KATEDRA MECHANIKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ
Wydział Mechaniczny, Wojskowa Akademia Techniczna
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
tel.: +48 261 83-98-49, fax: +48 261 83-93-55, e-mail: kmiis@wat.edu.pl
Strona główna

Historia
Skład zespołu

Oferta Współpracy
Współpraca naukowa
Badania
Publikacje
Laboratorium

Studia I stopnia
Studia II stopnia
Studia III stopnia

Pliki do pobrania

Galeria

Prezentacja

Powrót

 ppłk, dr inż. Robert Panowicz

Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny

Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej Telefon: 261 83-7272
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 Fax: 261 83-93-55
00-908 Warszawa e-mail: robert.panowicz@wat.edu.pl
Budynek 34A, Pokój 1.1Wykształcenie i praca
Doświadczenie zawodowe
Umiejętności
Członkostwo
Wybrane publikacje w czasopismach i materiałach konferencyjnych krajowych i międzynarodowych
Zainteresowania
  Wykształcenie i praca

2002 Kurs indywidualny Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
Specjalizacja w materiałach wybuchowych
1997-2003 Studia doktoranckie Politechnika Warszawska
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Specjalizacja: modelowanie komputerowe
Tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie Mechanika
1988-1994 Studia magisterskie Wojskowa Akademia Techniczna
Wydział Fizyki i Chemii
Tytuł Magistra fizyki
1984-1988 Szkoła średnia LO im. Stefana Czarnieckiego


powrót
 

Doświadczenie zawodowe

2003 - present
Adiunkt,
Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa

Obowiązki:
- symulacje komputerowe dynamicznego oddziaływania ciał w 3D;
- dynamiczne właściwości ciał;
- wykładowca

2003-1995 Pracownik naukowy
Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa

- symulacje komputerowe dynamicznego oddziaływania ciał;
- dynamiczne właściwości ciał

1994-obecnie Służba czynna w Wojsku Polskim


powrót

 

Umiejętności

 1. Umiejętności komputerowe: System Windows, Linux i Unix
 2. Oprogramowanie: Microsoft Office, Corel, Mathematica, Fortran, MPI, LS-DYNA, HyperMesh
 3. Znajomość języków: Angielski - dobry, Rosyjski - podstawowy

powrót


 

Członkostwo

 1. Członek Polskiego Stowarzyszenia Mechaniki Eksperymentalnej
 2. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Promocji Badań Własności Dynamicznych Materiałów – DYMAT
 3. Yacht Klub Polski, Warszawa
 4. Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki
 5. Organizacja pożytku publicznego ProCAx

powrót


 

Wybrane publikacje w czasopismach krajowych i międzynarodowych, oraz w materiałach konferencji krajowych i międzynarodowych

 1. R. Panowicz, J. Janiszewski, and K. Kochanowski, Effects of Sample Geometry Imperfections on the Results of Split Hopkinson Pressure Bar Experiments, Experimental Technique, 2018, https://doi.org/10.1007/s40799-018-0293-7, IF=0.806 (z 2017), 20 pkt. MNiSW
 2. R. Panowicz, J. Janiszewski, and K. Kochanowski, Influence of pulse shaper geometry on wave pulses in SHPB experiments, Journal of Theoretical and Applied Mechanics Vol. 56, No. 4, pp. 1217-1221, DOI: 10.15632/jtam-pl.56.4.1217, IF=0,783 (z 2017), 15 pkt. MNiSW
 3. R. Panowicz, J. Janiszewski, and K. Kochanowski, The non-axisymmetric pulse shaper position influence on SHPB experiment data, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, jtam 2018, Vol 56, No 3, pp. 873-886, DOI: 10.15632/jtam-pl.56.3.873, IF=0,783 (z 2017), 15 pkt. MNiSW
 4. R. Panowicz, J. Janiszewski, K. Kochanowski, Numerical and Experimental Studies of a Conical Striker Application for the Achievement of a True and Nominal Constant Strain Rate in SHPB Tests, Experimental Mechanics, Vol 58, No 3, str. 1325 – 1330, https://doi.org/10.1007/s11340-018-0404-5, (2018), IF=2.319 (z 2017), 35 pkt. MNiSW
 5. R. Panowicz, M. Konarzewski, M. Trypolin, Analysis of Criteria for Determining a TNT Equivalent, Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 63, 11, str. 666-672, IF=1.182 (z 2017)
 6. R. Panowicz, J. Janiszewski, and M. Traczyk, Strain measuring accuracy with splitting-beam laser extensometer technique at split Hopkinson compression bar experiment, Bulletin of the Polish Academy of Sciences Technical Sciences, Vol. 65, no. 2, 2017, pp. 163-169, doi: 10.1515/bpasts-2017-0020, IF=1,361 (z 2017).
 7. R. Panowicz, J. Janiszewski, Tensile split Hopkinson bar technique: numerical analysis of the problem of wave disturbance and specimen geometry selection, Metrol. Meas. Syst., Vol. 23 (2016), No. 3, pp. 425–436, DOI: 10.1515/mms-2016-0027, IF=1,598.
 8. N. Pałka, R. Panowicz, F. Ospald, R. Beigang, 3D Non-destructive Imaging of Punctures in Polyethylene Composite Armor by THz Time Domain Spectroscopy, J. Infrared Milli. Terahz. Waves, 2015r., DOI: 10.1007/s10762-015-0174-4,
 9. R. Panowicz, T. Niezgoda, Experimental Research on Systems of Military Vehicles Protection Against RPG Type Missile, Solid State Phenomena, Vol. 240 (2016), doi:10.4028/www.scientific.net/SSP.240.244, 2015r.
 10. N. Palka, R. Panowicz, M. Chalimoniuk, R. Beigang, Non-destructive evaluation of puncture region in polyethylene composite by terahertz and X-ray radiation, Composites Part B 92 (2016)
 11. R. Panowicz, M. Konarzewski, J. Borkowski, E. Milewski, Analysis of the influence of the finite elements mesh density on the determined shaped charge jet parameters, Journal of KONES, Vol. 22 (3), pp. 329 – 336, 2015r., DOI: 10.5604/12314005.1181728
 12. R. Panowicz, M. Konarzewski, J. Borkowski, E. Milewski, Selected aspects of modelling a phenomena occurring with very large strain rates on the example of the shaped charge jet stream forming process and explosive formed projectiles, Journal of KONES, Vol. 22 (3), pp. 187–192, 2015r., DOI: 10.5604/12314005.1166017
 13. R. Panowicz, M. Konarzewski, Numerical analysis of the influence of the deflector stiffness and geometry on its effectiveness, Journal of KONES, , Vol. 22 (3), pp. 321 – 328, 2015r., DOI: 10.5604/12314005.1181726
 14. R. Panowicz, M. Konarzewski, Influence of selected parameters of the fragmentation warhead on its effectiveness, Journal of KONES, Vol. 22 (3), pp. 193 – 200, 2015r., DOI: 10.5604/12314005.1166020
 15. R. Panowicz, Analysis of selected contact algorithms types in terms of their parameters selection, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 20, No. 1, 2013 r.

 16. D. Kołodziejczyk, P. Kupidura, Z. Leciejewski, R. Panowicz, Z. Surma and M. Zahor, Counterprojectile for active protection system, 27th International Symposium on Ballistics, str. 1904 – 1913, Freiburg, Germany, April 22–26, 2013.

 17. R. Panowicz, D. Kołodziejczyk, L. Szymańczyk, Badania eksperymentalne wpływu deformacji ładunku kumulacyjnego na zmniejszenie skuteczności strumienia kumulacyjnego, Biuletyn Naukowy Problemy Techniki Uzbrojenia, ISSN 1230-3801, Zeszyt 126/2013, str. 41 – 48.

 18. R. Panowicz, D. Miedzińska, Numerical and experimental research on polyisocyanurate foam, Computational Materials Science, Volume 64, November 2012, Pages 126-129.

 19. D. Miedzińska, R. Panowicz, P. Jóźwicki, Multiscale Modelling Method for Chosen Functionally Graded Material, Solid State Phenomena Vol. 199 (2013) pp 593-598, doi:10.4028/www.scientific.net/SSP.199.593.

 20. J. Janiszewski, R. Panowicz, Development and Validation of Numerical Model for Predicting Electromagnetic Expansion of Composite Rings, Solid State Phenomena Vol. 198 (2013) pp 627-632, doi:10.4028/www.scientific.net/SSP.198.627.

 21. J. Janiszewski, R. Panowicz, Analiza numeryczna procesu ekspansji elektromagnetycznej cienkościennego pierścienia miedzianego, Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), ISSN 0033-2097, R. 88 NR 7a/2012, str. 270 – 276.

 22. Panowicz R., Barnat W., Niezgoda T., Dybcio P., Numeryczno-doświadczalne badanie właściwości mechanicznych materiałów typu aramidowy plaster miodu, Modelowanie Inżynierskie, 2011, 11, 42, 319-324.

 23. R. Panowicz, K. Sybilski, R. Gieleta, P. Kupidura, R. Bazela, M. Magier, Badania eksperymentalne wybranego typu pancerza prętowego, Biuletyn Naukowy Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia, Zeszyt 118, nr 2, 2011.


powrót


 

Zainteresowania

 • żeglarstwo,
 • wędkarstwo,
 • s-f

powrót

Zapraszamy na strony
Specjalności Techniki Komputerowe w Inżynierii


Zapraszamy na nasze konto Facebook
Wejdź

Zapraszamy na strony
Konferencji TKI'2018


Projekt
3D-JAW

Zobacz więcej

Projekt
THERMOTEX

Zobacz więcej

Polskie Stowarzyszenie Mechaniki Eksperymentalnej
Zobacz więcej

Projekt
Konsorcjum DIOX4SHELL

Zobacz więcejTVP
Gaz łupkowy - film

Kliknij, aby powiększyć
 

Medal
im. Prof. Jana Szmeltera

Zobacz więcej

Projekt STOW
Zobacz więcej

Projekt PROJOINT
Zobacz więcej

Projekt POIG
Zobacz więcej

Współpraca z INSPRO
Zobacz więcej

Zapraszamy na strony
Konsorcjum PanCerMet


Zapraszamy na strony
Konsorcjum PonMat


Zapraszamy na strony
Koła Naukowego Studentów
KMiIS WME WAT 2019 Copyright © 2008-2019 Anna Szurgott