KATEDRA MECHANIKI i INFORMATYKI STOSOWANEJ
Wydział Mechaniczny, Wojskowa Akademia Techniczna
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
tel.: +48 261 83-98-49, fax: +48 261 83-93-55, e-mail: kmiis@wat.edu.pl
Strona główna

Historia
Skład zespołu

Oferta Współpracy
Współpraca naukowa
Badania
Publikacje
Laboratorium

Studia i stopnia
Studia II stopnia
Studia III stopnia

Pliki do pobrania

Galeria

Prezentacja

Powrót

 Dr inż. Danuta Miedzińska

Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny

Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej Telefon: 261 83 7867
ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 Fax: 261 83-93-55
00-908 Warszawa e-mail: danuta.miedzinska@wat.edu.pl
Budynek 62, Pokój 11Wykształcenia
Zatrudnienie
Publikacje
Przyznane patenty
Kierowanie pracami badawczymi
Udział w projektach badawczych
Promotorstwo prac dyplomowych i opieka nad doktorantami
Nagrody, medale, wyróżnienia
Udział w stowarzyszeniach, komitetach itp.
Doświadczenia zagraniczne, działalność popularyzatorska


  Wykształcenie

X 2007-VI 2011 Wojskowa Akademia Techniczna – dr inż.
Wydział Mechaniczny, Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej
Indywidualne studia doktorskie
Stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie Mechanika, specjalność: Metody komputerowe w mechanice
Temat pracy doktorskiej: Numeryczne badania energochłonności materiałów pianowych z uwzględnieniem ich mikrostruktury, nagrodzona przez Radę Wydziału Mechanicznego, nagrodzona specjalną nagrodą Dziekana Wydziału Mechanicznego
1998-2003 Politechnika Warszawska – mgr. inż.
Wydział Mechaniczny, Energetyki i Lotnictwa
Specjalność Energetyka Cieplna
2001-2003 Politechnika Warszawska
Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Specjalność Administracja
1994-1998 XXX Liceum im. Jana Śniadeckiego w Warszawie
Klasa o profilu matematycznym

powrót
  Doświadczenie zawodowe

2012-obecnie Wojskowa Akademia Techniczna – Adiunkt naukowo-dydaktyczny
Kierowanie i udział w projektach badawczych: analizy numeryczne, planowanie eksperymentu, raportowanie, koordynacja projektu.
Nowe inicjatywy projektowe, opracowywanie nowych wniosków projektowych - opracowania merytoryczne i budżetowe.
Opracowanie i prowadzenie zajęć ze studentami.
2010-2012 Wojskowa Akademia Techniczna – Starszy Konstruktor
Udział w projektach badawczych: analizy numeryczne, planowanie eksperymentu, raportowanie, koordynacja projektu,
Opracowywanie nowych wniosków projektowych – opracowania merytoryczne i budżetowanie,
Wykłady i zajęcia ze studentami: Komputerowe modelowanie konstrukcji i układów mechanicznych,Komputerowe wspomaganie obliczeń inżynierskich oraz Zaawansowane modelowanie i symulacja, Symulacja komputerowa z elementami Excel i Matlab dla mechaników, Numerical Modelling of Materials, Język angielski w systemach CAD/CAM/CAE
VI-IX 2004 Danfoss Sp. z o. o. – Specjalista ds. Marketingu (praktyki)
Prace związane z końcowym etapem wdrożenia platform SAP Mobile Sales.
2003 Warszawska Fabryka Pomp WAFAPomp S.A. (praktyki)
Przygotowywanie dokumentacji technicznej


powrót  Publikacje

Lista A
 1. Miedzińska Danuta, Niezgoda Tadeusz, Gieleta Roman, Numerical and experimental aluminum foam microstructure testing with the use of computed tomography, Computational Materials Science, 2012, 64, 90-95, j. angielski, 90%, 30 pkt, IF 2.182
 2. Panowicz Robert, Miedzińska Danuta, Numerical and experimental research on polyisocyanurate foam, Computational Materials Science, 2012, 64, 126-129, j. angielski, 90%, 30 pkt., IF 2.182.
 3. Miedzińska Danuta, Niezgoda Tadeusz, Małek Ewelina, Zasada Zbigniew, Study on coal microstructure for porosity levels assessment, 61, 2, Bulletin of the Polish Academy of Sciences - Technical Sciences, 2013, 499-505, j. angielski, 56%, 25 pkt., IF 1.087.
 4. Niezgoda Tadeusz, Miedzińska Danuta, Małek Ewelina, Kędzierski Piotr, Sławiński Grzegorz, Study on carbon dioxide thermodynamic behavior, 61, 3, Bulletin of the Polish Academy of Sciences - Technical Sciences, 2013, 605-612, j. angielski, 20%, 25 pkt., 25 pkt., IF 1.087.
 5. Pałka Norbert, Miedzińska Danuta, Detailed non-destructive evaluation of UHMWPE composites in the terahertz range, Optical and Quantum Electronics, 11p, 2013, j. angielski, 45%, 25 pkt., IF 1.290.
 6. Kaczmarek Łukasz, Adamczyk-Cieślak Bogusława, Mizera Jarosław, Stegliński Mariusz, Kyzioł Karol, Miedzińska Danuta, Kołodziejczyk Łukasz, Szymański Witold, Kozanecki Marcin, Influence of chemical composition of Ti/TiC/a-C:H coatings deposited on 7075 aluminum alloy on their selected mechanical properties, Surface & Coatings Technology, 2014, 100%, 35 pkt., IF 2.417.
 7. Pałka Norbert, Krimi Soufiene, Ospald Frank, Miedzińska Danuta, Gieleta Roman, Małek Marcin, Beigang Rene, Precise Determination of Thicknesses of Multilayer Polyethylene Composite Materials by Terahertz Time-Domain Spectroscopy, Journal of Infrared Millimeter and Terahertz Waves, 2015, 36, 578-596, j. angielski, 15 pkt, 13%, IF 1.851.
 8. Szurgott Piotr, Klasztorny Marian, Gieleta Roman, Niezgoda Tadeusz, Miedzińska Danuta, Dynamic Tests for Energy Absorption by Selected Auxetic Fabrics, 2017, The Journal of Engineered Fibers and Fabrics, in press, j. angielski, 15%, 35 pkt., IF 0.986.

Lista B
 1. Miedzińska Danuta, Sławiński Grzegorz, Niezgoda Tadeusz, Boczkowska Anna, Numerical modeling of magnetorheological elastomers microstructure behavior under magnetic field, Solid State Phenomena, 2012, 183, 125-130, 50%, 10 pkt.
 2. Sławiński Grzegorz, Miedzińska Danuta, Niezgoda Tadeusz, Boczkowska Anna, Experimental investigations of MREs behavior under the cyclic load, Solid State Phenomena, 2012, 183, 163-168, 20%, 10 pkt.
 3. Niezgoda Tadeusz, Miedzińska Danuta, Kędzierski Piotr, New method of carbon dioxide underground storage coupled with shale gas recovery, Journal of KONES Powertrain and Transport, 2012, 19, 3, 35%, 14 pkt.
 4. Miedzińska Danuta, Numerical study on closed cell foam structure damage mechanisms, Journal of KONES Powertrain and Transport, 2012, 19, 2, 100%, 14 pkt.
 5. Miedzińska Danuta, Panowicz Robert, Jóźwicki Przemysław, Multiscale modelling method for chosen functionally graded material, Solid State Phenomena, 199, 593-598, 2013, j. angielski, 40%, 10 pkt.
 6. Niezgoda Tadeusz, Miedzińska Danuta, Małek Ewelina, Analysis of coal structure in the aspect of gas content, Nafta-Gaz, 30, 1, 169-179, 2013, j. angielski, 40%, 6 pkt.
 7. Niezgoda Tadeusz, Miedzińska Danuta, Małek Ewelina, Analysis of coal structure in the aspect of gas content, Nafta-Gaz, 30, 1, 169-179, j. angielski, 40%, 6 pkt.
 8. Osiński Jerzy, Miedzińska Danuta, Numerical investigations on vibrating motion with inertial load of vibratory pile hammer stiffly coupled with excavator, Journal of KONES Powertrain and Transport, 21, 1, 189-195, 2014, j. angielski, 100%, 14 pkt.
 9. Małek Ewelina, Niezgoda Tadeusz, Miedzińska Danuta, Development Of Porosity Measurement Method Based On Modern Microscopic Techniques, 2015, Solid State Phenomena, 240, 87-93, j. angielski, 40%, 10 pkt.
 10. Miedzińska Danuta, Bogusz Paweł, Gieleta Roman, Experimental Research On Vibrating Head Elastomer Elements Supported With Magnetorheological Elastomer For The Purpose Of Its Regulations, 2015, Solid State Phenomena, 240, 238-243, j. angielski, 40%, 10 pkt.
 11. Miedzińska Danuta, Gieleta Roman, Osiński Jerzy, Experimental and analytical research on resonance phenomena of vibrating head with MRE regulating element, 2015, International Journal of Applied Mechanics and Engineering, 20, 1, 201-208, j. angielski, 7,5%, 15 pkt.
 12. Miedzińska Danuta, Niezgoda Tadeusz, Methods of CO2 acquisition and reduction in shale rocks fracturing technology, 2016, AGH Drilling, Oil, Gas, 33, 1, 11-22, http://dx.doi.org/10.7494/drill.2016.33.1.11, j. angielski, 80%, 11 pkt.
 13. Niezgoda Tadeusz, Miedzińska Danuta, Stanisławek Sebastian, Kwietniewski Michał, Overview of issues related to mixing CO2 and proppant in the method of gas extraction from shale rocks, 2016, AGH Drilling, Oil, Gas, 33, 2, 307-313, http://dx.doi.org/10.7494/drill.2016.33.2.307, j. angielski, 25%, 11 pkt.
 14. Małek Ewelina, Miedzińska Danuta, Niezgoda Tadeusz, Stankiewicz Michał, Research on heat flow in granite sample using thermal imaging camera, 2016, Journal of KONES Powertrain and Transport, 23, 4, 327-333, j. angielski, 25%, 14 pkt.
 15. Kwietniewski Michał, Miedzińska Danuta, Niezgoda Tadeusz, Małek Ewelina, Analysis of influence of temperature on wellbore tubing dimensions, 2016, Journal of KONES Powertrain and Transport, 23, 4, 269-273, j. angielski, 25%, 14 pkt.
 16. Miedzińska Danuta, Numerical Investigation of Pores Statistic Distribution Influence on Porous Material Mechanical Behaviour, 2017, Engineering Transactions, in press, 100%, 15 pkt., IF 0.395.

Monografie
 1. Miedzińska Danuta, Numeryczne badania energochłonności materiałów pianowych z uwzględnieniem ich mikrostruktury, 2015, Wojskowa Akademia Techniczna, ISBN 978-83-7938-060-20, 189 stron, 8,6 ark. wyd., RM, 100%, 20 pkt.
 2. Niezgoda Tadeusz, Miedzińska Danuta, Sławiński Grzegorz, Kędzierski Piotr, Małek Ewelina, Podstawy metody wydobycia gazu z łupków sprzężonej z magazynowaniem CO2, 2016, Wojskowa Akademia Techniczna, 978-83-7938-121-0, 156 stron, 8,2 ark. wyd., 20%, 20 pkt.
 3. Małek Ewelina, Miedzińska Danuta, Niezgoda Tadeusz, Badania I Rozwój Młodych Naukowców w Polsce; Nauki techniczna I inżynieryjne, Część V; 25, Analiza mikrostruktury skały łupkowej przy użyciu nowoczesnych technik mikroskopowych; 2016, Młodzi Naukowcy, ISBN: 978-83-65362-38-4, pp 85-90, j. polski, rozdział w monografii, 34%, 12 pkt.

Pozostałe publikacje
 1. Barnat Wiesław, Miedzińska Danuta, Niezgoda Tadeusz, Poliurethane foams – properties, applications, recycling, Archives of Waste Management and Enviromnmental Protection (Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska), 2012, 14, 1, 13-18, 50%.
 2. Sławiński Grzegorz, Boczkowska Anna, Miedzińska Danuta, Numerical homogenization of structurally graded materials for high strain rate applications, XII Pan American Congress of Applied Mechanics Port of Spain, Trinidad & Tobago, January 2-6, 2012, 50%.
 3. Niezgoda Tadeusz, Miedzińska Danuta, Numerical Simulation of shock energy absorption mechanism in metal foam microstructure, XII Pan American Congress of Applied Mechanics Port of Spain, Trinidad & Tobago, January 2-6, 2012, 50%.
 4. Miedzińska Danuta, Panowicz Robert, Jóźwicki Przemysław, Multiscale modelling method for chosen functionally graded material, 8th International Conference Mechatronic Systems and Materials, MSM 2012, Białystok, Poland, July 8-13, 251, 50%.
 5. Niezgoda Tadeusz, Miedzińska Danuta, Kędzierski Piotr, Sposób wydobycia węglowodorów sprzężony z utylizacją CO2, XXV Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego, Jachranka, 17 - 20 października 2012, 35%.
 6. Miedzińska D., Niezgoda T., Bogusz P., Badania lokalnych odkształceń w pianie alumniowej o porach zamkniętych metodą bezkontaktową, XXV Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego, Jachranka, 17 - 20 października 2012, 50%.
 7. Nguyen Hong Phong, Miedzińska Danuta, Numerical investigations of stress distribution in elastomer pillow under shear load, XIII Konferencja Naukowo-Techniczna Techniki Komputerowe w Inżynierii, Licheń Stary, 6-9.V.2014, j. polski, 60%.
 8. Osiński Jerzy, Miedzińska Danuta, Badania numeryczne ruchu drgającego z wymuszeniem bezwładnościowym w układzie głowicy wibracyjnej pracującej przy sztywnym połączeniu z koparką, XIII Konferencja Naukowo-Techniczna Techniki Komputerowe w Inżynierii, Licheń Stary, 6-9.V.2014, j. polski, 100%.
 9. Miedzińska Danuta, Małek Ewelina, Gieleta Roman, Osiński Jerzy, Badania eksperymentalne i analityczne zjawiska rezonansu podczas pracy głowicy wibracyjnej z elementem MRE, XIII Konferencja Naukowo-Techniczna Techniki Komputerowe w Inżynierii, Licheń Stary, 6-9.V.2014, j. polski, 35%.
 10. Miedzińska Danuta, Małek Ewelina, Bogusz Paweł, Badania ugięcia poduszek elastomerowych w głowicy wibracyjnej z wykorzystaniem optycznego pomiaru przemieszczeń i odległości, XIII Konferencja Naukowo-Techniczna Techniki Komputerowe w Inżynierii, Licheń Stary, 6-9.V.2014, j. polski, 40%.
 11. Niezgoda Tadeusz, Miedzińska Danuta, Sławiński Grzegorz, Bezpieczna i ekologiczna energia jądrowa z głębi Ziemi, 2015, Czysta energia, 6(166), 22-25, j. polski, 40%.
 12. Pałka Norbert, Krimi Soufiene, Ospald Frank, Beigang Rene, Miedzińska Danuta, Transfer matrix method for precise determination of thicknesses in a 150-ply polyethylene composite material, 2015, 40th International Conference on Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves IRMMW-THZ 2015, 23 - 28 August 2015, Hong Kong, 1p., j. angielski, 5%.
 13. Osiński Jerzy, Miedzińska Danuta, Propozycja modyfikacji teorii Griffitha do zadania szczelinowania skały łupkowej, XIV Konferencja Naukowo-Techniczna Techniki Komputerowe w Inżynierii, Teresin k. Sochaczewa, 18-21.10.2016, j. polski, 100%.
 14. Kwietniewski Michał, Miedzińska Danuta, Niezgoda Tadeusz, Analiza MES procesu zagłębiania proppantu w szczelinie skały łupkowej, XIV Konferencja Naukowo-Techniczna Techniki Komputerowe w Inżynierii, Teresin k. Sochaczewa, 18-21.10.2016, j. polski, 40%.
 15. Małek Ewelina, Miedzińska Danuta, Niezgoda Tadeusz, Analiza topografii powierzchni tkaniny auksetycznej przy użyciu mikroskopu sił atomowych AFM, XIV Konferencja Naukowo-Techniczna Techniki Komputerowe w Inżynierii, Teresin k. Sochaczewa, 18-21.10.2016, j. polski, 40%.
 16. Szurgott Piotr, Klasztorny Marian, Niezgoda Tadeusz, Miedzińska Danuta, Kiczko Andrzej, Static identification tests of selected auxetic fabrics,
 17. Szurgott Piotr, Klasztorny Marian, Niezgoda Tadeusz, Miedzińska Danuta, Gieleta Roman, Dynamic tests for energy absorption by auxetic fabrics, XIV Konferencja Naukowo-Techniczna Techniki Komputerowe w Inżynierii, Teresin k. Sochaczewa, 18-21.10.2016, j. polski, 15%.
 18. Stanisławek Sebastian, Kędzierski Piotr, Dziewulski Paweł, Miedzińska Danuta, Wyznaczanie wytrzymałości na rozciąganie granitu metodą szczelinowania hydraulicznego, XIV Konferencja Naukowo-Techniczna Techniki Komputerowe w Inżynierii, Teresin k. Sochaczewa, 18-21.10.2016, j. polski, 20%.


powrót 

Przyznane patenty

 1. Patent krajowy nr 222247, z dnia 22.09.2015r., „Sposób sprzężonego wydobycia węglowodorów gazowych magazynowania CO2 w odwiertach poziomych”, Niezgoda Tadeusz, Miedzińska Danuta, Sławiński Grzegorz, Derewońko Agnieszka, Morka Andrzej, WAT, 30%.
 2. Patent krajowy nr 223891, z dnia 28.09.2015r., „Sposób przygotowania zbiornika geotermalnego”, Mierczyk Zygmunt, Niezgoda Tadeusz, Miedzińska Danuta, Sławiński Grzegorz, Kędzierski Piotr, WAT, 10%.


powrót 

Kierowanie pracą badawczą

 1. Nr projektu WAT: PBR/15-043/2014/WAT, nr umowy: BG2/DIOX4SHELL/14, instytucja finansująca: NCBiR, tytuł pracy: Opracowanie wytycznych do zaprojektowania innowacyjnej technologii wydobycia gazu z łupków przy użyciu ciekłego CO2 na drodze analiz numerycznych i badań eksperymentalnych, okres realizacji: 2014-12-01 – 2017-11-30, rodzaj pracy: projekt badawczy rozwojowy, wykonawca: konsorcjum WAT, PGNiG, AGH, PW.
 2. Nr projektu WAT: PBR/15-071/2014/WAT, nr umowy: DOB-BIO6/04/104/2014, instytucja finansująca: NCBiR, tytuł pracy: Nowoczesne technologie nanokopozytowych, refleksyjnych warstw materiałów strażackich ubrań ochronnych, okres realizacji: 2014-12-23 – 2017-12-22, rodzaj pracy: projekt badawczy rozwojowy, wykonawca: konsorcjum WAT, CBRTP, SASP, DMA Sp. z o.o.
 3. Nr projektu WAT: PBS/27-248/2015/WAT, nr umowy: PBS3/B9/37/2015, instytucja finansująca: NCBiR, tytuł pracy: System ewakuacji i ratowania poszkodowanych podczas klęsk żywiołowych - EvaCopNet, okres realizacji: 2015 -05-01 – 2017-10-31, rodzaj pracy: program badań stosowanych, wykonawca: konsorcjum SGSP, WIML, WAT, WB Electronics, Robotic Inventions.


powrót 

Udział w projektach badawczych

Rok 2012

 1. Nr projektu WAT: PBR/15-221, instytucja finansująca: NCBiR, tytuł pracy: Innowacyjna technologia kolejowego transportu samochodów ciężarowych typu TIR, okres realizacji: 2009-09-01 – 2012-08-31, rodzaj pracy: projekt badawczy rozwojowy, nakłady na pracę dla WAT: 2012 – 761 376 zł, Wykonawca, udział w pracy: 2012 – 1%.
 2. Nr projektu WAT: PBR/15-586, instytucja finansująca: MNiSW, tytuł pracy: Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej poprzez system ochrony pasywnej, okres realizacji: 2010-12-10 – 2012-11-09, rodzaj pracy: projekt badawczy rozwojowy, nakłady na pracę dla WAT: 2012 – 938 609 zł, Wykonawca, udział w pracy: 2012 – 1%.
 3. Nr projektu WAT: PBR/15-551, instytucja finansująca: MNiSW, tytuł pracy: Rodzina modułowych kołowych pojazdów opancerzonych do rozpoznania i rozminowania dróg, 2010-11-17 – 2012-11-16, rodzaj pracy: projekt badawczy rozwojowy, nakłady na pracę dla WAT: 2012 – 663 634 zł, Wykonawca, udział w pracy: 2012 – 1%.
 4. Nr projektu WAT: PBR/15-552, instytucja finansująca: MNiSW, tytuł pracy: System obrony aktywnej do ochrony obiektów mobilnych przed pociskami z głowicami kumulacyjnymi, okres realizacji: 2010-10-17 – 2014-02-16, rodzaj pracy: projekt badawczy rozwojowy, nakłady na pracę dla WAT: 2012 – 2 224 800 zł, Wykonawca, udział w pracy: 2012 – 1%.
 5. Nr projektu WAT: PBR/15-173/2012/WAT, instytucja finansująca: NCBiR, tytuł pracy: Nowoczesna, trudnopalna i ergonomiczna kamizelka balistyczna skrytego noszenia, okres realizacji: 2012-08-22 – 2013-10-22, rodzaj pracy: projekt badawczy rozwojowy, nakłady na pracę dla WAT: 2012 – 181 300 zł, Kierownik Zespołu Merytorycznego, udział w pracy: 2012 – 7%.
 6. Nr projektu WAT: PBST/27-226, instytucja finansująca: NCBiR, tytuł pracy: Zwiększenie efektywności energetycznej sprzężonych układów mechanicznych przez zastosowanie magneto reologicznych elastomerów, okres realizacji: 2012-09-01 – 2015-08-31, rodzaj pracy: program badań stosowanych, nakłady na pracę dla WAT: 2012 – 313 500 zł, Główny Wykonawca, udział w pracy: 2012 – 22%.

Lata 2013-14
 1. Nr projektu WAT: PBR/15-552/2010/WAT, instytucja finansująca: MNiSW, tytuł pracy: System obrony aktywnej do ochrony obiektów mobilnych przed pociskami z głowicami kumulacyjnym , okres realizacji: 2010-10-17 – 2014-02-16, rodzaj pracy: projekt badawczy rozwojowy, nakłady na pracę dla WAT: 2013 – 2 820 564 zł, 2014 – 166 575, Wykonawca, udział w pracy: 2013 – 2%, 2014 – 0%.
 2. Nr projektu WAT: PBST/27-390/2013/WAT, instytucja finansująca: NCBiR, tytuł pracy: Opracowanie kompozytowych przęseł mostów dla pieszych do zastosowania nad drogami GP, okres realizacji: 2013-01.01– 2015-12-31, rodzaj pracy: program badań stosowanych, nakłady na pracę dla WAT: 2013 – 200 262,87 zł, 2014 – 369 737,13 zł, Wykonawca, udział w pracy: 2013 – 1%, 2014 – 0%.
 3. Nr projektu WAT: PBST/27-432/2013/WAT, instytucja finansująca: NCBiR, tytuł pracy: Mobilna ewakuacyjna platforma pływająca z funkcjami stanowiska badawczego, okres realizacji: 2013-01-01 – 2015-05-31, rodzaj pracy: program badań stosowanych, nakłady na pracę dla WAT: 2013 – 380 708,37 zł, 2014 – 217 291,63 zł, Wykonawca, udział w pracy: 2013 – 2%, 2014 – 0%.
 4. Nr projektu WAT: PBZ/01-192/2012/WAT, instytucja finansująca: NCBiR, tytuł pracy: Opracowanie studium wykonalności projektu Programu Strategicznego na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa pt.: "Rodzina bezzałogowych platform lądowych (BPL) do zastosowań w systemach bezpieczeństwa i obronności państwa" wraz z propozycją ww. Programu Strategicznego, okres realizacji: 2012-06-11 – 2013-11-11, rodzaj pracy: studium wykonalności, nakłady na pracę dla WAT: 2013 – 199 800 zł, Wykonawca, udział w pracy: 2013 – 3%.

Lata 2015-2016
 1. Nr projektu WAT: PBS/27-226/2012/WAT, nr umowy: PBS1/A5/5/2012, instytucja finansująca: NCBiR, tytuł pracy: Zwiększenie efektywności energetycznej sprzężonych układów mechanicznych przez zastosowanie magnetoreologicznych elastomerów, okres realizacji: 2012-09-01 – 2015-11-31, rodzaj pracy: program badań stosowanych, nakłady na pracę dla WAT: 2015 – 373 658,45 zł, Główny Wykonawca, udział w pracy: 2015 – 54%.
 2. Nr projektu WAT: INT/19-354/2012/WAT, nr umowy: INNOTECH-K2/IN2/59/182901/NCBR/12, instytucja finansująca: NCBiR, tytuł pracy: Fotelik samochodowy zwiększający bezpieczeństwo dziecka przewożonego w pojeździe, w czasie zderzenia bocznego, okres realizacji: 2012-12-01 – 2016-11-30, rodzaj pracy: program INNOTECH, nakłady na pracę dla WAT: 2015 – 104 062,75 zł, 2016 – 20 754,30 zł, Wykonawca, udział w pracy: 2015 – 1%, 2016 – 0%.
 3. Nr umowy: Pol-Nor/210974/44/2013, instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Funduszu Małych Grantów Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza, tytuł pracy: Improvement of load transfer in mechanically fastened joints of composite panels - Projoint, okres realizacji: 2013-10-01 – 2016-03-31, rodzaj pracy: Grant Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza, nakłady na pracę dla WAT: 2015 – 101 637,90 zł, 2016 – 20 021,26 zł, Wykonawca; udział w pracy; 2015 – 4%, 2016 – 14%.
 4. Nr projektu WAT: PBR/15-100/2013/WAT, nr umowy: DOBR-BIO4/022/13149/2013, instytucja finansująca: NCBiR, tytuł pracy: Poprawa bezpieczeństwa i ochrona żołnierzy na misjach poprzez działanie w obszarach wojskowo-medycznym i technicznym, okres realizacji: 2013-12-20 – 2018-12-19, rodzaj pracy: projekt badawczy rozwojowy, nakłady na pracę dla WAT: 2015 – 1 062 936,57 zł, 2016 – 465 044,68 zł, Wykonawca, udział w pracy 2015 – 5%, 2016 – 5%.

powrót 

Promotorstwo pracy dyplomowej i opieka nad doktorantem

Promotorstwo pracy dyplomowej

 1. Tomasz Garbacz Wstępna ocena możliwości szczelinowania węgla nadkrytycznym CO2, praca magisterska, 09.2013 - współpromotorstwo pracy magisterskiej realizowanej na Politechnice Śląskiej pod kierunkiem dr. hab. inż. Marcina Lutyńskiego.
 2. Damian Więczaszek Badania anizotropowej struktury węgla, praca inżynierska, 02.2015.
 3. Mariusz Wałachowski Rurowe wymienniki ciepła - analiza efektywności w aspekcie zastosowanych materiałów, praca inżynierska, 02.2015.
 4. Michał Kwietniewski, Opracowanie koncepcji zaworu umożliwiającego szczelinowanie ciekłym CO2, praca magisterska, 06.2015 – praca nagrodzona Nagrodą Dziekana Wydziału Mechanicznego dla najlepszej pracy dyplomowej.
 5. Paweł Woźniak Badania mikroskopowe struktury węgli i łupków, praca inżynierska, 06.2016.
 6. Damian Więczaszek, Modelowanie oddziaływania temperatury i ciśnienia na materiały porowate, praca magisterska, 06.2016.

Opieka nad doktorantem – promotor pomocniczy
 1. Mgr inż. Ewelina Małek – od roku akademickiego 2013/14, rok studiów 1,2,3,4.
 2. Mgr inż. Michał Kwietniewski – od roku akademickiego 2015/16, rok studiów 1, 2.


powrót


 

Nagrody, medale, wyróżnienia

 1. Złoty medal na VI Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Innowacji IWIS 2012 za „Sposób sprzężonego wydobycia węglowodorów gazowych i magazynowania CO2 w odwiertach poziomych”, 16 – 19 października 2012.
 2. Złoty medal na Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS INNOVA 2012” w Brukseli za „Sposób sprzężonego wydobycia węglowodorów gazowych i magazynowania CO2 w odwiertach poziomych”, 15 – 17 listopada 2012.
 3. Brązowy medal na XVI Międzynarodowym Salonie Wynalazków i Innowacyjnych Technologii „ARCHIMEDES 2013” w Moskwie za „Metodę intensyfikacji eksploatacji ciepła z odwiertów głębokich”, 02 – 05 kwietnia 2013.
 4. Nagroda specjalna przyznana przez Chinese Innovation&Invention Society (TAIWAN) na 16. Międzynarodowym Salonie Wynalazków i Innowacyjnych Technologii „ARCHIMEDES 2013” w Moskwie za „Metodę intensyfikacji eksploatacji ciepła z odwiertów głębokich”, 02 – 05 kwietnia 2013.
 5. Srebrny medal na XVI Międzynarodowym Salonie Wynalazków i Innowacyjnych Technologii „ARCHIMEDES 2013” w Moskwie za „Sposób sprzężonego wydobycia węglowodorów gazowych i magazynowania CO2 w odwiertach poziomych”, 02 – 05 kwietnia 2013.
 6. Srebrny medal na 12 Międzynarodowej Wystawie Wynalazków i Innowacji Malaysia Technology Expo 2013 w Kuala Lumpur za „Sposób sprzężonego wydobycia węglowodorów gazowych i magazynowania CO2 w odwiertach poziomych”, 09 – 11 maja 2013.
 7. Srebrny medal na IX Międzynarodowej Wystawie Wynalazków „International Salon of Inventions and New Technologies – New Time”, Sewastopol, Ukraina za „Sposób sprzężonego wydobycia węglowodorów gazowych i magazynowania CO2 w odwiertach poziomych”, 26 – 28 września 2013.
 8. Brązowy medal na VII Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Innowacji IWIS 2013 za „Sposób sprzężonego wydobycia węglowodorów gazowych i magazynowania CO2 w odwiertach poziomych”, 08 – 10 października 2013.
 9. Złoty medal na VII Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Innowacji IWIS 2013 za „Metodę intensyfikacji eksploatacji ciepła z odwiertów głębokich”, 08 – 10 października 2013.
 10. Nagroda specjalna na VII Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Innowacji IWIS 2013 za „Metodę intensyfikacji eksploatacji ciepła z odwiertów głębokich”, 08 – 10 października 2013.
 11. Brązowy medal na Międzynarodowych Targach Wynalazczości SIIF 2013 w Seulu, Korea za „Sposób sprzężonego wydobycia węglowodorów gazowych i magazynowania CO2 w odwiertach poziomych”, 29 listopada – 2 grudnia 2013.
 12. Złoty medal z wyróżnieniem za „Innovative method aquisition of thermal energy from deposits of Hot Dry Rocks (HDR) ” dla zespołu w składzie: gen dyw. Zygmunt Mierczyk, prof. Tadeusz Niezgoda , dr Grzegorz Sławiński, dr Danuta Miedzińska , por. Piotr Kędzierski, 9. edycja Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków „IWIS 2015”, 12 – 14 października 2015.
 13. Srebrny medal za „Innovative method aquisition of thermal energy from deposits of Hot Dry Rocks (HDR) ” dla zespołu w składzie: gen dyw. Zygmunt Mierczyk, prof. Tadeusz Niezgoda, dr Grzegorz Sławiński, dr Danuta Miedzińska, por. Piotr Kędzierski, 9. edycja Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków „IWIS 2015”, 12 – 14 października 2015.
 14. Nagroda ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie wynalazczości i sukcesy odnoszone na międzynarodowych wystawach, a także za szczególną aktywność w dziedzinie promocji wynalazczości na arenie międzynarodowej w roku 2013 dla zespołu twórców: gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk, prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, dr inż. Danuta Miedzinska, dr inż. Grzegorz Sławiński, mgr inż. Marcin Konarzewski i mgr inż. Piotr Kędzierski za „Metodę zwiększania odzysku ciepła z głębokich otworów” który to projekt uzyskał złoty medal z wyróżnieniem na wystawie IWIS w Warszawie, 12 – 14 października 2015.
 15. Nagroda i dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina dla Wydziału Mechanicznego WAT dziedzinie wynalazczości i sukcesy odnoszone na międzynarodowych wystawach, a także za szczególną aktywność w dziedzinie promocji wynalazczości na arenie międzynarodowej w roku 2015, XXIII Giełda Wynalazków, 24 – 25 marca 2016.
 16. Nagroda i dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina dla zespołu w składzie: prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk, prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, dr inż. Grzegorz Sławiński, mgr inż. Piotr Kędzierski, dr inż. Danuta Miedzińska za projekt pod nazwą Innowacyjna metoda pozyskiwania energii cieplnej z pokładów gorących suchych skał (HDR)”, XXIII Giełda Wynalazków 24 – 25 marca 2016.
 17. Brązowy medal im. Prof. Szmeltera za dokonania młodego pracownika nauki, XIII Konferencja Naukowo-Techniczna, Techniki Komputerowe w Inżynierii TKI2014, Licheń Stary k. Konina, 6 – 9 maja 2014 .


powrót


 

Udział w stowarzyszeniach, komitetach i strukturach WAT

 1. Członek International Scientific Committee 38th International Scientific Congress on Powertrain and Transport Means European KONES2012.
 2. Członek komitetu organizacyjnego konferencji MES 2013, Licheń, 6 – 9 maja 2014
 3. Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) – zastępca przewodniczącego Oddziału przy Wydziale Mechanicznym WAT, 2013 – obecnie.
 4. Członek Polskiego Stowarzyszenia Mechaników Eksperymentalnych (PSME), 2014 – obecnie.
 5. Kierownik Pracowni Laboratoryjnej Zaawansowanych Technologii Energetycznych WME WAT, 2014 2013 – obecnie.
 6. Członek Rady Bibliotecznej WAT, 2014-2016.
 7. Zastępca ds. Pozyskiwania Projektów Kierownika Centrum Zaawansowanych Technologii Energetycznych WAT, 2013-obecnie.
 8. Ekspert ds. projektów badawczo rozwojowych NCBR, 2012 – obecnie.
 9. Ekspert Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 NCBR, 2016 – obecnie.


powrót 

Doświadczenie zagraniczne, działalność popularyzatorska

 1. Udział w warsztatach naukowych 21st International Workshop on Computational Mechanics of Materials, IWCMM 21, 22-24.08.2011, Limerick, Ireland
 2. Szkolenie “3-day MBA in Geothermal Energy”, 25 – 27 September 2013, London, United Kingdom.
 3. Publikacja i prezentacja:. Niezgoda T., Miedzińska D., Sławiński G., Innowacyjna metoda wydobycia gazu łupkowego opracownana przez pracowników Wydziału Mechanicznego WAT, i Krajowa Konferencja “Propozycje wdrożeń odnawialnych źródeł energii na obszarze Polski”, Białystok 2012.
 4. Artykuł: Miedzińska Danuta, Od pomysłu do przemysłu, czyli jak przekonać firmy do własnego wynalazku, www.portalnaukowca.pl, 25.03.2013.
 5. Prezentacja: Wyzwania naukowe polskiej metody eksploatacji gazu z łupków, Targi pracy Kariera IT, Stadion Narodowy, Warszawa, 18.10.2014.

powrót


Zapraszamy na nasze konto Facebook
Wejdź

Zapraszamy na strony
Konferencji TKI'2018


Zapraszamy na strony
Specjalności Techniki Komputerowe w Inżynierii


Projekt
THERMOTEX

Zobacz więcej

Polskie Stowarzyszenie Mechaniki Eksperymentalnej
Zobacz więcej

Projekt
Konsorcjum DIOX4SHELL

Zobacz więcejTVP
Gaz łupkowy - film

Kliknij, aby powiększyć
 

Medal
im. Prof. Jana Szmeltera

Zobacz więcej

Projekt STOW
Zobacz więcej

Projekt PROJOINT
Zobacz więcej

Projekt POIG
Zobacz więcej

Współpraca z INSPRO
Zobacz więcej

Zapraszamy na strony
Konsorcjum PanCerMet


Zapraszamy na strony
Konsorcjum PonMat


Zapraszamy na strony
Koła Naukowego Studentów
KMiIS WME WAT 2019 Copyright © 2008-2019 Anna Szurgott