KATEDRA MECHANIKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ
Wydział Mechaniczny, Wojskowa Akademia Techniczna
00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
tel.: +48 261 839 849, fax: +48 261 839 355, e-mail: kmiis@wat.edu.pl
Strona główna

Historia
Skład zespołu

Oferta Współpracy
Współpraca naukowa
Badania
Publikacje
Laboratorium

Studia I stopnia
Studia II stopnia
Studia III stopnia

Pliki do pobrania

Galeria

Prezentacja

Powrót do HistoriiPrzedstawienie sylwetki - Prof. S. Ziemba


Profesor urodził się 21 grudnia 1907 roku w Jaworznie (ziemia krakowska), w rodzinie górniczej.
Prcę zawodową rozpoczął w 1934 roku jako starszy asystent w Katedrze Mechaniki Teoretycznej i Wytrzymałości Materiałów Akademii Górniczej. Po uzyskaniu dyplomu inżyniera górnika podjął temat Porównanie własności mechanicznych warstw międzykrystalicznych z własnościami ziaren kryształów w próbkach grubokrystalicznych, którego opracowanie przyczyniło się do uzyskania stopnia doktora. 18 stycznia 1945 roku podjął pracę na stanowisku adiunkta w Katedrze Mechaniki Technicznej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, kierowanej przez prof. W. Olszaka. On tez był promotorem pracy doktorskiej nt. "Walec kołowy pełny o skończonej długości pod działaniem sił osiowo-ściskających", obronionej w 1949 roku. Profesor Ziemba otrzymał wówczas nominacje na stanowisko zastępcy profesora w Katedrze Mechaniki Ogólnej na Wydziale Hutniczym AGH. W latach 1950-1951 pełnił funkcję prodziekana tego Wydziału.
Stopień doktora habilitowanego uzyskał w roku 1959 za rozprawę pt. Funkcja naprężeń we współrzędnych kulistych. Zarówno praca doktorska, jak i praca habilitacyjna zostały opublikowane w Archiwum Mechaniki Stosowanej.
Profesor Ziemba pracował w latach 1974-1951 na Politechnice Krakowskiej, której był współorganizatorem. Od 1951 do 1965 roku był pracownikiem WAT - pełnił funkcję Kierownika Katedry Mechaniki Teoretycznej i Wytrzymałości Materiałów. W latach 1951-1978 pracował również w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN. Profesorem nadzwyczajnym został w roku 1952, zwyczajnym w 1958, członkiem korespondentem PAN od 1963 roku, a członkiem rzeczywistym w 1969.
Zainteresowania naukowe profesora koncentrowały się na zagadnieniach mechaniki nieliniowej. Od roku 1957 opublikował prace z zakresu tarcia, zużycia i smarowania. Był autorem monografii i podręczników, między innymi trzech tomów dzieła "Analiza drgań" oraz ponad 150 prac opublikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych.
Za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne na polu nauki był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany, m.in. otrzymał tytuł doctora honoris causa w AGH, na Politechnice w Bratysławie, Politechnice Poznańskiej oraz Wojskowej Akademii Technicznej.Zapraszamy na nasze konto Facebook
Wejdź

Zapraszamy na strony
Konferencji TKI'2018


Zapraszamy na strony
Specjalności Techniki Komputerowe w Inżynierii


Projekt
3D-JAW

Zobacz więcej

Projekt
THERMOTEX

Zobacz więcej

Polskie Stowarzyszenie Mechaniki Eksperymentalnej
Zobacz więcej

Projekt
Konsorcjum DIOX4SHELL

Zobacz więcejTVP
Gaz łupkowy - film

Kliknij, aby powiększyć
 

Medal
im. Prof. Jana Szmeltera

Zobacz więcej

Projekt STOW
Zobacz więcej

Projekt PROJOINT
Zobacz więcej

Projekt POIG
Zobacz więcej

Współpraca z INSPRO
Zobacz więcej

Zapraszamy na strony
Konsorcjum PanCerMet


Zapraszamy na strony
Konsorcjum PonMat


Zapraszamy na strony
Koła Naukowego Studentów
KMiIS WME WAT 2018 Copyright © 2008-2018 Anna Szurgott