KATEDRA MECHANIKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ
Wydział Mechaniczny, Wojskowa Akademia Techniczna
00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
tel.: +48 261 83-98-49, fax: +48 261 83-93-55, e-mail: kmiis@wat.edu.pl
Strona główna

Historia
Skład zespołu

Oferta Współpracy
Współpraca naukowa
Badania
Publikacje
Laboratorium

Studia I stopnia
Studia II stopnia
Studia III stopnia

Pliki do pobrania

Galeria

Prezentacja

Powrót

 Dr hab. Elżbieta Szymczyk, prof. WAT

Kierownik Katedry Mechaniki i Informatyki Stosowanej

Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny

Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej Telefon: 261 83-9039
ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 Fax: 261 83-93-55
00-908 Warszawa e-mail: elzbieta.szymczyk@wat.edu.pl
Budynek 62, Pokój 21Wykształcenie
Doświadczenie zawodowe
Działalność naukowo-dydaktyczna
Wybrane publikacje


  Wykształcenie

2014 Tytuł: doktor habilitowany, dyscyplina: mechanika,
specjalność: metody komputerowe w mechanice konstrukcji
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny
1998 Tytuł: doktor nauk technicznych, dyscyplina: mechanika,
specjalność: wytrzymałość materiałów
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny
1988 Tytuł: magister matematyki, specjalność: zastosowania matematyki
Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki


powrót
 

Doświadczenie zawodowe

2017 Funkcja: Kierownik Katedry Mechaniki i Informatyki Stosowanej
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny
2014 Stanowisko: profesor nadzwyczajny
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny
1999 Stanowisko: adiunkt
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny
1990 Stanowisko: asystent
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny
1989 Stanowisko: mechanik
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny


powrót
 

Działalność naukowo-dydaktyczna

Działalność naukowa dotyczy głównie problematyki nieliniowych analiz numerycznych oraz badań eksperymentalnych konstrukcji cienkościennych. Obszar zainteresowań obejmuje m.in.:

 • zagadnienie stateczności uzwojeń transformatorów,
 • optymalne kształtowanie wytrzymałości konstrukcji lotniczych,
 • analizy lokalnych i mikrolokalnych zjawisk fizycznych w połączeniach nitowych,
 • metody wzmacniania laminatów węglowych w otoczeniu karbów konstrukcyjnych.

Działalność naukowa obejmuje udział w opracowaniu systemów komputerowych, m.in.:

 • WAT-KM - dydaktyczna wersja systemu obliczeń wytrzymałościowych konstrukcji metodą elementów skończonych,

 • SPN – system analizy uzwojeń transformatorów,

 • EvaCopNet – system ewakuacji i ratowania poszkodowanych podczas klęsk żywiołowych.


Działalność dydaktyczna związana jest głównie z popularyzacją metod komputerowych w analizie konstrukcji w ramach specjalności Techniki Komputerowe w Inżynierii Mechanicznej (poprzednio Techniki Komputerowe w Budowie Maszyn).

powrót


 

Wybrane publikacje

 1. E. Szymczyk, K. Puchała, J. Jachimowicz, M. Sałaciński, Influence of metal foil on interface stress state in CFRP laminate, Solid State Phenomena, 250, 223-231, 2016

 2. J. Jachimowicz, E. Szymczyk, K. Puchała, Study of material mass efficiency and numerical analysis of modified CFRP laminate in bearing conditions, Composite Structures, 2015; 134, 114-123, doi 10.1016/j.compstruct.2015.08.031

 3. K. Puchała, E. Szymczyk, J. Jachimowicz, FEM design of composite-metal joint for bearing failure analysis, Przegląd Mechaniczny, nr. 2, s. 33-41, 2015

 4. E. Szymczyk, J. Jachimowicz, K. Puchała, Analysis of load transfer into composite structure, Applied Computer Science, vol. 10, nr. 3, s. 86-94, Lublin 2014

 5. E. Szymczyk, K. Puchała, J. Jachimowicz, Analiza dwuzakładkowego połączenia adhezyjnego metal-kompozyt, Mechanik, nr. 11, s. 946-949, 2014

 6. E. Szymczyk, Numeryczna analiza zjawisk lokalnych w połączeniach nitowych konstrukcji lotniczych, Wojskowa Akademia Techniczna ISBN: 978-83-62954-70-4, s. 225, Warszawa 2013

 7. E. Szymczyk, P. Bogusz, G. Sławiński, J. Jachimowicz, Numerical analysis of material and manufacturing factors in riveted joints within the IMPERJA Project, in Fatigue of Aircraft Monographic Series, s. 100-113, Warszawa 2013

 8. E. Szymczyk, J. Jachimowicz, T. Niezgoda, K. Puchała, The influence of selected imperfections on stability of turbofan engine casing, in Shell Structures: Theory and Applications, CRC Press/Balkema, s.567-570, 2013

 9. A. Korbel, E. Szymczyk, A. Skorupa, Eksperymentalna i numeryczna analiza procesu instalacji nitu, Biuletyn WAT, nr 2, s.181-200, Warszawa 2013

 10. E. Szymczyk, J. Jachimowicz, Ł. Prasek, A.Piątkowska, Friction coefficient determination based on the results of ball-on-flat test, Journal of KONES, vol. 19, nr 1, s. 415-422, Warszawa 2012

 11. E. Szymczyk, K. Puchała, Wpływ długości nitu na naprężenia własne w połączeniu nitowym, Przegląd Mechaniczny, 7-8, s. 59-64, Warszawa 2012

 12. E. Szymczyk, J. Jachimowicz, K. Puchała, Some aspects of dynamic riveting simulations, Journal of KONES, vol. 19, nr 1, s. 423-430, Warszawa 2012

 13. E. Szymczyk, J. Godzimirski, The influence of riveting process on sheets fatigue life – the stress state analysis, Acta Mechanica et Automatica, vol. 6, nr 1, s. 74-81, Białystok 2012

 14. E. Szymczyk, J. Jachimowicz, A. Derewońko, G. Sławiński, Analysis of microslips and friction in the riveted joint, Solid State Phenomena, 165, s. 388-393, 2010

 15. E. Szymczyk, G. Sławiński, Influence of material model on tensile loaded joint, Solid State Phenomena, 165, s. 394-399, 2010

 16. J. Jachimowicz, E. Szymczyk, G. Sławiński, A. Derewońko, W. Wronicz, Modele globalne i lokalne MES w analizie struktur lotniczych na przykładzie fragmentu skrzydła samolotu PZL M28 Skytruck, Biuletyn WAT, 1, s. 35-59, Warszawa 2010

 17. E. Szymczyk, The influence of residual stress fields and sheet thickness on stress distributions in riveted joint, Journal of KONES, vol. 17, nr 1, s. 441-448, Warszawa 2010

 18. E. Szymczyk, Numeryczna analiza deformacji nitu grzybkowego i otworu nitowego w procesie zakuwania, Biuletyn WAT, 4, s. 351-362, Warszawa 2010

 19. E. Szymczyk, G. Sławiński, J. Jachimowicz, A. Derewońko, Wpływ wybranych czynników konstrukcyjnych na rozkład naprężeń w zakładkowym połączeniu nitowym, Mechanik, 2, 115-117, Warszawa 2010

 20. J. Jachimowicz, J. Kaniowski, E. Szymczyk, P. Kozłowski, G. Moneta, Zjawisko frettingu w konstrukcjach lotniczych, Transaction of the Institute of Aviation, 4(206), 36-58, Warszawa 2010

 21. G. Sławiński, T. Niezgoda, E. Szymczyk, J. Jachimowicz, Numerical study of the influence of shape imperfections on residual stress fields in a rivet hole, Journal of KONES, vol. 17, nr 2, s. 427-434, Warszawa 2010

 22. E. Szymczyk, J. Jachimowicz, G. Sławiński, A. Derewońko, Influence of technological imperfections on residual stress fields in riveted joint, Procedia Engineering, vol 1, s. 59-62, 2009

 23. E. Szymczyk, A. Derewońko, G. Sławiński, J. Jachimowicz, Numerical estimation of internal stress relieving in destructive test, Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences, 16, s. 185-192, IPPT PAN, Warszawa 2009

 24. E. Szymczyk, G. Sławiński, J. Jachimowicz, A. Derewońko, Comparison of the dynamic riveting process of a rivet with and without a compensator, Journal of KONES, vol. 16, nr 3, s. 415-422, Warszawa 2009

 25. E. Szymczyk, J. Jachimowicz, G. Sławiński, Riveting process simulation – upsetting of the mushroom rivet, Journal of KONES, vol. 15, nr 2, s. 493-502, Warszawa 2008

 26. E. Szymczyk, J. Jachimowicz, G. Sławiński, A. Derewońko, Modelowanie i analiza MES technologicznego procesu nitowania pokryć lotniczych, Górnictwo odkrywkowe, 4-5, s. 88-94, Wrocław 2008

 27. E. Szymczyk, J. Jachimowicz, G. Sławiński, Analiza wpływu luzów technologicznych na pole naprężeń resztkowych w otoczeniu nitu stożkowego, Mechanik, 7, s. 629-632, Warszawa 2008

 28. J. Jachimowicz, E. Szymczyk, G. Sławiński, Analiza wpływu technologii nitowania pod kątem modelowania numerycznego, Mechanik, 4, s. 332-337, Warszawa 2008

 29. E. Szymczyk, J. Jachimowicz, Analiza powierzchni kontaktu w połączeniach nitowych, Biuletyn WAT, 4, s. 75-84, Warszawa 2007

 30. J. Jachimowicz, R. Kajka, W. Szachnowski, E. Szymczyk, Analizy MES oraz badania odkształceń i naprężeń w otoczeniu nitu w cienkościennej strukturze lotniczej, Monografia zbiorowa: Analizy numeryczne wybranych zagadnień mechaniki, rozdział 21, s. 399-424, Warszawa 2007


powrót

Zapraszamy na nasze konto Facebook
Wejdź

Zapraszamy na strony
Konferencji TKI'2018


Zapraszamy na strony
Specjalności Techniki Komputerowe w Inżynierii


Projekt
3D-JAW

Zobacz więcej

Projekt
THERMOTEX

Zobacz więcej

Polskie Stowarzyszenie Mechaniki Eksperymentalnej
Zobacz więcej

Projekt
Konsorcjum DIOX4SHELL

Zobacz więcejTVP
Gaz łupkowy - film

Kliknij, aby powiększyć
 

Medal
im. Prof. Jana Szmeltera

Zobacz więcej

Projekt STOW
Zobacz więcej

Projekt PROJOINT
Zobacz więcej

Projekt POIG
Zobacz więcej

Współpraca z INSPRO
Zobacz więcej

Zapraszamy na strony
Konsorcjum PanCerMet


Zapraszamy na strony
Konsorcjum PonMat


Zapraszamy na strony
Koła Naukowego Studentów
KMiIS WME WAT 2018 Copyright © 2008-2018 Anna Szurgott