KATEDRA MECHANIKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ
Wydział Mechaniczny, Wojskowa Akademia Techniczna
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
tel.: +48 261 839 849, fax: +48 261 839 355, e-mail: kmiis@wat.edu.pl
Strona główna

Historia
Skład zespołu

Oferta Współpracy
Współpraca naukowa
Badania
Publikacje
Laboratorium

Studia I stopnia
Studia II stopnia
Studia III stopnia

Pliki do pobrania

Galeria

Prezentacja

Powrót do HistoriiPrzedstawienie sylwetki - Prof. M. Dacko


Profesor Marian Dacko ukończył studia w 1953 roku. Pracę zawodową rozpoczął w WAT w Katedrze Inżynierskiego Zabezpieczenia Działań Bojowych. Jednocześnie studiował na wieczorowym kursie magisterskim. W roku 1956 uzyskał stopień magistra inżyniera. Wtedy także przeniósł się do Katedry Mechaniki Teoretycznej i Wytrzymałości Materiałów, kierowanej przez prof. Stefana Ziembę. W Katedrze tej (od roku 1994 - w Instytucie Materiałoznwstwa i Mechaniki Teoretycznej, a od 2006 - w Katedrze Mechaniki i Informatyki Stosowanej) pracował do 2012 roku. Od 1966 r., pod opieką naukową prof. Jana Szmeltera, pioniera metody elementów skończonych w kraju, poświęcił się rozwojowi metod komputerowych mechaniki. W 1968 r. na podstawie rozprawy "Zginanie sprężysto-plastycznej kołowo-symetrycznej bryły o dużych ugięciach" uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a stopień doktora habilitowanego w roku 1979 za rozprawę pt. "Numeryczne analiza konstrukcji powłokowo-prętowych". W roku 1986 zyskał tytuł profesora nadzwyczajnego. W latach 1986-1991 kierował Katedrą Mechaniki Teoretycznej i Wytrzymałości Materiałów na Wydziale Mechanicznym WAT.
Jest współautorem trzech monografii poświęconych metodzie elementów skończonych, około 120 artykułów i referatów naukowych oraz 15 podręczników i skryptów akademickich. Wypromował 5 doktorów.
Kierował kilkudziesięcioma zespołowymi pracami badawczymi na potrzeby nauki i gospodarki narodowej. Jest współautorem, jednego z pierwszych w Polsce, systemu obliczeń inżynierskich metodą elementów skończonych WAT-KM, rozwijanego od lat siedemdziesiątych, realizowanego kolejno na komputerach ODRA 1305, R-32, PC-XT, AT i 486. System ten stosowano w procesie dydaktycznym. Ponadto posłużył do przeprowadzenia analizy wytrzymałości wielu unikalnych konstrukcji.Zapraszamy na strony
Specjalności Techniki Komputerowe w Inżynierii


Zapraszamy na nasze konto Facebook
Wejdź

Zapraszamy na strony
Konferencji TKI'2018


Projekt
3D-JAW

Zobacz więcej

Projekt
THERMOTEX

Zobacz więcej

Polskie Stowarzyszenie Mechaniki Eksperymentalnej
Zobacz więcej

Projekt
Konsorcjum DIOX4SHELL

Zobacz więcejTVP
Gaz łupkowy - film

Kliknij, aby powiększyć
 

Medal
im. Prof. Jana Szmeltera

Zobacz więcej

Projekt STOW
Zobacz więcej

Projekt PROJOINT
Zobacz więcej

Projekt POIG
Zobacz więcej

Współpraca z INSPRO
Zobacz więcej

Zapraszamy na strony
Konsorcjum PanCerMet


Zapraszamy na strony
Konsorcjum PonMat


Zapraszamy na strony
Koła Naukowego Studentów
KMiIS WME WAT 2019 Copyright © 2008-2019 Anna Szurgott