DEPARTMENT OF MECHANICS AND APPLIED COMPUTER SCIENCE
Faculty of Mechanical Engineering, Military University of Technology
00-908 Warsaw, gen. Sylwestra Kaliskiego Street 2, Poland
phone: +48 261 83-98-49, fax: +48 261 83-93-55, e-mail: kmiis@wat.edu.pl
Home Page

History
Department Team

Offer of Cooperation
Scientific Cooperation
Research
Publications
Laboratories

Courses

Gallery

Presentation

BackAndrzej Morka Ph.D., Eng.
Assistant Professor


Military University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering

Department of Mechanics and Applied Computer Science phone: 261 83-76-10
2 Gen. Sylwestra Kaliskiego Street Fax: 261 83-93-55
00-908 Warsaw e-mail: andrzej.morka@wat.edu.pl
Building 62, Room 58Education, Academic qualifications
Awards
Experience
Selected publications in national and international journals and conference materials


  Education, Academic qualifications

2007 Military University of Technology, Faculty of Mechatronics
Ph.D., Eng., in mechanics
Specialty: mechanics of explosion
1995 Military University of Technology, Faculty of Chemistry Engineering and Technical Physics
Profile of study: technical physics, in the field of computer methods in physic of explosion

back

  Awards

 • Gold Medal of Merit for National Defence, 2008
 • Dean’s Award for Development, launching and implementation of unique environment for FEM numerical investigations, Military University of Technology, Warsaw, 2006
 • Silver Medal of Merit for National Defence, 2002
 • Bronze Medal of Merit for National Defence, 1999
 • Bronze Medal of the Armed Forces in the Service of the Fatherland, 1998

back

  Experience

 • 12-month scientific internship at Florida State University-College of Engineering, USA, from January 2003 to December 2003
 • 2-month scientific internship at Florida Agricultural & Mechanical University-College of Engineering, USA from July 2005 to August 2005
 • Course-training- Impact and Blast Resistant Design Methods, Wessex Institute of Technology, Great Britain,November 2008

back

 

Selected publications in national and international journals and conference materials

 1. Morka A., Jackowska B., Niezgoda T., Numerical study of the shape effect in the ceramic based ballistic panels, Journal of KONES Powertrain and Transport, 2009, 16, 4, 539-548.
 2. Morka A., Niezgoda T., On the ceramic based armor systems: the theoretical and numerical analysis of the backing effect, 1st African Conference on Computational Mechanics, Sun City, South Africa, 2009.
 3. Morka A., Niezgoda T., An application of the element free Galerkin method to modeling of the armor perforation problem, 1st African Conference on Computational Mechanics, Sun City, South Africa, 2009.
 4. Barnat W., Jach K., Kopczyński K., Morka A., Niezgoda T., Panowicz R., Trębiński R., Zygmunt M., System obrony aktywnej do ochrony pojazdów przed pociskami z głowicami kumulacyjnymi, XXIII Międzynarodowa Konferencja N-T Ochrona ludności przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń, Ekomilitaris, 8-11 września 2009, Zakopane, 15-24.
 5. Morka A., Armour perforation and blast wave protection, Vehicle Survivability, 2-4 June 2009, Amsterdam, 1-29.
 6. Niezgoda T., Barnat W., Morka A., Walidacja modelu fali uderzeniowej w różnych aspektach, Górnictwo Odkrywkowe, 2008, 4-5, 11-123.
 7. Niezgoda T., Barnat W., Morka A., Computational and experimental study of energy absorption matter by composite structures, 13th International Conference on Applied Mechanics and Mechanical Engineering, AMME-13, Cairo, Egypt, 2008, CD Proceedings, 87-102.
 8. Morka A., Niezgoda T., Kiczko A., Gotowicki P., Numeryczna i doświadczalna analiza procesu delaminacji struktury kompozytu , XI Krajowa Naukowo-Szkoleniowa Konferencja Mechanika Pękania, Kielce – Cedzyna, 2007, Mat. Konf., 91–92.
 9. Morka A., Wekezer J., Niezgoda T., Analizy numeryczne wybranych zagadnień mechaniki, T. III, R. 13: Metoda oceny skutków oddziaływania wybuchu na konstrukcje budynków, 2007, 247–257, Wydawnictwo WAT, Warszawa.
 10. Morka A. Wekezer J., Modelowanie oddziaływania wybuchu na konstrukcję budynku, IX Konferencja Naukowo-Techniczna Programy MES w Komputerowym Wspomaganiu Analizy, Projektowania i Wytwarzania; Giżycko, 19-22 Października 2005, 385-392.
 11. Morka A., Kwaśniewski L., Wekezer J., Assessment of passenger security in paratransit buses, Journal 0f Public Transportation – Special Edition: Safety & Security, 2005, Vol. 8, No. 4, pp. 47-61.
 12. Morka, Wekezer J., Analysis of the kinetic energy transfer to the target during impact of the antitank projectiles, Computational Ballistics II, Edytor : WIT Pres 2005, pp. 31-40.

back

Visit our facebook page
See more

You are welcome
to visit TKI
[Computer Technologies in Mechanics] 2018 Conference website


Polish Association of Experimental Mechanics
See more

Project
3D-JAW

See more

Project THERMOTEX
See moreProject DIOX4SHELL
See moreTVP
Shale gas - movie

Click to open
 
Project STOW
See more

Project PROJOINT
See more

POIG Project
See more

You are welcome
to visit
PanCerMet Consortium website


You are welcome
to visit PonMat
Consortium website


You are welcome
to visit
Students Scientific Circle website
KMiIS WME WAT 2019 Copyright © 2008-2019 Anna Szurgott