Wybierz język

Choice the language

Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej

Wydział Mechaniczny, Wojskowa Akademia Techniczna

00-908 Warszawa, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2
tel.: +48 22 683 98 49, fax: +48 22 683 93 55
e-mail: kmiis@wat.edu.plPrzed wejściem, proszę wcisnąć przycisk F5 na klawiaturze, w celu odświeżenia strony.