KATEDRA MECHANIKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ
Wydział Mechaniczny, Wojskowa Akademia Techniczna
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
tel.: +48 261 83-98-49, fax: +48 261 83-93-55, e-mail: kmiis@wat.edu.pl
Strona główna

Historia
Skład zespołu

Oferta Współpracy
Współpraca naukowa
Badania
Publikacje
Laboratorium

Studia I stopnia
Studia II stopnia
Studia III stopnia

Pliki do pobrania

Galeria

Prezentacja

Powrót

 Dr inż. Jerzy Jachimowicz
Starszy specjalista


Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny

Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej Telefon: 261 83-7818
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 Fax: 261 83-93-55
00-908 Warszawa e-mail: jerzy.jachimowicz@wat.edu.pl
Budynek 62, Pokój 38Wykształcenie
Przebieg pracy zawodowej
Działalność zawodowa w obszarze lotnictwa
Ważniejsza tematyka pracy zawodowej
Udział w komisjach i radach programowych oraz inne osiągnięcia
Udział w projektach badawczych
Wybrane wdrożenia po roku 1995
Publikacje
   Publikacje książkowe
   Wybrane publikacje krajowe i międzynarodowe
   Wybrane referaty zamawiane


  Wykształcenie

Ukończone studia na Wydziale MEC (MEiL) Politechniki Warszawskiej: 26.04.1971r.
Specjalność: samoloty i śmigłowce.
Tytuł doktora mechaniki nad. RN Wydz. SIMR Politechniki Warszawskiej dn. 22.02.1995r.
Tytuł rozprawy doktorskiej: Statyczne analizy sztywnościowo-wytrzymałościowe korpusów maszynowych.
Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Osiński
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Jan Koch PWr., prof. dr hab. inż. Andrzej Tylikowski PW.

powrót

  Przebieg pracy zawodowej

Data Stanowisko Instytucja
30.12.1967 - 15.02.1969 laborant Instytut Lotnictwa
26.05.1971 inż. stażysta Instytut Lotnictwa
01.09.1971 inżynier Instytut Lotnictwa
01.02.1972 asystent Instytut Lotnictwa
01.07.1973 st. asystent Instytut Lotnictwa
01.03.1973 - 31.03.1983 adiunkt Instytut Lotnictwa
01.04.1983 gł. specjalista d/s wytrzymałości OBR PTiKM Tekoma
01.02.1984 gł. spec. - kier. pracowni OBR PTiKM Tekoma
01.02.1989 - 30.06.1989 gł. specjalista d/s wytrzymałości OBR PTiKM Tekoma
01.04.1988 - 30.10.1992 vice prezes Torus S-ka z o.o.
15.10.1992 st. specjalista Instytut Lotnictwa
01.10.1995 st. spec. kier. Sekcji Obliczeń Zakład Silników Instytut Lotnictwa
15.11.1995 - 30.04.2007 adiunkt Instytut Lotnictwa
1.10.1995 - 30.06.2007 adiunkt IPBM PW

OBECNIE: Emeryt, zatrudniony od 01.01.2007 w Katedrze Mechaniki i Informatyki Stosowanej na Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej na 1/2 etatu jako st. specjalista

powrót


  Działalność zawodowa w obszarze lotnictwa

Członek: SIMP, PTI, Polskiego Stowarzyszenia Wiropłatowego
Rzeczoznawca SIMP: sprzęt lotniczy i szybowcowy.

W latach 1972 – 1975 weryfikator obliczeń wytrzymałościowych w przemyśle lotniczym, w tym między innymi:
 • samolotu PZL 106 „ Kruk”,
 • samolotu PZL 104 „ Wilga”,
 • samolotu PZL M-15 „Belfegor”,
 • wyposażenia agrolotniczego samolotów i śmigłowców,
Główny wykonawca – kierownik zespołu obliczeń wytrzymałościowych:
 • kadłuba śmigłowca PZL „Sokół” (W 600),
 • silników turbinowych „Kaszub”: „K-15” i „K-16”,
Współwykonawca obliczeń wytrzymałościowych i aerodynamicznych:
 • rakiet „Meteor – 3” i „Meteor – 2H”,
 • latającego laboratorium ”LALA-1”,
 • kadłuba śmigłowca „Mi – 2M”,
 • podwozi M-28 „Skytruck” i „ Bryza”,
 • elementów samolotu I-22 „Iryda”,
 • śmigłowca IS-2
Członek Zespołu Orzekającego d/s Wytrzymałości Samolotu M-15 Belfegor; (Zarz. Dyr. Instytutu Lotnictwa Nr 22 z dn.11.04.1975 r.).
Członek Państwowej Komisji Dla Oceny Zdatności Do Lotów Samolotu M-18 Dromader; (Zarz. Dyr. Instytutu Lotnictwa i Centralnego Zarządu Lotnictwa Cywilnego Nr 7 z dn. 21.06.1977r.).
Ekspert techniczny na posiedzenia międzynarodowej Stałej Komisji Lotnictwa Cywilnego RWPG d/s Przepisów Budowy Samolotów; 18 i 19 posiedzenie NTS X1-16 (Berlin, Levice, 1979).
Ekspertyzy powypadkowe samolotów:
 • PZL 104 „Wilga”,
 • Mig – 15,
 • Mig – 17.
Autor i współautor około 100 publikacji oraz około 100 opracowań technicznych z czego powyżej 50% z dziedziny lotnictwa, kierownik analiz wytrzymałościowych kilkudziesięciu konstrukcji z innych dziedzin techniki.

powrót


  Ważniejsza tematyka pracy zawodowej
  Udział w pracach projektowych i badawczych rakiet meteorologicznych serii METEOR (Meteor-2H i Meteor-3)
 1. Udział oraz kierowanie pracami obliczeniowymi wytrzymałości struktur następujących śmigłowców i samolotów: Mi-2M, PZL Sokół, PZL-104 Wilga, Mig-15, Mig-17, Mig-19, Lab. latające LALA-1, I-22 Iryda.
 2. Prace weryfikacyjne obliczeń wytrzymałościowych samolotów: PZL-104 Wilga, PZL-106 Kruk, M-18 Dromader, M-15, oraz urządzeń agrolotniczych.
 3. Ekspertyzy remontowe i powypadkowe (samoloty klasy Mig, PZL-104 Wilga 35).
 4. Prowadzenie obliczeń wytrzymałościowo - sztywnościowych korpusów obrabiarek (tokarki karuzelowe, kołowe, szlifierki, prasy) 12 typów.
 5. Prowadzenie prac obliczeniowych dotyczących wytrzymałości i sztywności korpusów: generatorów, hydrogeneratorów i przemysłowych silników elektrycznych. Wdrożenie MES w przemyśle maszyn energetycznych.
 6. Prowadzenie prac związanych z analizą wytrzymałościową i bezpieczeństwem aparatury chemicznej i jądrowej (w tym rurociągów).
 7. Prowadzenie prac wytrzymałościowych w: budownictwie przemysł., i innych konstrukcjach mechanicznych.
 8. Prowadzenie szeregu prac teoretycznych i programistycznych w zakresie metody elementów skończonych.
 9. Stworzenie koncepcji oraz wykonanie i prowadzenie Problemów Wzorcowych (benchmark) dla systemów MES.
 10. Prace obliczeniowe dotyczące wytrzymałości i resursu wirników turbin lotniczych.
 11. Prace teoretyczne i obliczeniowe dotyczące cystern kolejowo - drogowych (bimodalnych ).
 12. Kierownik projektu badawczego pt.: Wspomagany komputerowo system projektowania wirników, lotniczych silników turbinowych. 9 S604 013 05.
 13. Ogólny nadzór merytoryczny nad obliczeniami wytrzymałościowymi lotniczych silników turbinowych oraz analizy wytrzymałościowe MES silników: K-15 i K-16.
 14. Analizy obliczeniowe i badania konstrukcji maszyn roboczych (w tym palownicy PG20).
 15. Współudział w opracowaniu metody wyznaczania resursów podwozi lotniczych (M-28 Bryza, M-28 Skytruck,).
 16. Praca dydaktyczna w IPBM na Wydziale SIMR Politechniki Warszawskiej w zakresie Komputerowego Wspomagania Projektowania Konstrukcji.
 17. Praca dydaktyczna na Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej w zakresie wytrzymałości materiałów.
 18. Kierowanie projektem rozwojowym p.t.: „Opracowanie hamulców do pojazdów opancerzonych z wykorzystaniem kompozytów o dużej energochłonności i skuteczności hamowania”. Nr O R00 0061 06, 2008 r.
powrót


  Udział w komisjach i radach programowych oraz inne osiągnięcia
 • Członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Informatycznego (PTI) od 1986r.
 • Członek SIMP od 1972r.
 • Członek – Założyciel Polskiego Stowarzyszenia Wiropłatowego od1996r.
 • Członek Zespołu Orzekającego d/s Wytrzymałości Samolotu M-15; (Zarz. Dyr. Instyt. Lotn. Nr 22 z dn.11.04.1975 r.).
 • Członek Państwowej Komisji Dla Oceny Zdatności Do Lotów Samolotu M-18; (Zarz. Dyr. Instyt. Lotn. i Centralnego Zarządu Lotnictwa Cywilnego Nr 7 z dn. 21.06.1977r.).
 • Ekspert techniczny na posiedzenia Stałej Komisji Lotnictwa Cywilnego RWPG d/s Przepisów Budowy Samolotów; 18 i 19 posiedzenie NTS X1-16 (Berlin, Levice, 1979).
 • Członek Rady Programowej Fundacji Rozwoju Technik Komputerowych (FRTK) od 1988r.
 • Członek Rady Programowej Międzynarodowej Konferencji MASSAD' 88 nt.: Zastosowanie mikrokomputerów w analizie wytrzymałościowej i obliczeniach inżynierskich. Wrocław 1988r.
 • Członek Rady Programowej Klubu Użytkowników Mikrokomputerów Profesjonalnych (KUMP) przy ODKT NOT od 1986-89r.
 • Członek Kolegium Redakcyjnego Przeglądu Mechanicznego od 1988 - 2001.
 • Nagroda II stopnia J. M. Rektora P.W. za osiągnięcia naukowe w 1995r.
 • Kierownik projektu badawczego nr 9 S604 013 05 pt.: Wspomagany komputerowo system projektowania wirników, lotniczych silników turbinowych.
 • Członek kolegium redakcyjnego Prac Instytutu Lotnictwa od 1998.
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Lotnictwa od 1999.
 • Członek Rady Programowej IV Konferencji Naukowo – Technicznej: Programy MSC w komputerowym wspomaganiu analizy projektowania i wytwarzania. Warszawa- Rynia 19-22.10.1999r.
 • Członek Rady Programowej V Konferencji Naukowo – Technicznej: Programy MES w komputerowym wspomaganiu analizy projektowania i wytwarzania. Warszawa- Rynia 6 -9.12.2000r.
 • Członek Rady Programowej VI Konferencji Naukowo – Technicznej: Programy MES w komputerowym wspomaganiu analizy projektowania i wytwarzania. Warszawa- Rynia 10-13.10.2001r.
 • Członek Rady Programowej VI Konferencji Naukowo – Technicznej: Programy MES w komputerowym wspomaganiu analizy projektowania i wytwarzania. Warszawa- Rynia 10-13.10.2002r.
 • Członek Rady Programowej VI Konferencji Naukowo – Technicznej: Programy MES w komputerowym wspomaganiu analizy projektowania i wytwarzania. Warszawa- Rynia 10-13.10.2003r.
 • Odznaczony medalem ”Za zasługi dla Wydziału Mechanicznego WAT” 2003r.
 • Kierownik projektu rozwojowego p.t.: „Opracowanie hamulców do pojazdów opancerzonych z wykorzystaniem kompozytów o dużej energochłonności i skuteczności hamowania”. Nr O R00 0061 06, 2008r.
 • Odznaczony medalem brązowym „Za Zasługi dla Obronności Kraju” 2009r.
powrót


  Udział w projektach badawczych
 • Projekt badawczy 4 T12C 055 29 pt.: Opracowanie metody wyznaczania trwałości zmęczeniowej połączeń nitowych w pokryciach lotniczych z uwzględnieniem cech materiałowych i technologicznych. 2008 r. KBN.
 • Projekt badawczy 4 T12C 068 29 pt.: Dynamiczna i wytrzymałościowa analiza podwozia głównego samolotu transportowego z propagującym pęknięciem. 2008 r. KBN.
 • Projekt badawczy nr 0 T00B 007 25 pt.: Metoda analizy lokalnych i mikro-lokalnych zjawisk fizycznych w połączeniach nitowych lotniczych konstrukcji cienkościennych. 2006 r. KBN.
 • Projekt badawczy 0 T00A 006 19 pt.: Metoda optymalnego kształtowania wojskowych konstrukcji lotniczych w warunkach ekstremalnych obciążeń 2003 r. KBN.
 • Projekt badawczy 0 T00A 014 17 pt.: Metoda wyznaczania wytrzymałości współpracujących elementów podwozia samolotu wojskowego w warunkach obciążeń ekstremalnych. 2002 r. KBN.
 • Projekt badawczy nr 9 T12C 051 18 pt.: Opracowanie metodyki oceny zużycia zmęczeniowego struktury nośnej skrzydła samolotu. 2002 r. KBN.
 • Projekt badawczy 9 T12C 009 17 pt.: Numeryczna metoda wyznaczania niskocyklowej wytrzymałości zmęczeniowej współpracujących elementów podwozia samolotu. 2002 r. KBN.
 • Projekt badawczy nr 9 T12C 011 16 pt.: Numeryczna metoda wyznaczania niskocyklowej wytrzymałości zmęczeniowej współpracujących elementów podwozia samolotu. 2002 r. KBN.
 • Projekt badawczy 4 T12C 060 26 pt.: Energochłonny system minimalizujący skutki awaryjnego lądowania śmigłowców.
 • Projekt badawczy 4 T12C 023 26 pt.: Metoda numerycznej analizy stanu technicznego rurociągów do transportu ropy i gazu z wykorzystaniem danych z inteligentnego urządzenia inspekcyjnego.
 • Projekt badawczy 4 T12C 010 27 pt.: Metoda projektowania i analizy konstrukcyjnych połączeń klejowych kompozytu z metalem w konstrukcjach lotniczych.
 • Projekt badawczy 4 T12C 006 28 pt.: Badania elementów infrastruktury transportowej linii przesyłowych ropy i gazu poddanych silnym krótkotrwałym impulsom obciążeniowym.
 • Projekt badawczy 4 T12C 066 30 pt.: Metoda analizy struktur energochłonnych wykorzystujących piany metaliczne do poprawy bezpieczeństwa w transporcie drogowym.
 • Projekt badawczy 5 T12C 039 24 pt.: Metoda optymalnego doboru modeli w złożonych układach mechanicznych środków transportu.
powrót


  Wybrane wdrożenia po roku 1995
 • Wspomagany komputerowo system projektowania wirników lotniczych silników turbinowych został wdrożony w pracach modernizacyjnych silnika K-15, oraz w pracach projektowo-konstrukcyjnych K-16 prowadzonych przez Pracownię Konstrukcji Silników Turbinowych Instytutu Lotnictwa, 1995-97.
 • Opracowano i wdrożono tzw. karty materiałowe materiałów lotniczych zawierające odpowiednio ujednolicony zestaw właściwości mechanicznych, fizycznych i innych, niezbędnych w nowoczesnym projektowaniu, konstruowaniu, analizach wytrzymałościowych, zmęczeniu niskocyklowym i ocenie resursów wirników turbin, 1995.
 • Współudział w pracach nad prototypem pierwszej polskiej cysterny bimodalnej (kolejowo - drogowej) w Politechnice Warszawskiej i Instytucie Badawczym Kolejnictwa, 1995
 • Współudział w projektowaniu, badaniach i wdrożeniu pierwszej polskiej palownicy PG20 w Politechnice Warszawskiej i Instytucie Badawczym Dróg i Mostów 1997.
powrót


  Publikacje

  Publikacje książkowe
 • Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów. Praca zbiorowa pod red. K. Gołosia i J. Osińskiego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2001. J. Jachimowicz – Rozdz. 5, cz. II.
 • Analizy numeryczne wybranych zagadnień mechaniki. Monografia pod red. T. Niezgody, Rozdz. 17, 21, 22.
powrót


  Wybrane publikacje krajowe i międzynarodowe
 • Szymczyk E., Sławiński G., Jachimowicz J., Derewońko A., Comparison of the dynamic riveting process of a rivet with and without a compensator, Journal of KONES Powertrain and Transport, 2009, 16, 3, 415-422.
 • Szymczyk E., Derewońko A., Sławiński G., Jachimowicz J., Numerical estimation of internal stress relieving in destructive test, 18th International Conference on Computer Methods in Mechanics, CMM 2009, May 18-21, 2009, Zielona Góra, Poland Short Papers Conf. Proceedings, 465-466.
 • Szymczyk E., Jachimowicz J., Sławiński G., Derewońko A., Influence of technological imperfections on residual stress fields in riveted joint, Dissipation and Damage across Multiple Scales in Physical and Mechanical Systems, 24-26 June 2009, Oxford, United Kingdom, 1, 118, 1-4.
 • Jachimowicz J., Szymczyk E., Sławiński G., Analiza wpływu technologii nitowania na stan przemieszczeń, odkształceń i naprężeń wokół nitu. Mechanik 4/2008, s. 332-337.
 • Szymczyk E., Jachimowicz J., Sławiński G., Analiza wpływu luzów technologicznych na pole naprężeń własnych w otoczeniu nitu stożkowego. Mechanik 7/2008, s. 629-632.
 • Dalewski R., Jachimowicz J., Zagadnienie numerycznego modelowania połączeń zgrzewanych. Przegląd Spawalnictwa 2/2008, s. 23-28.
 • Jachimowicz J., Wronicz W., Wybrane problemy modelowania nitowanych lotniczych struktur cienkościennych. Przegląd Mechaniczny 5/2008, s. 25-34.
 • Derewońko A., Szymczyk E., Jachimowicz J., Numeryczne szacowanie poziomu naprężeń resztkowych w zakuwanym połączeniu nitowym, monografia pt. Analizy numeryczne wybranych zagadnień mechaniki, rozdział 17, s. 329-350, Warszawa 2007.
 • Jachimowicz J., Kajka R., Szachnowski W., Szymczyk E., Analizy MES oraz badania odkształceń i naprężeń w otoczeniu nitu w cienkościennej strukturze lotniczej, monografia pt. Analizy numeryczne wybranych zagadnień mechaniki, rozdział 21, s. 399-424, Warszawa 2007.
 • Jachimowicz J., Osiński J., Szot A., Wybrane zagadnienia modelowania stanów termo-mechanicznych z zastosowaniem metody elementów skończonych, monografia pt. Analizy numeryczne wybranych zagadnień mechaniki, rozdział 22, s. 425-444, Warszawa 2007.
 • Szymczyk E., Jachimowicz J., Bogdanowicz Z., Badanie inicjacji pęknięć zmęczeniowych w połączeniach nitowych, Zeszyty naukowe, Mechanika, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2007.
 • Szymczyk E., Jachimowicz J., Analiza powierzchni kontaktu w połączeniach nitowych, Biuletyn WAT, Wydawnictwo WAT, Warszawa 2007.
 • Szymczyk E., Jachimowicz J., Derewońko A., Analysis of residual stress fields in riveted joint, KONES 2007, 9-12.09.2007.
 • Szymczyk E., Jachimowicz J., Szachnowski W., Method of analysis of local and micro–local physical phenomena in riveted joints of a thin–walled aircraft structure, report - 30th ICAF Conference 14-15 may 2007.
 • Jachimowicz J., Kajka R., Szachnowski W., Problemy eksploatacji szwów nitowych w konstrukcjach lotniczych – analityczna i eksperymentalna ocena stanu naprężeń. Górnictwo Odkrywkowe nr 5-6/2006, POLTEGOR –Instytut, Wrocław 2006r., s. 159-164.
 • Szymczyk E., Derewońko A., Jachimowicz J., Analysis of displacement and stress distribution in riveted joints. III European Conference on Computational Mechanics Solids, Structures and Coupled Problems in Engineering.
 • Derewońko A., Szymczyk E., Jachimowicz J., Numerical simulation of riveting process. 6 th. European Solid Mechanics Conference ESMC, Budapest, Hungary, 28 August -1 September, 2006.
 • Szymczyk E., Jachimowicz J., Derewońko A., Analiza naprężeń i względnych przemieszczeń elementów połączenia nitowego. Przegląd Mechaniczny, nr 9. 2006 r, s. 20-24.
 • Jachimowicz J., Kajka R., Osiński J., Wpływ wad technologicznych na rozkład naprężeń w pobliżu spawu. Przegląd Mechaniczny, nr 9. 2006 r, s. 36-42.
powrót


  Wybrane referaty zamawiane
 • Folta M., Jachimowicz J., Modelowanie metodą elementów skończonych tarcz wirników lotniczych silników turbinowych. Mat. X Jubileuszowej Konf. nt.: Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo. Warszawa 22-24.XI.1995.
 • Jachimowicz J., Modelowanie metodą elementów skończonych wirników maszyn. V Polsko - Ukraińska konferencja nt.: CAD w budowie maszyn. IPBM Politechniki Warszawskiej, maj 1997.
 • Jachimowicz J., Kajka R., Krysztofik J., Szachnowski W., Szymczyk E., Stan odkształceń i naprężeń w pobliżu nitu w konstrukcji lotniczej – badania i analizy. IX Konferencja naukowo – techniczna Programy MES w Komputerowym Wspomaganiu Analizy, Projektowania i Wytwarzania, Giżycko 19-22.10.2005r.
powrót
Zapraszamy na strony
Specjalności Techniki Komputerowe w Inżynierii


Zapraszamy na nasze konto Facebook
Wejdź

Zapraszamy na strony
Konferencji TKI'2018


Projekt
3D-JAW

Zobacz więcej

Projekt
THERMOTEX

Zobacz więcej

Polskie Stowarzyszenie Mechaniki Eksperymentalnej
Zobacz więcej

Projekt
Konsorcjum DIOX4SHELL

Zobacz więcejTVP
Gaz łupkowy - film

Kliknij, aby powiększyć
 

Medal
im. Prof. Jana Szmeltera

Zobacz więcej

Projekt STOW
Zobacz więcej

Projekt PROJOINT
Zobacz więcej

Projekt POIG
Zobacz więcej

Współpraca z INSPRO
Zobacz więcej

Zapraszamy na strony
Konsorcjum PanCerMet


Zapraszamy na strony
Konsorcjum PonMat


Zapraszamy na strony
Koła Naukowego Studentów
KMiIS WME WAT 2019 Copyright © 2008-2019 Anna Szurgott