KATEDRA MECHANIKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ
Wydział Mechaniczny, Wojskowa Akademia Techniczna
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
tel.: +48 261 83-98-49, fax: +48 261 83-93-55, e-mail: kmiis@wat.edu.pl
Strona główna

Historia
Skład zespołu

Oferta Współpracy
Współpraca naukowa
Badania
Publikacje
Laboratorium

Studia I stopnia
Studia II stopnia
Studia III stopnia

Pliki do pobrania

Galeria

Prezentacja

Powrót

 Dr inż. Agnieszka Derewońko
Adiunkt naukowo-dydaktyczny


Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny

Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej Telefon: 261 83-79-06
ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 Fax: 261 83-93-55
00-908 Warszawa e-mail: agnieszka.derewonko@wat.edu.pl
Budynek 62, Pokój 47Wykształcenie
Doświadczenie zawodowe
Członkostwo i wyróżnienia
Obszar zainteresowań naukowych
Najnowsze publikacje
Dydaktyka


  Wykształcenie
 • Praca doktorska pt. Numeryczna analiza naprężeń kontaktowych w połączeniach sworzniowych na przykładzie podwozia samolotu. Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2004
 • Kurs Use and application of the Traveller-plus Data Acquisition System. ESA Messtechnik Gmbh, Warszawa, 2002
 • Kurs MAR120-Nonlinear Analysis Using MSC.Marc and MSC.Patran. MSC Institute of Technology, Warszawa, 2001
 • Kurs Solid Works. CNS Solution, Warszawa, 2001
 • Kurs dla użytkowników systemu MSC/Nastran, MSC/Patran. MacNeal-Schwendler Corporation, Warszawa, 1997
 • Kurs MegaCAD. Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 1996
 • Praca magisterska z dziedziny mechaniki konstrukcji. Politechnika Warszawska, 1986
powrót

  Doświadczenie zawodowe
 • Adiunkt naukowo-dydaktyczny. Zakład Mechaniki Ogólnej. Wojskowa Akademia Techniczna, od 2005
 • Trzymiesięczny staż w Pipetronix Ltd. Ontario, Kanada, 1998
 • Projektant. P.P.W. Infobud S.A. Warszawa, 1998-1999
 • Asystent naukowo-dydaktyczny. Zakład Mechaniki Ogólnej, Wojskowa Akademia Techniczna, 1994-2005
 • Konstruktor. Zakład Badawczo-Rozwojowy KDO "Zremb". Warszawa, 1986-1991
powrót


  Członkostwo i wyróżnienia
 • Członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji "Programy MES w Komputerowym Wspomaganiu Analizy Projektowania i Wytwarzania", od 1998
 • Certyfikat "The Torbay International Academy Limited". Torquay, Wielka Brytania, 1998
powrót


  Obszar zainteresowań naukowych
 • Mechanika stosowana
 • Metody komputerowe mechaniki
 • Zastosowania Metody Elementów Skończonych
 • Zagadnienia kontaktowe
powrót


  Najnowsze recenzje
 • Derewońko A., Godzimirski J., Kosiuczenko K., Niezgoda T., Kiczko A.
  Strength Assessment of Adhesive-Bonded Joints, 16th International Workshop on "Computational Mechanics Of Materials" mat. konf., Lublin, 2006
 • Niezgoda T., Derewońko A., Kosiuczenko K. Badania wytrzymałości klejowego połączenia zakładkowego, XXII Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego mat. konf., Jachranka 2006
 • Derewońko A., Niezgoda T., Godzimirski J.
  3D Numerical Investigation Of Tensile Loaded Lap Bonded Joint Of Aircraft Structure, JOURNAL OF KONES, 2006
 • Szymczyk E., Derewońko A., Kiczko A.
  Numerical Simulation Of Tensile Loaded Lap Riveted Joint, JOURNAL OF KONES, 2006
 • Szymczyk E., Jachimowicz J., Derewońko A.
  Analysis of displacement and stress distributions in riveted joints, III European Conference on Computational Mechanics Solids, Structures and Coupled Problems in Engineering, Lisbon, Portugal, 5–8 June 2006
 • Derewońko A., Szymczyk E., Jachimowicz J.
  Numerical simulation of riveting process, 6th European Solid Mechanics Conference ESMC, Budapest, Hungary, 28.08–1.09.2006
 • Derewońko A., Szymczyk E., Jachimowicz J.
  Analiza połączenia nitowego z uwzględnieniem naprężeń resztkowych i eksploatacyjnych, VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Computer Aided Engineering, Polanica 21-24.06 2006
 • Szymczyk E., Jachimowicz J., Derewońko A.
  Analiza naprężeń i względnych przemieszczeń elementów połączenia nitowego, Przegląd Mechaniczny, 9, Warszawa 2006, pp. 20-24
 • Derewońko A., Szymczyk E., Jachimowicz J.
  Numeryczna symulacja procesu nitowania, IX Konferencja Naukowo-Techniczna Programy MES w Komputerowym Wspomaganiu Analizy Projektowania i Wytwarzania, Giżycko 19-22.10.2005
 • Derewońko A., Szymczyk E., Jachimowicz J.
  Numeryczna symulacja spęczania trzpienia nitu, IX Konferencja Naukowo-Techniczna Programy MES w Komputerowym Wspomaganiu Analizy Projektowania i Wytwarzania, Giżycko 19-22.10.2005
 • Derewońko A.
  Three-Dimensional Modeling of the Pin Joint Method Using Typical Finite Elements, 4th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering (ECCOMAS2004), Jyvaskyla, Finland, 2004
 • Derewońko A., Kiczko A.
  Numeryczne modelowanie połączenia sworzniowego, Systems, Journal of Transdisciplinary Systems Science, vol. 9, 2004
 • Dacko M., Derewońko A.
  Numeryczna analiza trójwymiarowego zagadnienia kontaktu na przykładzie połączenia sworzniowego, VII Konferencja Naukowo-Techniczna „Programy MES w Komputerowym Wspomaganiu Analizy Projektowania i Wytwarzania”, mat. konf. Warszawa-Rynia, 15-18 10 2003
 • Dacko M., Derewońko A., Niezgoda T.
  Numeryczna analiza stanu naprężenia w obszarze kontaktu współpracujących elementów konstrukcji mechanicznych, VIII Międzynarodowe Sympozjum IPM mat. konf., Rynia XII.2002
 • Dacko M., Derewońko A.
  Numeryczne szacowanie trwałości zmęczeniowej podwozia samolotu, VII Sympozjum NaukowoTechniczne Warszawa X.2002
 • Dacko M., Derewońko A.
  Numeryczne modelowanie współpracujących elementów podwozia samolotu, Systems, Journal of Transdisciplinary Systems Science, vol. 7, 2002
 • Dacko M., Derewońko A.
  Numeryczna analiza elementu podwozia samolotu, Przegląd Mechaniczny 9/2001
powrót


  Dydaktyka
 • Mechanika Ogólna
 • Wytrzymałość Materiałów
 • Oprogramowanie Użytkowe dla Mechaników
powrót

Zapraszamy na strony
Specjalności Techniki Komputerowe w Inżynierii


Zapraszamy na nasze konto Facebook
Wejdź

Zapraszamy na strony
Konferencji TKI'2018


Projekt
3D-JAW

Zobacz więcej

Projekt
THERMOTEX

Zobacz więcej

Polskie Stowarzyszenie Mechaniki Eksperymentalnej
Zobacz więcej

Projekt
Konsorcjum DIOX4SHELL

Zobacz więcejTVP
Gaz łupkowy - film

Kliknij, aby powiększyć
 

Medal
im. Prof. Jana Szmeltera

Zobacz więcej

Projekt STOW
Zobacz więcej

Projekt PROJOINT
Zobacz więcej

Projekt POIG
Zobacz więcej

Współpraca z INSPRO
Zobacz więcej

Zapraszamy na strony
Konsorcjum PanCerMet


Zapraszamy na strony
Konsorcjum PonMat


Zapraszamy na strony
Koła Naukowego Studentów
KMiIS WME WAT 2019 Copyright © 2008-2019 Anna Szurgott