KATEDRA MECHANIKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ
Wydział Mechaniczny, Wojskowa Akademia Techniczna
00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
tel.: +48 261 83-98-49, fax: +48 261 83-93-55, e-mail: kmiis@wat.edu.pl
Strona główna

Historia
Skład zespołu

Oferta Współpracy
Współpraca naukowa
Badania
Publikacje
Laboratorium

Studia I stopnia
Studia II stopnia
Studia III stopnia

Pliki do pobrania

Galeria

Prezentacja

Powrót

 Dr inż. Wiesław Krasoń

Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny

Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej Telefon: 261 83-96-54
ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 Fax: 261 83-93-55
00-908 Warszawa e-mail: wieslaw.krason@wat.edu.pl
Budynek 34A, Pokój 2.3Wykształcenie
Staże
Wyróżnienia
Najważniejsze publikacje


  Wykształcenie i praca

2000 Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny,
Uzyskany tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie Mechanika techniczna
1990 Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny
Uzyskany tytuł magistra; Kierunek: eksploatacja samolotów


powrót
 

Staże
Staż naukowy - Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Polska Akademia Nauk

powrót 

Wyróżnienia

 • Nagrody Rektora WAT – Warszawa, 1990, 2000, 2004
 • Nagrody Dziekana Wydziału Mechanicznego WAT – Warszawa, 2002, 2003
 • Member of International Scientific Committee of WSEAS Conference on Applied and Theoretical Mechanics, – Cairo, Egypt, 2008
powrót


 

Najważniejsze publikacje

 1. P. Dziewulski, W. Krasoń, J. Małachowski, Ł. Mazurkiewicz, W. Pakszys, Analiza wytrzymałości elementów zestawu probówko-strzykawki na etapie montażu, Mechanik – Miesięcznik Naukowo-Techniczny nr 2/2009, luty 2009, z 2, str. 138-139.
 2. W. Krasoń, J. Małachowski, Numerical analysis of special modular bridges, 8th World Congress on Computational Mechanics (WCCM8), 5th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering (ECCOMAS 2008), Venice, Italy 2008.
 3. W. Krasoń, J. Małachowski, Effort analysis of the landing gear with possible flow during touchdown, NAUN International Journal of Mechanics, Issue 1, vol. 2, 16, 2008, pp. 16-23.
 4. W. Krasoń, Ł. Filiks, Modele geometryczne mostu nożycowego, Mechanik, nr 10, 2007, str. 852-856.
 5. L. Śnieżek, W. Krasoń, Badania doświadczalne i analiza numeryczna naprężeń własnych w elementach rurociągu chemicznego, Analizy numeryczne wybranych zagadnień mechaniki, Redakcja Wydawnictw WAT, Warszawa 2007, rozdz. 9, str. 168-190.
 6. W. Krasoń, Numerical studies of the truck suspension, Journal of KONES Powertrain and Transport, vol. 14, no. 4, 2007, European Science Society of Powertrain and Transport Publication, Warsaw 2007, pp. 217-224.
 7. J. Małachowski, M. Wesołowski, W. Krasoń, Computational study of transport aircrafts landing gear during touchdown, Journal of KONES Powertrain and Transport, vol. 13, no. 3, European Science Society of Powertrain and Transport Publication, Warsaw 2006, pp. 187-195.
 8. W. Krasoń, J. Płomiński, Z. Watral, Analiza rozkładu naprężeń w modelu panewki stawu biodrowego, Mechanik – Miesięcznik Naukowo-Techniczny nr 12/2006, grudzień 2006, z 12, str. 1003-1005.
 9. J. Małachowski, W. Krasoń, A. Budzyński, Badanie numeryczne zjawiska drgań samowzbudnych w podwoziu samolotu transportowego, NiT-Nauka, Innowacje, Technika, 3 (10), 2005, str. 38-43.
 10. J. Małachowski, W. Krasoń, A. Budzyński, Wybrane problemy analizy dynamicznej podwozia samolotu transportowego, Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej Politechniki Gliwickiej, z. 29, Gliwice 2005, str. 315-320.
powrót

Zapraszamy na nasze konto Facebook
Wejdź

Zapraszamy na strony
Konferencji TKI'2018


Zapraszamy na strony
Specjalności Techniki Komputerowe w Inżynierii


Projekt
3D-JAW

Zobacz więcej

Projekt
THERMOTEX

Zobacz więcej

Polskie Stowarzyszenie Mechaniki Eksperymentalnej
Zobacz więcej

Projekt
Konsorcjum DIOX4SHELL

Zobacz więcejTVP
Gaz łupkowy - film

Kliknij, aby powiększyć
 

Medal
im. Prof. Jana Szmeltera

Zobacz więcej

Projekt STOW
Zobacz więcej

Projekt PROJOINT
Zobacz więcej

Projekt POIG
Zobacz więcej

Współpraca z INSPRO
Zobacz więcej

Zapraszamy na strony
Konsorcjum PanCerMet


Zapraszamy na strony
Konsorcjum PonMat


Zapraszamy na strony
Koła Naukowego Studentów
KMiIS WME WAT 2018 Copyright © 2008-2018 Anna Szurgott