KATEDRA MECHANIKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ
Wydział Mechaniczny, Wojskowa Akademia Techniczna
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
tel.: +48 261 839 849, fax: +48 261 839 355, e-mail: kmiis@wat.edu.pl
Strona główna

Historia
Skład zespołu

Oferta Współpracy
Współpraca naukowa
Badania
Publikacje
Laboratorium

Studia I stopnia
Studia II stopnia
Studia III stopnia

Pliki do pobrania

Galeria

Prezentacja

Powrót do HistoriiPrzedstawienie sylwetki - Prof. Zbigniew Orłoś


Urodził się 4 października 1921 roku we Lwowie. Ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lwowskiej i Politechniki Śląskiej w Gliwicach, uzyskując stopień magistra inżyniera mechanika. Pracę zawodową rozpoczął w roku 1945 w Katedrze Mechaniki Technicznej Politechniki Śląskiej, w której zajmował stanowisko młodszego i starszego asystenta. Od 1951 roku w Wojskowej Akademii Technicznej zajmował stanowisko starszego wykładowcy, zastępcy profesora, docenta oraz kierownika Zakładu Wytrzymałości Materiałów oraz szefa Katedry Mechaniki Teoretycznej i Wytrzymałości materiałów. W 1959 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych, a w 1961 - doktora habilitowanego. W 1970 roku otrzymał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego, a w 1979 - profesora zwyczajnego.
Był Członkiem Zarządu Oddział Warszawskiego Sekcji Wytrzymałości i Badania Materiałów SIMP, Polskiego Towarzystwa mechaniki Teoretycznej i Fizyki Ośrodków Ciągłych PAN. Wielokrotnie organizował konferencje naukowe i narady z dziedziny eksperymentalnych metod mechaniki o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
Przedmiotem zainteresowania Profesora jest wytrzymałość materiałów i konstrukcji oraz wyeksploatowanie mechaniki eksperymentalnej, w tym metody doświadczalnej analizy odkształceń i naprężeń, a także badania materiałowe tworzyw konstrukcyjnych stosowanych w badaniach modelowych. Wyniki prowadzonych badań były przedstawiane na licznych konferencjach krajowych i zagranicznych. Opracowana przez Profesora półtrepanacyjna metoda pomiaru naprężeń własnych została uznana za osiagnięcie na międzynarodowej konferencji naukowej w Paryżu w 1962 roku i opublikowana w czasopismach naukowych francuskim i niemieckim oraz w wydawnictwie kanadyjskim.
Jest autorem ponad 120 publikacji, autorem i współautorem 3 skryptów, 4 monografii oraz wielokrotnie wznawianego podręcznika akademickiego z wytrzymałości materiałów, wyróznionego Nagrodą Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego w 1967 roku.
Otrzymał Nagrodę Sekretarza Naukowego PAN, Nagrodę Ministra Obrony Narodowej, Komendanta WAT oraz Komendanta WAM za badania w dziedzinie biomechaniki. Zostal odznaczony także Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1974).Zapraszamy na strony
Specjalności Techniki Komputerowe w Inżynierii


Zapraszamy na nasze konto Facebook
Wejdź

Zapraszamy na strony
Konferencji TKI'2018


Projekt
3D-JAW

Zobacz więcej

Projekt
THERMOTEX

Zobacz więcej

Polskie Stowarzyszenie Mechaniki Eksperymentalnej
Zobacz więcej

Projekt
Konsorcjum DIOX4SHELL

Zobacz więcejTVP
Gaz łupkowy - film

Kliknij, aby powiększyć
 

Medal
im. Prof. Jana Szmeltera

Zobacz więcej

Projekt STOW
Zobacz więcej

Projekt PROJOINT
Zobacz więcej

Projekt POIG
Zobacz więcej

Współpraca z INSPRO
Zobacz więcej

Zapraszamy na strony
Konsorcjum PanCerMet


Zapraszamy na strony
Konsorcjum PonMat


Zapraszamy na strony
Koła Naukowego Studentów
KMiIS WME WAT 2019 Copyright © 2008-2019 Anna Szurgott