanin Twaron T750” w dziedzinie naukowej: „Nauki techniczne”, w dyscyplinie naukowej: „Mechanika”, specjalność: „metody komputerowe i eksperymentalne w mechanice materiałów i konstrukcji”.

Czytaj więcej
WAT wśród liderów innowacji w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności

Dwa projekty WAT zostały nagrodzone w II edycji konkursu „Lider Innowacji w Dziedzinie Bezpieczeństwa i Obronności”. Pierwszy nagrodzony projekt to Inteligentny antypocisk do zwalczania pocisków przeciwpancernych, prowadzony przez konsorcjum WAT, WITU i Zakłady Metalowe Dezamet S.A. Nagrodę odebrał kierownik projektu ppłk dr inż. Robert Panowicz z KMiIS WME WAT, który podkreślał perspektywy rozwoju i wdrożenia nowej technologii, dotychczas przetestowanej w formie demonstratora.

Czytaj więcej
Nadanie tytułu Doktora Honoris Causa Prof. Eugeniuszowi Świtońskiemu

Zgodnie z uchwałą nr 35/WAT/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. Senat Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nadał prof. dr. hab. inż. Eugeniuszowi Świtońskiemu tytuł Doktora Honoris Causa. Jest to wydarzenie wyjątkowe zarówno dla Profesora jak i całej społeczności WAT.
Uroczystości z tej okazji odbedą się 22 czerwca 2017 r. o godz. 12:00 w WAT.

Czytaj więcej
XXXVI Seminarium Kół Naukowych „Mechaników”

W dniach 24-25 maja 2017 r. odbyło się, zgodnie z wieloletnią tradycją, XXXVI Seminarium Kół Naukowych „Mechaników” funkcjonujących w Wydziale Mechanicznym. Komitetowi Organizacyjnemu przewodniczył płk dr inż. Adam Bartnicki. W skład komitetu weszli opiekunowie i przedstawiciele zarządów kół naukowych Wydziału Mechanicznego.

Czytaj więcej
Konkurs o Nagrodę PTMKM dla dr. inż. Pawła Baranowskiego

Z przyjemnością informujemy, że laureatem Nagrody PTMKM 2016 jest dr inż. Paweł Baranowski z WAT w Warszawie. Komisja Nagrody rekomendując pracę dr. P. Baranowskiego pt. Rubber material study in terms of modelling of terrain vehicle tire subjected to impulse loading.

Czytaj więcej tutaj

oraz tutajKonkurs "Innowacje dla Sił Zbrojnych RP"

22 marca 2017 roku w Centrum Konferencyjnym MON odbyła się gala, podczas której ogłoszono wyniki konkursu na najlepsze innowacyjne rozwiązanie techniczne w dziedzinie obronności pn. „Innowacje dla Sił Zbrojnych RP”; w kategorii projekty badawczo-rozwojowe zwyciężył projekt, którego kierownikiem jest ppłk dr inż. Robert Panowicz z Wydziału Mechanicznego realizowany przez konsorcjum w składzie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Zakłady Metalowe DEZAMET S.A.

Czytaj więcej
Dzień otwarty specjalności

W dniu 8 marca 2017 r. zorganizowany został "Dzień otwarty" specjalności Techniki Komputerowe w Inżynierii Mechanicznej, w trakcie którego studenci Wydziału Mechanicznego mogli zapoznać się z jej specyfiką.

Czytaj więcej
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Arkadiusza Popławskiego

13 stycznia 2017 r. o godz. 12:00 w budynku Wydziału Mechanicznego (bud. nr 62, sala nr 34) odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Arkadiusza Popławskiego doktoranta z Katedry Mechaniki i Informatyki Stosowanej WME pt. Eksperymentalno-numeryczne wyznaczanie odkształceń niszczących stali ARMOX 500T w złożonych stanach naprężenia.

Czytaj więcej


Pozostałe newsy
Aktualności 2016 Aktualności 2015 Aktualności 2014Zapraszamy na strony
Specjalności Techniki Komputerowe w Inżynierii


Zapraszamy na nasze konto Facebook
Wejdź

Zapraszamy na strony
Konferencji TKI'2018


Projekt
3D-JAW

Zobacz więcej

Projekt
THERMOTEX

Zobacz więcej

Polskie Stowarzyszenie Mechaniki Eksperymentalnej
Zobacz więcej

Projekt
Konsorcjum DIOX4SHELL

Zobacz więcejTVP
Gaz łupkowy - film

Kliknij, aby powiększyć
 

Medal
im. Prof. Jana Szmeltera

Zobacz więcej

Projekt STOW
Zobacz więcej

Projekt PROJOINT
Zobacz więcej

Projekt POIG
Zobacz więcej

Współpraca z INSPRO
Zobacz więcej

Zapraszamy na strony
Konsorcjum PanCerMet


Zapraszamy na strony
Konsorcjum PonMat


Zapraszamy na strony
Koła Naukowego Studentów
KMiIS WME WAT 2019 Copyright © 2008-2019 Anna Szurgott