KATEDRA MECHANIKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ
Wydział Mechaniczny, Wojskowa Akademia Techniczna
00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
tel.: +48 261 83-98-49, fax: +48 261 83-93-55, e-mail: kmiis@wat.edu.pl
Strona główna

Historia
Skład zespołu

Oferta Współpracy
Współpraca naukowa
Badania
Publikacje
Laboratorium

Studia I stopnia
Studia II stopnia
Studia III stopnia

Pliki do pobrania

Galeria

Prezentacja

Powrót

 Dr inż. Roman Gieleta

Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny

Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej
ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 Telefon: +48 261 83-92-26
00-908 Warszawa Fax: 261 83-93-55
Budynek 34, Pokój 3.1 e-mail: roman.gieleta@wat.edu.plWykształcenie i praca
Nagrody i wyróżnienia
Wybrane publikacje w czasopismach i materiałach konferencyjnych krajowych i międzynarodowych


  Wykształcenie i praca

1992 Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny,
Tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie Mechanika techniczna
1986 Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny,
Tytuł: magister inżynier Specjalność: eksploatacja samolotów i śmigłowców
powrót

  Nagrody i wyróżnienia

 • Srebrny medal na Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „Brussels INNOVA 2009” (19-21 listopada 2009r) za „Panele wielowarstwowe w zastosowaniu do poprawy bezpieczeństwa infrastruktury przesyłowej ropy i gazu”, autorzy: prof. dr hab. inż. T. Niezgoda, dr inż. R. Gieleta, dr inż. J. Małachowski, mgr inż. P. Szurgott
 • Dyplom dla najaktywniejszego zespołu naukowego w roku akademickim 2008/2009 (nagroda Rektora Wojskowej Akademii Technicznej dla zespołu KMiIS), Warszawa 14.10.2009

powrót
 

Wybrane publikacje w czasopismach krajowych i międzynarodowych, oraz w materiałach konferencji krajowych i międzynarodowych

 1. Barnat W., Gieleta R., Niezgoda T., Numeryczno-doświadczalne badania wpływu przeszkody na rozkład ciśnienia, Biuletyn WAT, 2010, 59, 1, s. 101-114
 2. Gieleta R., Niezgoda T., Barnat W., Gieleta R., Panowicz R., Eksperymentalno-numeryczne badania struktury kompozytowej w postaci półsfery obciążonej falą ciśnienia pochodzącą od wybuchu, XII Sympozjum stateczności konstrukcji, 7-11 września 2009, Zakopane, ISBN:83-914019-6-0, s. 335-340
 3. Małachowski J., Szurgott P., Gieleta R., Badanie oddziaływania elementów rurociągu z nieodkształconą podporą, Biuletyn WAT, 2008, 57, 1, s. 113-126
 4. Gieleta R., Niezgoda T., Ochelski S., Wpływ inicjatora niszczenia na wartość energii absorbowanej, Biuletyn WAT, 2008, 57, 1, s. 127-144
 5. Derewońko A., Gieleta R., Kosiuczenko K., Analiza numeryczna połączenia śrubowego kompozytu warstwowego z metalem, Kompozyty (Composites), 2008, 2, s. 185-189
 6. Derewońko A., Gieleta R., Numerical analysis of the metal-composite joint, Journal of KONES Powertrain and Transport 2008, 15, 1, pp. 39-50
 7. Małachowski J., Gieleta R., Security improvement for oil and gas pipeline infrastructure, Journal of KONES Powertrain and Transport 2008, 15, 2, pp. 295-300
 8. Derewońko A., Kosiuczenko K., Gieleta R., Identification of the mechanical properties of a carbon-epoxy composite by the finite-element method, 2008, XV Int. Conf. on Mechanics of Composite Materials, Riga, Latvia , Abstract, p.70
 9. Klasztorny M., Niezgoda T., Gieleta R., High Performance Structures & Materials IV, WIT Transactions on The Built Environment, Vol. 97, Eds.: W.P. de Wilde, C.A. Brebbia; Viscoelastic modelling of regular cross-ply polymer-matrix laminates; Southampton - Boston, UK, 2008; pp. 13–22
 10. Niezgoda T., Klasztorny M., Gieleta R., High Performance Structures & Materials IV, WIT Transactions on The Built Environment, Vol. 97, Eds.: W.P. de Wilde, C.A. Brebbia; Homogenization of regular cross-ply polymer-matrix laminates; Southampton - Boston, WIT Press, Southampton, UK, 2008; pp. 23–32
 11. Gieleta R., Derewońko A., Fatigue strength investigation of bonded joint, Journal of KONES Powertrain and Transport, 2007, 14, 3, pp. 177–186
 12. Szurgott P., Małachowski J., Gieleta R., Badanie oddziaływanie elementów rurociągu z nieodkształcalną podporą, MES2007: Programy MES we Wspomaganiu Analizy, Projektowania i Wytwarzania, Kazimierz Dolny, CD Proceedings, 1-8
 13. Derewońko A., Gieleta R., Numeryczna analiza połączenia metal–kompozyt, MES2007: Programy MES we Wspomaganiu Analizy, Projektowania i Wytwarzania, Kazimierz Dolny, 2007, CD Proceedings, 1-12
 14. Włodarczyk J., Niezgoda T., Barnat W., Gieleta R., Dziewulski P., Badania eksperymentalne energochłonności pian metalicznych, IV Międzynarodowe Sympozjum Mechaniki Zniszczenia Materiałów i Konstrukcji, Augustów, 2007, Mat. Konf., s. 299–302
 15. Derewońko A., Gieleta R., Numeryczne i eksperymentalne badania wytrzymałości połączeń klejowych, XI Krajowa Naukowo-Szkoleniowa Konferencja Mechanika Pękania, Kielce – Cedzyna, 2007, Mat. Konf., s. 23-24
 16. Gieleta R., Małachowski J., Niezgoda T., Szurgott P., Badania odporności udarowej rurociągów, 10th International Technical Conference: Risk Management for Pipeline Operation, Nowe Rumunki/Płock, 2007, Materiały konferencyjne, CD Proceedings, 1-8
powrót

Zapraszamy na nasze konto Facebook
Wejdź

Zapraszamy na strony
Konferencji TKI'2018


Zapraszamy na strony
Specjalności Techniki Komputerowe w Inżynierii


Projekt
3D-JAW

Zobacz więcej

Projekt
THERMOTEX

Zobacz więcej

Polskie Stowarzyszenie Mechaniki Eksperymentalnej
Zobacz więcej

Projekt
Konsorcjum DIOX4SHELL

Zobacz więcejTVP
Gaz łupkowy - film

Kliknij, aby powiększyć
 

Medal
im. Prof. Jana Szmeltera

Zobacz więcej

Projekt STOW
Zobacz więcej

Projekt PROJOINT
Zobacz więcej

Projekt POIG
Zobacz więcej

Współpraca z INSPRO
Zobacz więcej

Zapraszamy na strony
Konsorcjum PanCerMet


Zapraszamy na strony
Konsorcjum PonMat


Zapraszamy na strony
Koła Naukowego Studentów
KMiIS WME WAT 2018 Copyright © 2008-2018 Anna Szurgott