KATEDRA MECHANIKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ
Wydział Mechaniczny, Wojskowa Akademia Techniczna
00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
tel.: +48 261 83-98-49, fax: +48 261 83-93-55, e-mail: kmiis@wat.edu.pl
Strona główna

Historia
Skład zespołu

Oferta Współpracy
Współpraca naukowa
Badania
Publikacje
Laboratorium

Studia I stopnia
Studia II stopnia
Studia III stopnia

Pliki do pobrania

Galeria

Prezentacja

Powrót

 dr inż. Piotr Szurgott
Adiunkt naukowo-dydaktyczny

Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny

Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej Tel.: 261 83 9947
ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 Fax: 261 83 9355
00-908 Warszawa e-mail: piotr.szurgott@wat.edu.pl
Bud. 62, Pokój 46 www.piotr.szurgott.comWykształcenie, stopnie naukowe, tytuł naukowy
Praca w instytucjach akademickich
Działalność naukowa
Wybrane publikacje w czasopismach krajowych i międzynarodowych
Wybrane publikacje w materiałach konferencji krajowych i międzynarodowych


  Wykształcenie, stopnie naukowe, tytuł naukowy

Instytucja Kierunek, Dziedzina Stopień/Tytuł Rok
Wojskowa Akademia Techniczna Mechanika dr 2010
Politechnika Warszawska Mechanika mgr inż. 2003

powrót


  Praca w instytucjach akademickich

Lata Stanowisko, instytucja
2010–obecnie Adiunkt, Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej,
Wydział Mechaniczny, Wojskowa Akademia Techniczna
2009–2010 Starszy konstruktor, Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej,
Wydział Mechaniczny, Wojskowa Akademia Techniczna
2007–2008 Research Assistant, Department of Civil and Environmental Engineering,
FAMU–FSU College of Engineering, Florida, United States

powrót

 
Działalność naukowa

Dr inż. Piotr Szurgott prowadzi badania naukowe w dyscyplinie mechanika w specjalności mechanika komputerowa konstrukcji i materiałów.
Obszar zainteresowań obejmuje m.in.:
— zagadnienia bezpieczeństwa eksploatacji rurociągów przesyłowych,
— modelowanie materiałów magnetoreologicznych,
— modelowaniem pojazdów,
— symulacje mostów drogowych obciążonych ciężkimi pojazdami,
— symulacje mostów kolejowych obciążonych pociągami szybkobieżnymi.

powrót

 

Wybrane publikacje w czasopismach krajowych i międzynarodowych

 1. Szurgott P., Klasztorny M., Niezgoda T., Miedzińska D., Gieleta R., Dynamic Tests for Energy Absorption by Selected Auxetic Fabrics, Journal of Engineered Fibers and Fabrics, Vol. 12, Iss. 4, 2017 [accepted for publication on 19 January 2017].  A30 
 2. Klasztorny M., Szurgott P., Niezgoda T., Miedzińska D., Kiczko A., Preliminary Comparative Static Identification Tests of Selected Commercial Auxetic Fabrics, Composites Theory and Practice, 2017 [under review].  11 
 3. Klasztorny M., Nycz D.B., Szurgott P., Modelling and Simulation of Crash Tests of N2-W4-A Category Safety Road Barrier in Horizontal Concave Arc, International Journal of Crashworthiness, Vol. 21, Iss. 6, 2016, pp. 644–659.  A20 
 4. Szurgott P., Smolarz M., Numerical Study of Dynamic Response of Reinforced Concrete Bridge Induced by Selected Heavy Vehicle, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 23, No. 4, 2016, pp. 505–512, DOI:10.5604/12314005.1217293.  14 
 5. Szurgott P., Kozioł Ł., Simulations of Front Impact Between Two Shunting Locomotives at Different Velocities, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 23, No. 2, 2016, pp. 381–388.  14 
 6. Chmielewski A., Szurgott P., Modelling and Simulation of Repeated Charging/Discharging Cycles for Selected Nickel-Cadmium Batteries, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 22, No. 1, 2015, pp. 55–62.  14 
 7. Szurgott P., Dziewulski P., Numerical Analysis of Collision Between Locomotive and Passenger Car Located on Level Crossing, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 21, No. 4, 2014, pp. 489–496.  6 
 8. Dziewulski P., Szurgott P., Development of Finite Element Model of Shunting Locomotive Applicable for Dynamic Analyses, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 21, No. 4, 2014, pp. 95–102.  6 
 9. Dziewulski P., Stankiewicz M., Szurgott P., Numerical Analysis of Impact Between Shunting Locomotive and Selected Road Vehicle, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 21, No. 4, 2014, pp. 87–94.  6 
 10. Konarzewski M., Stankiewicz M., Szurgott P., Experimental and Numerical Studies of Selected Types of Batteries – State-of-the-Art, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 21, No. 3, 2014, pp. 157–163.  6 
 11. Dziewulski P., Konarzewski M., Szurgott P., Numerical Analysis of the Front Impact Between Two Shunting Locomotives, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 21, No. 3, 2014, pp. 81–88.  6 
 12. Stankiewicz M., Konarzewski M., Szurgott P., Analiza systemów rekuperacji energii w aspekcie zastosowania w pojazdach szynowych [in Polish], Mechanik [in Polish], No. 12, pp. 1032–1035, 2014.  7 
 13. Szurgott P., Bernyś K., Numerical Analysis of Load Distribution in Railway Track Under Wheelset, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 20, No. 3, 2013, pp. 405–410.  6 
 14. Szurgott P., Bernacki P., Span Length Influence on Dynamic Response of Selected Bridge Under High-Speed Train, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 20, No. 1, 2013, pp. 343–350.  6 
 15. Konarzewski M., Niezgoda T., Stankiewicz M., Szurgott P., Hybrid Locomotives – Overview of Construction Solutions, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 20, No. 1, 2013, pp. 127–134.  6 
 16. Klasztorny M., Bondyra A., Szurgott P., Nycz D.: Numerical Modelling of GFRP Laminates with MSC.Marc System and Experimental Validation, Computational Materials Science, Vol. 64, 2012, pp. 151–156.
 17. Taft E., Wekezer J. W., Szurgott P., Kwasniewski L.: Dynamic Response of Reinforced Concrete Bridges Due to Heavy Vehicles, Advances in Transportation Studies an International Journal, Vol. XXVIII,2012, pp. 35–50.  2 
 18. Szurgott P., Kozera D.: Modernization of the KNI 140070 Viaduct and Its Influence on Dynamic Response Under Selected High Speed Train, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 19, No. 4, 2012, pp. 615–624.  7 
 19. Szurgott P., Bernyś K.: Preliminary Numerical Analysis of Selected Phenomena Occurring in a Rail Fastening System, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 19, No. 4, 2012, pp. 607–614.  7 
 20. Szurgott P.: Modelling and Numerical Analysis of the Reinforced Concrete Viaduct Under the EuroCity EC-114 Train, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 19, No. 2, 2012, pp. 515–524.  7 
 21. Szurgott P., Niezgoda T.: CI Engine as a Case Study of Thermomechanical FE Analysis of the Piston – Piston Rings – Cylinder System, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 19, No. 1, 2012, pp. 399–406.  7 
 22. Szurgott P., Gotowicki P., Niezgoda T.: Numerical FE Analysis of the Shaped Rail Pad Under Selected Static Load, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 19, No. 1, 2012 pp. 407–414.  7 
 23. Bondyra A., Klasztorny M., Szurgott P., Gotowicki P.: Numerical Modelling and Experimental Verification of Glass–Polyester Mixed Laminate Beam Bending Test, Acta Mechanica et Automatica, Vol. 6, No. 3, 2012, pp. 11–18.  5 
 24. Klasztorny M., Szurgott P., Niemierko A.: Zastosowanie systemu LS-Dyna do modelowania i symulacji drgań układu most – tor – pociąg szybkobieżny, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska, Nr 276, Z. 58, 2011, s. 191–198.
 25. Szurgott P., Niezgoda T.: Thermomechanical FE Analysis of the Engine Piston Made of Composite Material with Low Hysteresis, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 18, No. 1, 2011, pp. 645–650.
 26. Szurgott P., Klasztorny M., Grosel J., Wójcicki Z.: Experimental Validation of Numerical Modelling of the Bridge – Track – Moving Train System, WIT Transactions on Modelling and Simulation, Vol. 51, 2011, pp. 97–109.
 27. Szurgott P., Wekezer J. W., Kwaśniewski L., Siervogel J., †Ansley M.: Experimental Assessment of Dynamic Responses Induced in Concrete Bridges by Permit Vehicles, Journal of Bridge Engineering, Vol. 16, No. 1, 2011, pp. 108–116.
 28. Szurgott P., Klasztorny M., Niezgoda T.: Modelling and Numerical Simulation of Symmetric Vibrations of the KNI 140070 Viaduct – Ballasted Track – KTX Train System, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 17, No. 3, 2010, pp. 415–422.
 29. Szurgott P., Kwaśniewski L., Wekezer J. W., Example of Experimental Validation and Calibration of a Finite Element Model of a Heavy Vehicle, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 17, No. 1, 2010, pp. 433–440.
 30. Derewońko A., Szurgott P., Niezgoda T.: Modeling of the Shock Wave Impact on the Flexible Shell, Techniczne Wyroby Włókiennicze, Vol. XVII, Nr 2-3, Łódź 2009, s. 107–111.
 31. Barnat W., Niezgoda T., Szurgott P., Panowicz R.: Numerical Analysis of the Composite-Foam Panels Applied to Protect Pipelines Against the Blast Wave, Techniczne Wyroby Włókiennicze, Vol. XVII, Nr 2-3, Łódź 2009, s. 112–117.

powrót

 
Wybrane publikacje w materiałach konferencji krajowych i międzynarodowych
 1. Klasztorny M., Chroscielewski J., Szurgott P., Romanowski R.,
  Design and Numerical Testing of 5-Box GFRP Shell Footbridge, 5th International Conference – Footbridges: Past, Present & Future FOOTBRIDGE 2014, London, United Kingdom 2014.
 2. Barnat W., Ciepielewski R., Szurgott P., Symulacja numeryczna przepływu ośrodka gazowego w obrębie zasobnika energii lokomotywy hybrydowej [in Polish], XII International Scientific Conference COMPUTER AIDED ENGINEERING, Szklarska Poręba 2014.
 3. Gotowicki P., Barnat W., Szurgott P., Niezgoda T., Golczak K., Dybcio P., Identification of Mechanical Properties in Orthotropic A/E Laminated Composite for the Purpose of Numerical Modelling, 7th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures, Augustów, Poland 2013.
 4. Klasztorny M., Szurgott P.: Modeling and Simulation of Bridge – Track – Train Systems at High Service Velocities with LS-DYNA, 12th International LS-DYNA Users Conference, Dearborn, MI, United States 2012.
 5. Gotowicki P., Barnat W., Szurgott P., Dybcio P.: Modelowanie i walidacja eksperymentalna próby zginania kompozytu A/VE, XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Computer Aided Engineering, Szklarska Poręba, Polska 2012.
 6. Klasztorny M., Szurgott P.: Modelling and Numerical Simulation of Symmetric Vibrations of the KNI 140070 Viaduct – Ballasted Track – ICE-3 Train System, Proceedings of the 8th International Conference on Structural Dynamics EURODYN 2011, Leuven, Belgium 2011.
 7. Szurgott P., Klasztorny M.: Modelling and Numerical Simulation of Symmetric Vibrations of the KNI 140070 Viaduct – RHEDA Track – ICE-3 Train System, Proceedings of the 19th International Conference on Computer Methods in Mechanics (CMM2011), Warsaw, Poland 2011.
 8. Earle S., Kwasniewski L., Szurgott P., Wekezer J.: Dynamic Performance of Reinforced Concrete Bridges, Proceeding of the IV European Congress on Computational Mechanics (ECCM IV): Solids, Structures and Coupled Problems in Engineering, Paris, France 2010.
 9. Szurgott P., Kwasniewski L., Wekezer J.: Dynamic Interaction Between Heavy Vehicles and Speed Bumps, Proceedings of the 23rd European Conference on Modeling and Simulation ECMS 2009, Madrid, Spain 2009.
 10. Szurgott P., Ansley M., Kwasniewski L., Wekezer J.: Effect of Speed Bumps on Dynamic Behavior of a Heavy Vehicle, TRB 88th Annual Meeting Compendium of Papers, Washington, DC, United States 2009.
 11. Szurgott P., Boczkowska A., Kurzydłowski K. J., Niezgoda T.: Numerical Strength Analysis of Magnetic Fields Interaction with Elastomer Materials Containing Iron Particles, Proceedings of the III ECCOMAS Thematic Conference on Smart Structures and Materials, Gdansk, Poland 2007.

powrót

Zapraszamy na nasze konto Facebook
Wejdź

Zapraszamy na strony
Konferencji TKI'2018


Zapraszamy na strony
Specjalności Techniki Komputerowe w Inżynierii


Projekt
3D-JAW

Zobacz więcej

Projekt
THERMOTEX

Zobacz więcej

Polskie Stowarzyszenie Mechaniki Eksperymentalnej
Zobacz więcej

Projekt
Konsorcjum DIOX4SHELL

Zobacz więcejTVP
Gaz łupkowy - film

Kliknij, aby powiększyć
 

Medal
im. Prof. Jana Szmeltera

Zobacz więcej

Projekt STOW
Zobacz więcej

Projekt PROJOINT
Zobacz więcej

Projekt POIG
Zobacz więcej

Współpraca z INSPRO
Zobacz więcej

Zapraszamy na strony
Konsorcjum PanCerMet


Zapraszamy na strony
Konsorcjum PonMat


Zapraszamy na strony
Koła Naukowego Studentów
KMiIS WME WAT 2018 Copyright © 2008-2018 Anna Szurgott