KATEDRA MECHANIKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ
Wydział Mechaniczny, Wojskowa Akademia Techniczna
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
tel.: +48 261 839 849, fax: +48 261 839 355, e-mail: kmiis@wat.edu.pl
Strona główna

Historia
Skład zespołu

Oferta Współpracy
Współpraca naukowa
Badania
Publikacje
Laboratorium

Studia I stopnia
Studia II stopnia
Studia III stopnia

Pliki do pobrania

Galeria

Prezentacja

Powrót do HistoriiPrzedstawienie sylwetki - Prof. M. Wieczorek


Profesor Mieczysław Wieczorem ukończył studia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej (specjalność: teoria konstrukcji) w 1967 r. Pracę doktorską, w której przedstawił metody interpolacji, algorytmy podprogramów i ich realizację numeryczną oraz przykłady zastosowań, obronił w 1973 roku, a rozprawę habilitacyjną pt. "Numeryczna analiza konstrukcji podatnych na wyboczenie" w 1987 r. Tytuł naukowy profesora nauk technicznych otrzymał w roku 2001.
Działalność naukową rozpoczął w 1967 r. w zespole badawczym kierowanym przez prof. Jana Szmeltera. Zasadniczym celem zespołu było opracowanie i wdrożenie nowoczesnego autorskiego oprogramowania analizy konstrukcji metodą elementów skończonych. Jego działalność naukowa była ukierunkowana na rozwój i praktyczne zastosowanie metody elementów skończonych. Przedmiotem badań była liniowa analiza skuteczności, a zwłaszcza problem zwichrzenia oraz nieliniowa analiza konstrukcji sprężystych w stanie przedkrytycznym metodami bazy zredukowanej. Był wybitnym specjalistą z dziedziny wybranych zagadnień mechaniki nieliniowej, przede wszystkim badań pól przemieszczeń i naprężeń w konstrukcjach specjalnych. Interesował się również problemami wspomagania projektowania. Opracował m.in. metodykę analizy zawieszeń pojazdów, a zwłaszcza resorów piórowych, uzwojeń transformatorów oraz drogowych i kolejowych mostów pływających. Działalność naukową koncentrował na zagadnieniach stateczności konstrukcji. Opracował metodę szacowania obciążeń krytycznych opartą na koncepcji rozwijania problemu nieliniowego w bazie wektorów własnych.
Prof. Wieczorek jest autorem i współautorem ponad 40 artykułów i referatów publikowanych w czasopismach naukowych oraz w materiałach konferencji krajowych i międzynarodowych. Jego łączny dorobek publikacyjny obejmuje ponad 130 prac, w tym 6 monografii i 22 skrypty akademickie.
Za całokształt działalności dydaktycznej Profesor został doceniony tytułem "Zasłużony Nauczyciel Akademicki" oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Za swoje osiągnięcia był uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi oraz licznymi odznaczeniami resortowymi, a także wyróżniany wieloma nagrodami państwowymi i resortowymi.Zapraszamy na strony
Specjalności Techniki Komputerowe w Inżynierii


Zapraszamy na nasze konto Facebook
Wejdź

Zapraszamy na strony
Konferencji TKI'2018


Projekt
3D-JAW

Zobacz więcej

Projekt
THERMOTEX

Zobacz więcej

Polskie Stowarzyszenie Mechaniki Eksperymentalnej
Zobacz więcej

Projekt
Konsorcjum DIOX4SHELL

Zobacz więcejTVP
Gaz łupkowy - film

Kliknij, aby powiększyć
 

Medal
im. Prof. Jana Szmeltera

Zobacz więcej

Projekt STOW
Zobacz więcej

Projekt PROJOINT
Zobacz więcej

Projekt POIG
Zobacz więcej

Współpraca z INSPRO
Zobacz więcej

Zapraszamy na strony
Konsorcjum PanCerMet


Zapraszamy na strony
Konsorcjum PonMat


Zapraszamy na strony
Koła Naukowego Studentów
KMiIS WME WAT 2019 Copyright © 2008-2019 Anna Szurgott