KATEDRA MECHANIKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ
Wydział Mechaniczny, Wojskowa Akademia Techniczna
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
tel.: +48 261 83-98-49, fax: +48 261 83-93-55, e-mail: kmiis@wat.edu.pl
Strona główna

Historia
Skład zespołu

Oferta Współpracy
Współpraca naukowa
Badania
Publikacje
Laboratorium

Studia I stopnia
Studia II stopnia
Studia III stopnia

Pliki do pobrania

Galeria

Prezentacja

Powrót

 Prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda

Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny

Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej Telefon: 261 83 9461
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 Fax: 261 83-93-55
00-908 Warszawa e-mail: tadeusz.niezgoda@wat.edu.pl
Budynek 62, Pokój 22  Wykształcenie, stopnie naukowe, tytuł naukowy
Praca w instytucjach akademickich
Najważniejsze publikacje
Wybrane projekty badawcze
Nagrody, medale i odznaczenia
Współpracownicy


  Wykształcenie, stopnie naukowe, tytuł naukowy

Instytucja Kierunek, Dziedzina Stopień/Tytuł Rok
Wojskowa Akademia Techniczna Mechanika Prof. zw. 2005
Wojskowa Akademia Techniczna Mechanika Prof. 1997
Wojskowa Akademia Techniczna Mechanika dr hab. 1992
Wojskowa Akademia Techniczna Mechanika dr inż. 1980
Wojskowa Akademia Techniczna Mechanika mgr inż. 1973

powrót


  Praca w instytucjach akademickich

Lata Stanowisko, instytucja
2006-02.2017 Kierownik Katedry Mechaniki i Informatyki Stosowanej, Wydział Mechaniczny, Wojskowa Akademia Techniczna
2003-2005 Prorektor ds. naukowych, Wojskowa Akademia Techniczna
2002 Prodziekan ds. naukowych, Wydział Mechaniczny, Wojskowa Akademia Techniczna
2002-2006 Kierownik Zakładu Mechaniki Ogólnej, Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej, Wojskowa Akademia Techniczna
1997-2003 profesor nzw., Zakład Mechaniki, Instytut Mechaniki i Konstrukcji, Wydział Inżynierii Produkcji, Politechnika Warszawska
1994-2002 Kierownik Katedry Mechaniki Teoretycznej, Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej, Wydział Mechaniczny, Wojskowa Akademia Techniczna
1991-1994 Z-ca Kierownika Katedry Mechaniki Teoretycznej i Wytrzymałości Materiałów, Wydział Mechaniczny, Wojskowa Akademia Techniczna
1981-1997 Asystent, Katedra Mechaniki Teoretycznej i Wytrzymałości Materiałów, Wydział Mechaniczny, Wojskowa Akademia Techniczna
1977-1981 Starszy Wykładowca, Katedra Mechaniki Teoretycznej i Wytrzymałości Materiałów, Wydział Mechaniczny, Wojskowa Akademia Techniczna

powrót


   

Najnowsze wybrane publikacje

 1. Chabera P., Boczkowska Anna, Morka Andrzej, Niezgoda Tadeusz, Oziębło A., Witek A., Numerical and experimental study of armour system consisted of ceramic and ceramic- elastomer composites, Bulletin of the Polish Academy of Sciences – Technical Sciences, 2014, 62, 4, 853-859, j. angielski.
 2. Krasoń Wiesław, Niezgoda Tadeusz, FE numerical tests of railway wagon for intermodal transport according to PN-EU standards, Bulletin of the Polish Academy of Sciences – Technical Sciences, 2014, 62, 4, 843-851, j. angielski.
 3. Dziewulski Paweł, Niezgoda Tadeusz, Barnat Wiesław, Sławiński Grzegorz, Symulacje numeryczne zderzeń pojazdu z drogową barierą ochronną, Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze, 2014, 2(24), 140-143, j. polski.
 4. Panowicz Robert, Kołodziejczyk Damian, Sybilski Kamil, Niezgoda Tadeusz, Analiza procesu przebijania płyty przez małogabarytowy element cylindryczny, Problemy Mechatroniki. Uzbrojenie, Lotnictwo, Inżynieria Bezpieczeństwa, 2014, 5, 2(16), 77-90, j. polski.
 5. Krasoń W., Niezgoda T., Stankiewicz M., Numerical and experimental tests of the side lock of railway wagon loading platform for intermodal transport, Shell Structures: Theory and Applications, Vol. 3 -W. Pietraszkiewicz, J. Górski, (Eds), 2014 Taylor & Francis Group, London, ISBN 978-1-138-00082-7, Vol. 3, pp.531-534 (j. angielski).
 6. Szymczyk E., Jachimowicz J., Niezgoda T., Puchała K., The influence of selected imperfections on stability of turbofan engine casing, Shell Structures: Theory and Applications, Vol. 3 -W. Pietraszkiewicz, J. Górski, (Eds), © 2014 Taylor & Francis Group, London, ISBN 978-1-138-00082-7, Vol. 3, pp.567-570, (j. angielski).
 7. Mazurkiewicz Łukasz, Małachowski Jerzy, Niezgoda Tadeusz, Damaziak Krzysztof, Baranowski Paweł, Dynamic contact modelling between two bodies with significantly different stiffness, T. Łodygowski, J. Rakowski, P. Litewka (eds.), wyd. Taylor & Francis Group, London, Recent Advances in Computational Mechanics, ISBN 978-1-138-02482-3, 2014, 165-172, j. angielski.
 8. Derewońko Agnieszka , Niezgoda Tadeusz, Sławiński Grzegorz, Nguyen Hong Phong, Kołodziejczyk Damian, Golczak Konrad, Multipurpose System Improving Tactical Swimming Of Combat Vehicles, Science and Technology Organization Applied Vehicle Technology Panel, AVT-221 Specialists’ Meeting on Design and Protection Technologies for Land and Amphibious NATO Vehicles, Copenhagen, Denmark 2014, j. angielski.
 9. Sławiński Grzegorz, Niezgoda Tadeusz, Wojtkowski Marcin, Life and health protection criteria for soldiers in vehicle loaded with IED Or mine detonation, X Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa Naukowe Aspekty Techniki Uzbrojenia i Bezpieczeństwa, 15-18 September 2014, Ryn, Poland, 103, j. angielski.
 10. Krasoń Wiesław, Niezgoda Tadeusz, Numerical tests of the Prototype Railway Wagon for Intermodal Transport, 2nd international Conference on Railway Technology: Research, Development and Maintenance, Corsica, France-2014, RW2014/2013/00035, j. angielski.
 11. Niezgoda Tadeusz, Krasoń Wiesław, Railway System for Intermodal Transport based on the Special Wagon with Rotatable Loading Platform, 2nd international Conference on Railway Technology: Research, Development and Maintenance, Corsica, France-2014, RW2014/2013/00036, j. angielski.
 12. Niezgoda Tadeusz, Krasoń Wiesław, Innowacyjny system do transportu intermodalnego na bazie wagonu z obrotową platformą ładunkową, III Międzynarodowa Konferencja Najnowsze Technologie w Transporcie Szynowym, 18-19 listopad 2014, Warszawa – Józefów, j. polski.
 13. Sławiński Grzegorz, Niezgoda Tadeusz, Wojtkowski Marcin, Płomiński Janusz, Medycyna polowa, red. Z. Piątek, A. Zdrojewski, Badanie odporności organizmu ludzkiego na obciążenie impulsowe pochodzące od wybuchu miny, Warszawa, Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych, ISBN: 978-83-63931-21-6, 2014, 120-135 (16 stron, 0,73 ark. wyd., cała monografia 160 stron, 7,3 ark. wyd.,), j. polski.
 14. Miedzińska D., Niezgoda T., Małek E., Zasada Z., Study on coal microstructure for porosity levels assessment, 2013, Bulletin of the Polish Academy of Sciences, 61, 2, 499-505.
 15. Niezgoda T., Małek E., Miedzińska D., Carbon dioxide geosequestration method coupled with shale gas recovery, 2013, Nafta – Gaz, 30, 1, 161-167.
 16. Niezgoda T., Miedzińska D., Małek E., Analysis of coal structure in the aspect of gas content, 2013, Nafta – Gaz, 30, 1, 169-179.
 17. Krasoń W., Niezgoda T., Stankiewicz M., Numerical and experimental tests of the side lock of railway wagon loading platform for intermodal transport, in: Shell Structures: Theory and Applications, Vol. 3, Eds: W. Pietraszkiewicz, J. Górski, CRC Press/Balkema, London, 27th International Symposium on Ballistics Freiburg, Germany, April 22-26, 2013, pp.531-534.
 18. Szymczyk E., Jachimowicz J., Niezgoda T., Puchała K., The influence of selected imperfections on stability of turbofan engine casing, in: Shell Structures: Theory and Applications, Proc. of 10th Int. Conf. on Shell Structures, Theory and Applications, Gdańsk, 16-18 October 2013, CRC Press/Balkema, London, pp.567-570.
 19. Derewonko A., Niezgoda T., Bogusz P., Uniaxial Tests of Limp Elastic Multi-Layer Materials, 9th International Conference On Composite Science And Technology: 2020 - Scientific And Industrial Challenges, Naples, Italy, 2013, 745-754.
 20. Barnat W., Panowicz R., Niezgoda T., Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń, Tom 3 (Red. Zygmunt Mierczyk, Roman Ostrowski), Wybrane aspekty analizy konstrukcji pojazdów wojskowych obciążonych falą wybuchu, Wojskowa Akademia Techniczna, 2013, 574-604.
 21. Miedzińska D., Niezgoda T., Gieleta R., Numerical and experimental aluminum foam microstructure testing with the use of computed tomography, 2012, Computational Material Science 64, 90-95.
 22. Miedzińska D., Sławiński G., Niezgoda T., Boczkowska A., Numerical modeling of magnetorheological elastomers microstructure behavior under magnetic field, 2012, Solid State Phenomena 183, 125-130.
 23. Niezgoda T., Barnat W., Panowicz R., Sławiński G., Woropay M., FE Analysis of steel plate with and without composite layer subjected blast wave – comparison study, 2012, XII Pan American Congress of Applied Mechanics, Port of Spain, Trinidad &/nbspłTobago.
 24. Niezgoda T., Barnat W., Panowicz R., Sławiński G., Numerical study of IED explosion on chosen vehicle structure, XII Pan American Congress of Applied Mechanics Port of Spain, Trinidad & Tobago.
 25. Miedzińska D., Niezgoda T., Metal foam structure finite element modelling based on computed tomography, 38th Solid Mechanics Conference, August 27-31, 2012, Warsaw, Poland, 62-63.
 26. Krasoń W., Niezgoda T., Damaziak K., FEM driven design process of innovative intermodal truck-rail solution, 2nd International Conference on Road and Rail Infrastructure, 7-9 may 2012, Dubrovnik, Croatia, 709-715.
 27. Krasoń W., Niezgoda T., Damaziak K., Some aspects of numerical analysis of special railway wagon for intermodal transport of heavy semitrailers, 6th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering (ECCOMAS 2012, pp. 1-16) , Vienna, Austria, September 10-14, 2012.
 28. Barnat W., Dziewulski P., Niezgoda T., Panowicz R., Application of composites to impact energy absorption, 2011, Computational Materials Science, 50, 1233-1237.
 29. Stanisławek S., Morka A., Niezgoda T., Multisphere ceramic composite concept and its numerical study of the ballistic response, 2011, Key Engineering Materials 471-472, 1136-1141.
 30. Niezgoda T., Panowicz R., Sybilski K., Barnat W., Numerical analysis of missile impact being shot by rocket propelled grenades with rod armour, 2011, WIT Transactions on Modelling and Simulation 51, 625-633.
 31. Barnat W., Panowicz R., Niezgoda T., Dybcio P., Influence of an armoured vehicle's hull structure on absorption of blast energy, 2011, Journal of Battlefield Technology 14, 2.
 32. Klasztorny M., Szurgott P., Modelling and numerical simulation of symmetric vibrations of the KNI 140070 viaduct – ballasted track – ICE-3 train system, 8th International Conference on Structural Dynamics EURODYN 4-6 July 2011, Leuven, Belgium, 1129-1136.
 33. Miedzińska D., Niezgoda T., Numerical and experimental aluminium foam microstructure testing with the use of computed tomography, 2011, 21st International Workshop on Computational Mechanics of Materials, IWCMM 21, 22-24.08.2011, Limerick, Ireland, 141.
 34. Stanisławek S., Morka A., Niezgoda T., On ballistic resistance of the aluminum alloy reinforced by ceramic spheres, 2011, 21st International Workshop on Computational Mechanics of Materials, IWCMM 21, 22-24.08.2011, Limerick, Ireland, 147.
 35. Derewońko A., Kiczko A., Niezgoda T., Experimental determination of the anisotropic stress-strain properties of coated fabrics, 28th Danubria – Adria – Symposium on Advances in Experimental Mechanics, 28.09-1.10.2011, Siófok, Hungary, 275-276.
 36. Zduniak B., Morka A., Niezgoda T., Computational Methods and Experimental Measurements XV, G. M. Carlomagno, C. A. Brebbia, Coupled numerical-experimental study of an armour perforation by the armour-piercing projectiles, Wessex Institute of Technology, Ashurst, Southampton, United Kingdom, WIT Transactions on Modelling and Simulations, WIT Press, 615-624.
 37. Barnat W., Niezgoda T., Panowicz R., Sybilski K., Computational Methods and Experimental Measurements XV, G. M. Carlomagno, C. A. Brebbia, The influence of conical composite filling on energy absorption during the progressive fracture process, WIT Press, Wessex Institute of Technology, Ashurst, Southampton, United Kingdom, WIT Transactions on Modelling and Simulations, WIT Press, 51, 645-656.
 38. Niezgoda T., Dziewulski P., Barnat W., Krasoń W., Simulation tests of the motorcyclist crash in protective road barrier with the safety-improving, Contemporary Transportation Systems, 348 Monografia, Gliwice Selected Theoretical and Practical Problems, Modelling of Change in Transportation Subsytems, 246-254.
 39. Szymczyk W., Boczkowska A., Niezgoda T., Zubko K., Experimental validation of numerical methods of MRE simulations, Solid State Phenomena, 2009,154, pp. 113-120.
 40. Niezgoda T., Klasztorny M., Homogenization theory of regular cross-ply laminates, Kompozyty, 2009, 9, 2, pp.154-158.
 41. Klasztorny M., Niezgoda T., Viscoelastic model ling of regular cross-ply laminates, Kompozyty, 2009, 9, 3, pp. 223-227.
 42. Analysis of protective structures made of various composite materials subjected to impact. T. Niezgoda, W. Barnat, Materials Science & Engineering A, Vol. 483-484 (2008), pp. 705-707, 2008.
 43. Validation of numerical models of metallic foams from the aspect of energy absorption. J. Wlodarczyk, T. Niezgoda, W. Barnat, P. Dziewulski, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 14, No. 2, pp. 561-570, 2007.
 44. Analytical Damage Assessment of Pipelines Due to H.E. Material Detonation. J. Malachowski, T. Niezgoda, J.W. Wekezer, Proceedings of the 2nd International Conference on Thermal Engineering Theory and Applications. Al Ain, United Arab Emirates, pp. 1-4, 2006.
 45. Numerical and experimental research of pipelines safety including aspect of protection from terrorist threat or warfare conditions., B. Blyukher, T. Niezgoda, J. Malachowski, W. Szymczyk, Proceedings of the ASME 2005 Pressure Vessels and Piping Conference, Denver, Colorado, USA, 2005.
 46. Numerical Strength Analysis of Magnetic Fields Interaction with Elastomer Materials Containing Iron Particles, P. Szurgott, A. Boczkowska, K.J. Kurzydlowski, T. Niezgoda, Proceedings of the III ECCOMAS Thematic Conference on Smart Structures and Materials, Gdansk, Poland, 2007.

powrót

 
Wybrane projekty badawcze

 1. Projekt rozwojowy pt. Metoda badania obiektów inżynieryjnych w nowych warunkach transportu kolejowego, MNiSW,wykonawca.
 2. Projekt rozwojowy pt. Pasywna ochrona obiektów mobilnych (powietrznych i lądowych) przed oddziaływaniem pocisków AP, MNiSW, kierownik.
 3. Projekt rozwojowy pt. Innowacyjna technologia kolejowego transportu samochodów ciężarowych typu TIR, NCBiR, wykonawca.
 4. Projekt rozwojowy pt. Opracowanie modułów i materiałów elastycznych o wysokiej wytrzymałości i odporności balistycznej w zastosowaniu na mosty przeprawowe, MNiSW, wykonawca.
 5. Projekt rozwojowy pt. System ochrony biernej pojazdów opancerzonych przed pociskami kumulacyjnymi, MNiSW, wykonawca.
 6. Projekt rozwojowy pt, Kołowy, pływający transporter opancerzony – mobilny nośnik systemów rozpoznania i zwalczania materiałów niebezpiecznych z możliwością wykorzystywania podczas stanów klęsk żywiołowych,MNiSW, wykonawca.
 7. Projekt rozwojowy pt. Rodzina modułowych kołowych pojazdów opancerzonych do rozpoznania i rozminowania dróg, MNiSW, wykonawca.
 8. Projekt rozwojowy pt., System obrony aktywnej do ochrony obiektów mobilnych przed pociskami z głowicami kumulacyjnymi, MNiSW, kierownik.
 9. Projekt rozwojowy pt., Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej poprzez system ochrony pasywnej, MNiSW, wykonawca.
 10. ALCAS (Advanced and Low Cost Aircraft Structures). December 2005 – December 2009, International Project Funded in the European 6th Framework Research & Development Initiative, Task realized at Military University of Technology, Poland, Task manager, Principal Investigator.
 11. Method of analysis of energy-consuming structures using the metallic foams. May 2, 2003 – May 5, 2009. Investigative Project of Polish Ministry of Science and Higher Education, Poland, Realized at Military University of Technology. Manager.
 12. Composites Panels to protection of vehicles against improvised explosive device (IED). July 28, 2007 – July 26, 2010. Investigative Project of Ministry of Science and Higher Education, Poland, Realized at Military University of Technology. Principal Investigator.

powrót

 
Nagrody, medale i odznaczenia

 • Medal im. Profesora Jana Szmeltera, 2014.
 • Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie wynalazczości i sukcesy odnoszone na międzynarodowych wystawach, a także za szczególną aktywność w dziedzinie promocjiwynalazczości na arenie międzynarodowej, 2013; Zespół Katedry Mechaniki i Informatyki StosowanejWydziału Mechanicznego WAT, 2014.
 • Srebrny medal za „Sposób sprzężonego wydobycia węglowodorów gazowych i magazynowania CO2 w odwiertach poziomych”, 12. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków i Innowacji MTExpo 2013, Kuala Lumpur, Malezja, 2013.
 • Nagroda Honorowa World Invention Intellectual Property Associations za „Rodzina modułowych pojazdów specjalnych do rozpoznania i rozminowania dróg SHIBA”, 12. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków i InnowacjiMTExpo 2013, Kuala Lumpur, Malezja, 2013.
 • Medal im. Profesora Stefana Ziemby za całokształt dorobku, 2013.
 • Medal Honorowy SPWiR im. Tadeusza Snedzimira, 2013.
 • Krzyż Wielki Grand Officer orderu „Merite de L'Invention” Królestwa Belgii za zasługi w ruchu wynalazczym, Komisja Odznaczeń Belgii ds Wynalazczości, 2013.
 • Krzyż Komandorski orderu „Merite de L'Invention” za zasługi w ruchu wynalazczym, Bruksela, Belgia, 2012.
 • Nagroda Ministra Obrony Narodowej za całokształt dorobku naukowego dla prof. dr hab. inż. Tadeusza Niezgody profesora zwyczajnego Katedry Mechaniki i Informatyki Stosowanej Wydziału Mechanicznego WojskowejAkademii Technicznej, 2011.
 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, 2010.
 • Złoty medal za zasługi dla Wojskowej Akademii Technicznej, 2009.
 • Medal ,Zasłużony dla Transportu RP, 2008.
 • Krzyż Oficerski orderu „Merite de L’Invention” za zasługi w ruchu wynalazczym, Bruksela, Belgia, 2004.
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej, 2000.
 • Złoty Medal za Zasługi dla Obronności Kraju, 1994.
 • Złoty Medal Siły zbroje w Służbie Ojczyzny, 1990.
 • Srebrny Medal Siły zbroje w Służbie Ojczyzny, 1989.
 • Brązowy Medal Siły zbroje w Służbie Ojczyzny, 1975.
 • Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju, 1978.
 • Złoty Krzyż Zasługi, 1987.
 • Srebrny Medal za Zasługi dla Obronności Kraju, 1983.


powrót

 
Współpracownicy

Prof. T. Niezgoda współpracuje z wieloma znakomitymi naukowcami, zarówno tymi doświadczonymi, jak i z tymi zaczynającymi swoją karierę naukową, m.in.:
Jerry Wekezer,
Marian Klasztorny,
Andrzej Morka,
Anna Boczkowska,
Jerzy Malachowski,
Wieslaw Barnat,
Roman Gieleta,
Piotr Szurgott,
Paweł Dziewulski.

powrót
Zapraszamy na strony
Specjalności Techniki Komputerowe w Inżynierii


Zapraszamy na nasze konto Facebook
Wejdź

Zapraszamy na strony
Konferencji TKI'2018


Projekt
3D-JAW

Zobacz więcej

Projekt
THERMOTEX

Zobacz więcej

Polskie Stowarzyszenie Mechaniki Eksperymentalnej
Zobacz więcej

Projekt
Konsorcjum DIOX4SHELL

Zobacz więcejTVP
Gaz łupkowy - film

Kliknij, aby powiększyć
 

Medal
im. Prof. Jana Szmeltera

Zobacz więcej

Projekt STOW
Zobacz więcej

Projekt PROJOINT
Zobacz więcej

Projekt POIG
Zobacz więcej

Współpraca z INSPRO
Zobacz więcej

Zapraszamy na strony
Konsorcjum PanCerMet


Zapraszamy na strony
Konsorcjum PonMat


Zapraszamy na strony
Koła Naukowego Studentów
KMiIS WME WAT 2019 Copyright © 2008-2019 Anna Szurgott