KATEDRA MECHANIKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ
Wydział Mechaniczny, Wojskowa Akademia Techniczna
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
tel.: +48 261 839 849, fax: +48 261 839 355, e-mail: kmiis@wat.edu.pl
Strona główna

Historia
Skład zespołu

Oferta Współpracy
Współpraca naukowa
Badania
Publikacje
Laboratorium

Studia I stopnia
Studia II stopnia
Studia III stopnia

Pliki do pobrania

Galeria

Prezentacja

Powrót do HistoriiPrzedstawienie sylwetki - Prof. J. Szmelter


Profesor urodził się w 1920 roku w Bydgoszczy. Stopień magistra inżyniera mechanika uzyskał na Politechnice Łódzkiem w 1946 roku, a stopień doktora nauk technicznych również na tej uczelni w 1950 roku. W latach 1946-1966 pracował na Politechnice Łódzkiej. W 1954 roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1965 - profesora zwyczajnego.
Członek: Komitetu Mechaniki PAN; Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej; kilku rad naukowych, założyciej Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (pełnił w nim różne funkcje, w tym sekretarza generalnego, wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego, przewodniczącego Oddziału Łódzkiego). Stworzył i rozwijał Zespół Zastosowań Metod Komputerowych w Mechanice.
Obszarem badań naukowych Profesora była mechanika teoretyczne i stosowana, zwłaszcza metody numeryczne wykorzystywane w mechanice od całkowania równań różniczkowych teorii sprężystości dla różnorodnych, złożonych kształtów ciał występujących w realnych zagadnieniach konstrukcyjnych. Podstawa pierwszych prac Profesora Szmeltera były metody energetyczne. Posłużyły one do obliczenia wytrzymałości wirnika sprężarki oraz rozkładu siły międzyzębnej z uwzględnieniem wpływu odkształcalności wieńca koła zębatego.
Drugim przedmiotem zainteresowania były zagadnienia rozwiązane metodą różnic skończonych, dla której zaproponował wiele wariantów obliczeń iteracyjnych.
Szczególny rozdział w życiu naukowym Profesora stanowiła jego pasja komputerowa. Urodzony matematyk zdawał sobie sprawę z roli jaką odegrają komputery i metody numeryczne w mechanice. Na początku lat pięćdziesiątych z użyciem arytmometru rozwiązywał układy równań MRS, liczące kilkadziesiąt niewiadomych. W 1962 roku zorganizował na Politechnice Łódzkiej pierwszy w Łodzi i jeden z pierwszych w kraju, ośrodek obliczeniowy wyposażony w polską maszynę cyfrową i oprogramowaną w Instytucie Maszyn Matematycznych - ZAM-2.
Od roku 1966, pracując już w WAT, programował na maszynie URAL-2, zawierającej około 5 tysięcy lamp elektronowych. Na maszynie tej zostały uruchomione pierwsze koncepcje programów MES. W 1968 roku powstał jeden z pierwszych programów użytkowych - do analizy sprężysto-plastycznych płyt kołowo-symetrycznych o dużych ugięciach. Istotnym krokiem w tej dziedzinie było zainstalowanie w ośrodku obliczeniowym WAT maszyny ZAM-41. Powstały na niej pierwsze wersje pełnych programów MES, opracowane przez zespół według koncepcji Profesora, do analizy: statycznej konstrukcji prętowych, tarcz, konstrukcji powłokowo-prętowych, problemów drgań własnych i wymuszonych różnych konstrukcji, rozchodzenia się fal sprężystych w tarczach oraz ustalonych i nieustalonych problemów termo-sprężystości.
Efektem wieloletniej działalności Profesora Szmeltera w dziedzinie zastosowania metod numerycznych w mechanice była wydana w 1980 roku monografia pt. Metody komputerowe w mechanice, zawierająca najważniejsze metody numeryczne stosowane w różnych dziedzinach mechaniki wraz z przytoczeniem pełnych programów poszczególnych procedur napisanych w języku FORTRAN.
Za wyróżniającą długoletnią prace naukową i pedagogiczną był wielokrotnie uhonorowany nagrodami Polskiej Akademii Nauk, Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz Rektorów Politechniki Łódzkiej i WAT. Zasługi jako wychowawcy młodzieży i kadry naukowej oraz jako pracownika nauki znalazły uznanie w nadaniu Profesorowi tytułu "Zasłużony Nauczyciel PRL". Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.Zapraszamy na strony
Specjalności Techniki Komputerowe w Inżynierii


Zapraszamy na nasze konto Facebook
Wejdź

Zapraszamy na strony
Konferencji TKI'2018


Projekt
3D-JAW

Zobacz więcej

Projekt
THERMOTEX

Zobacz więcej

Polskie Stowarzyszenie Mechaniki Eksperymentalnej
Zobacz więcej

Projekt
Konsorcjum DIOX4SHELL

Zobacz więcejTVP
Gaz łupkowy - film

Kliknij, aby powiększyć
 

Medal
im. Prof. Jana Szmeltera

Zobacz więcej

Projekt STOW
Zobacz więcej

Projekt PROJOINT
Zobacz więcej

Projekt POIG
Zobacz więcej

Współpraca z INSPRO
Zobacz więcej

Zapraszamy na strony
Konsorcjum PanCerMet


Zapraszamy na strony
Konsorcjum PonMat


Zapraszamy na strony
Koła Naukowego Studentów
KMiIS WME WAT 2019 Copyright © 2008-2019 Anna Szurgott